Kinh tế - Namdinhtv.vn http://namdinhtv.vn NTV RSS Sản lượng khai thác thủy sản vụ cá Nam năm 2017 của tỉnh Nam Định đạt hơn 27 nghìn tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2016. http://namdinhtv.vn/kinh-te/san-luong-khai-thac-thuy-san-vu-ca-nam-nam-2017-cua-tinh-nam-dinh-dat-hon-27-nghin-tan-tang http://namdinhtv.vn/kinh-te/san-luong-khai-thac-thuy-san-vu-ca-nam-nam-2017-cua-tinh-nam-dinh-dat-hon-27-nghin-tan-tang Thu, 23/11/2017 - 21:36 Sản lượng khai thác thủy sản vụ cá Nam năm 2017 của tỉnh Nam Định đạt hơn 27 nghìn tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2016.
]]>
Mở rộng thị trường cho ngành chăn nuôi http://namdinhtv.vn/kinh-te/mo-rong-thi-truong-cho-nganh-chan-nuoi http://namdinhtv.vn/kinh-te/mo-rong-thi-truong-cho-nganh-chan-nuoi Wed, 22/11/2017 - 22:45 Mở rộng thị trường cho ngành chăn nuôi
]]>
Doanh nghiệp khó khăn được hỗ trợ kinh phí duy trì việc làm cho người lao động http://namdinhtv.vn/kinh-te/doanh-nghiep-kho-khan-duoc-ho-tro-kinh-phi-duy-tri-viec-lam-cho-nguoi-lao-dong http://namdinhtv.vn/kinh-te/doanh-nghiep-kho-khan-duoc-ho-tro-kinh-phi-duy-tri-viec-lam-cho-nguoi-lao-dong Wed, 22/11/2017 - 22:43 Doanh nghiệp khó khăn được hỗ trợ kinh phí duy trì việc làm cho người lao động
]]>
Hoạt động tín dụng Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Nam Định http://namdinhtv.vn/kinh-te/hoat-dong-tin-dung-ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-chi-nhanh-tinh-nam-dinh http://namdinhtv.vn/kinh-te/hoat-dong-tin-dung-ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-chi-nhanh-tinh-nam-dinh Wed, 22/11/2017 - 22:06 Hoạt động tín dụng Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Nam Định
Hết tháng 10 năm 2017, Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Nam Định đã triển khai thực hiện cho vay 9 chương trình tín dụng ưu đãi, giải ngân cho trên 600.000 lượt khách hàng số tiền hơn 7.500 tỷ đồng.  ]]>
Chuẩn bị có giá điện mới: 6 mức giá, dùng nhiều chịu giá đắt http://namdinhtv.vn/kinh-te/chuan-bi-co-gia-dien-moi-6-muc-gia-dung-nhieu-chiu-gia-dat http://namdinhtv.vn/kinh-te/chuan-bi-co-gia-dien-moi-6-muc-gia-dung-nhieu-chiu-gia-dat Tue, 14/11/2017 - 21:58 Chuẩn bị có giá điện mới: 6 mức giá, dùng nhiều chịu giá đắt
Bộ Công Thương đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Dự thảo nêu rõ, giá bán lẻ điện được quy định chi tiết cho từng nhóm khách hàng sử dụng điện, bao gồm: Sản xuất, kinh doanh, cơ sở lưu trú du lịch, hành chính sự nghiệp, sinh hoạt. ]]>
Ngành công nghiệp chế biến gỗ, giấy và lâm sản của tỉnh đã phát triển rộng khắp ở cả 10/10 huyện, thành phố. http://namdinhtv.vn/kinh-te/nganh-cong-nghiep-che-bien-go-giay-va-lam-san-cua-tinh-da-phat-trien-rong-khap-o-ca-1010 http://namdinhtv.vn/kinh-te/nganh-cong-nghiep-che-bien-go-giay-va-lam-san-cua-tinh-da-phat-trien-rong-khap-o-ca-1010 Tue, 14/11/2017 - 21:43 Ngành công nghiệp chế biến gỗ, giấy và lâm sản của tỉnh đã phát triển rộng khắp ở cả 10/10 huyện, thành phố.
