Kinh tế - Namdinhtv.vn http://namdinhtv.vn NTV RSS Tạo hành lang hỗ trợ các start-up "xanh" http://namdinhtv.vn/kinh-te/tao-hanh-lang-ho-tro-cac-start-up-xanh http://namdinhtv.vn/kinh-te/tao-hanh-lang-ho-tro-cac-start-up-xanh Wed, 18/05/2022 - 21:11 Tạo hành lang hỗ trợ các start-up "xanh"
]]>
Kiến nghị không tính giá đất vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa http://namdinhtv.vn/kinh-te/kien-nghi-khong-tinh-gia-dat-vao-gia-tri-doanh-nghiep-khi-co-phan-hoa http://namdinhtv.vn/kinh-te/kien-nghi-khong-tinh-gia-dat-vao-gia-tri-doanh-nghiep-khi-co-phan-hoa Wed, 18/05/2022 - 20:53 Kiến nghị không tính giá đất vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa
]]>
Kiên quyết khắc phục tình trạng chưa chuẩn bị kỹ hồ sơ khi ghi danh dự án đầu tư công http://namdinhtv.vn/kinh-te/kien-quyet-khac-phuc-tinh-trang-chua-chuan-bi-ky-ho-so-khi-ghi-danh-du-an-dau-tu-cong http://namdinhtv.vn/kinh-te/kien-quyet-khac-phuc-tinh-trang-chua-chuan-bi-ky-ho-so-khi-ghi-danh-du-an-dau-tu-cong Tue, 17/05/2022 - 22:15 Kiên quyết khắc phục tình trạng chưa chuẩn bị kỹ hồ sơ khi ghi danh dự án đầu tư công
]]>
4 tháng đầu năm, ngân sách nhà nước bội thu hơn 175.000 tỷ đồng http://namdinhtv.vn/kinh-te/4-thang-dau-nam-ngan-sach-nha-nuoc-boi-thu-hon-175000-ty-dong http://namdinhtv.vn/kinh-te/4-thang-dau-nam-ngan-sach-nha-nuoc-boi-thu-hon-175000-ty-dong Mon, 16/05/2022 - 21:07 4 tháng đầu năm, ngân sách nhà nước bội thu hơn 175.000 tỷ đồng
]]>
Giá USD tăng lên mức cao nhất trong gần 20 năm http://namdinhtv.vn/kinh-te/gia-usd-tang-len-muc-cao-nhat-trong-gan-20-nam http://namdinhtv.vn/kinh-te/gia-usd-tang-len-muc-cao-nhat-trong-gan-20-nam Fri, 13/05/2022 - 21:40 Giá USD tăng lên mức cao nhất trong gần 20 năm
]]>
Hết quý I/2022, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu âm gần 170 tỷ đồng http://namdinhtv.vn/kinh-te/het-quy-i2022-quy-binh-on-gia-xang-dau-am-gan-170-ty-dong http://namdinhtv.vn/kinh-te/het-quy-i2022-quy-binh-on-gia-xang-dau-am-gan-170-ty-dong Fri, 13/05/2022 - 21:30 Hết quý I/2022, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu âm gần 170 tỷ đồng
]]>
Giá vàng tăng trở lại mốc 70 triệu đồng/lượng http://namdinhtv.vn/kinh-te/gia-vang-tang-tro-lai-moc-70-trieu-dongluong http://namdinhtv.vn/kinh-te/gia-vang-tang-tro-lai-moc-70-trieu-dongluong Thu, 12/05/2022 - 21:26 Giá vàng tăng trở lại mốc 70 triệu đồng/lượng
]]>
Tăng tốc quá trình phục hồi nền kinh tế http://namdinhtv.vn/kinh-te/tang-toc-qua-trinh-phuc-hoi-nen-kinh-te http://namdinhtv.vn/kinh-te/tang-toc-qua-trinh-phuc-hoi-nen-kinh-te Thu, 12/05/2022 - 21:19 Tăng tốc quá trình phục hồi nền kinh tế
]]>
Giá dầu thô và cà phê tăng ‘chóng mặt’ trong phiên hôm qua http://namdinhtv.vn/kinh-te/gia-dau-tho-va-ca-phe-tang-chong-mat-trong-phien-hom-qua http://namdinhtv.vn/kinh-te/gia-dau-tho-va-ca-phe-tang-chong-mat-trong-phien-hom-qua Thu, 12/05/2022 - 21:16 Giá dầu thô và cà phê tăng ‘chóng mặt’ trong phiên