]]>
Xuất khẩu sang Trung Quốc tăng mạnh: Mối lo hiện hữu http://namdinhtv.vn/kinh-te/xuat-khau-sang-trung-quoc-tang-manh-moi-lo-hien-huu http://namdinhtv.vn/kinh-te/xuat-khau-sang-trung-quoc-tang-manh-moi-lo-hien-huu Mon, 13/11/2017 - 22:21 Xuất khẩu sang Trung Quốc tăng mạnh: Mối lo hiện hữu
''Chúng ta có quá nhiều bài học trong nông nghiệp với Trung Quốc. Khi rơi vào tình trạng phụ thuộc, nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với tình trạng ép giá'' ]]>
Các doanh nghiệp xuất khẩu sẽ hưởng lợi khi Việt Nam tham gia TPP http://namdinhtv.vn/kinh-te/cac-doanh-nghiep-xuat-khau-se-huong-loi-khi-viet-nam-tham-gia-tpp http://namdinhtv.vn/kinh-te/cac-doanh-nghiep-xuat-khau-se-huong-loi-khi-viet-nam-tham-gia-tpp Mon, 13/11/2017 - 22:19 Các doanh nghiệp xuất khẩu sẽ hưởng lợi khi Việt Nam tham gia TPP
Các bộ trưởng của các nước tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vừa đạt được đồng thuận về các vấn đề cốt lõi của hiệp định này theo hướng giữ nguyên các nội dung của TPP nhưng cho phép các nước thành viên tạm hoãn một số nghĩa vụ để đảm bảo sự cân bằng trong bối cảnh mới với chất lượng cao của hiệp định. ]]>
Xuất khẩu mực, bạch tuộc tăng 53,5% http://namdinhtv.vn/kinh-te/xuat-khau-muc-bach-tuoc-tang-535 http://namdinhtv.vn/kinh-te/xuat-khau-muc-bach-tuoc-tang-535 Thu, 09/11/2017 - 21:52 Xuất khẩu mực, bạch tuộc tăng 53,5%
]]>
Rau VietGAP oằn lưng 'cõng' thuế! http://namdinhtv.vn/kinh-te/rau-vietgap-oan-lung-cong-thue http://namdinhtv.vn/kinh-te/rau-vietgap-oan-lung-cong-thue Wed, 08/11/2017 - 22:28 Rau VietGAP oằn lưng 'cõng' thuế!
Chúng tôi cứ nghĩ hoạt động kinh doanh rau VietGAP nằm trong dự án sinh kế nông thôn sẽ được ưu tiên miễn thuế, nào ngờ mới đây Chi cục Thuế huyện Tuy Phước truy thu nhiều khoản thuế khiến HTX khó khăn... ]]>
Gia tăng tình trạng doanh nghiệp ngừng hoạt động http://namdinhtv.vn/kinh-te/gia-tang-tinh-trang-doanh-nghiep-ngung-hoat-dong http://namdinhtv.vn/kinh-te/gia-tang-tinh-trang-doanh-nghiep-ngung-hoat-dong Wed, 08/11/2017 - 22:24 Gia tăng tình trạng doanh nghiệp ngừng hoạt động
Theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 30/9, tổng nợ thuế của cả nước gần 74.000 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng thu là 27.648 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 37,4%.  ]]>
Toàn tỉnh hiện có tổng diện tích cây vụ đông đạt 3.300ha, trong đó: Ngô 800ha, cà chua 150ha, bí xanh 160ha và trên 2.100ha cây khác. http://namdinhtv.vn/kinh-te/toan-tinh-hien-co-tong-dien-tich-cay-vu-dong-dat-3300ha-trong-do-ngo-800ha-ca-chua-150ha-bi http://namdinhtv.vn/kinh-te/toan-tinh-hien-co-tong-dien-tich-cay-vu-dong-dat-3300ha-trong-do-ngo-800ha-ca-chua-150ha-bi Mon, 06/11/2017 - 16:33 Toàn tỉnh hiện có tổng diện tích cây vụ đông đạt 3.300ha, trong đó: Ngô 800ha, cà chua 150ha, bí xanh 160ha và trên 2.100ha cây khác.
]]>
Bà con nông dân các xã vùng đồng màu huyện Ý Yên đang tích cực triển khai trồng và chăm sóc cây hoa màu vụ đông năm 2017. http://namdinhtv.vn/kinh-te/ba-con-nong-dan-cac-xa-vung-dong-mau-huyen-y-yen-dang-tich-cuc-trien-khai-trong-va-cham-soc http://namdinhtv.vn/kinh-te/ba-con-nong-dan-cac-xa-vung-dong-mau-huyen-y-yen-dang-tich-cuc-trien-khai-trong-va-cham-soc Fri, 03/11/2017 - 20:53 Bà con nông dân các xã vùng đồng màu huyện Ý Yên đang tích cực triển khai trồng và chăm sóc cây hoa màu vụ đông năm 2017.
]]>
Đến nay huyện Hải Hậu đã phát triển được 44 làng nghề, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 10 nghìn lao động. http://namdinhtv.vn/kinh-te/den-nay-huyen-hai-hau-da-phat-trien-duoc-44-lang-nghe-tao-viec-lam-thuong-xuyen-cho-khoang http://namdinhtv.vn/kinh-te/den-nay-huyen-hai-hau-da-phat-trien-duoc-44-lang-nghe-tao-viec-lam-thuong-xuyen-cho-khoang Mon, 30/10/2017 - 23:23 Đến nay huyện Hải Hậu đã phát triển được 44 làng nghề, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 10 nghìn lao động.
]]>
Toàn tỉnh hiện có trên 2.000 tàu thuyền khai thác thủy hải sản với tổng công suất hơn 215.000 CV. http://namdinhtv.vn/kinh-te/toan-tinh-hien-co-tren-2000-tau-thuyen-khai-thac-thuy-hai-san-voi-tong-cong-suat-hon-215000 http://namdinhtv.vn/kinh-te/toan-tinh-hien-co-tren-2000-tau-thuyen-khai-thac-thuy-hai-san-voi-tong-cong-suat-hon-215000 Fri, 27/10/2017 - 21:41 Toàn tỉnh hiện có trên 2.000 tàu thuyền khai thác thủy hải sản với tổng công suất hơn 215.000 CV.
]]>
Ngân hàng bị phá sản, quyền lợi người gửi tiền ra sao? http://namdinhtv.vn/kinh-te/ngan-hang-bi-pha-san-quyen-loi-nguoi-gui-tien-ra-sao http://namdinhtv.vn/kinh-te/ngan-hang-bi-pha-san-quyen-loi-nguoi-gui-tien-ra-sao Thu, 26/10/2017 - 22:34 Ngân hàng bị phá sản, quyền lợi người gửi tiền ra sao?
]]>
Trung Quốc giảm sản lượng: Ngành gạch, thép Việt “dễ thở” http://namdinhtv.vn/kinh-te/trung-quoc-giam-san-luong-nganh-gach-thep-viet-de-tho http://namdinhtv.vn/kinh-te/trung-quoc-giam-san-luong-nganh-gach-thep-viet-de-tho Thu, 26/10/2017 - 22:32 Trung Quốc giảm sản lượng: Ngành gạch, thép Việt “dễ thở”
]]>
Thuốc lá “gặm nhấm” nguồn chi phí kinh tế http://namdinhtv.vn/kinh-te/thuoc-la-gam-nham-nguon-chi-phi-kinh-te http://namdinhtv.vn/kinh-te/thuoc-la-gam-nham-nguon-chi-phi-kinh-te Thu, 26/10/2017 - 22:30 Thuốc lá “gặm nhấm” nguồn chi phí kinh tế
Mặc dù ngành công nghiệp thuốc lá có những đóng góp cho ngân sách quốc gia nhưng phần đóng góp ấy không đủ để bù đắp những tổn thất kinh tế và sức khỏe do sử dụng thuốc lá gây ra đối với xã hội, gia đình và các cá nhân. ]]>
Sở công thương phối hợp với Cục thương mại điện tử và kinh tế số hoàn thiện việc xây dựng 15 website cho 15 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nông sản, thủy sản trên địa bàn tỉnh Nam Định. http://namdinhtv.vn/kinh-te/so-cong-thuong-phoi-hop-voi-cuc-thuong-mai-dien-tu-va-kinh-te-so-hoan-thien-viec-xay-dung-15 http://namdinhtv.vn/kinh-te/so-cong-thuong-phoi-hop-voi-cuc-thuong-mai-dien-tu-va-kinh-te-so-hoan-thien-viec-xay-dung-15 Thu, 26/10/2017 - 22:13 Sở công thương phối hợp với Cục thương mại điện tử và kinh tế số hoàn thiện việc xây dựng 15 website cho 15 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nông sản, thủy sản trên địa bàn tỉnh Nam Định.
]]>
Vietcombank giải ngân 2.500 tỉ đồng cho hàng loạt dự án nông nghiệp http://namdinhtv.vn/kinh-te/vietcombank-giai-ngan-2500-ti-dong-cho-hang-loat-du-an-nong-nghiep http://namdinhtv.vn/kinh-te/vietcombank-giai-ngan-2500-ti-dong-cho-hang-loat-du-an-nong-nghiep Wed, 25/10/2017 - 21:47 Vietcombank giải ngân 2.500 tỉ đồng cho hàng loạt dự án nông nghiệp
]]>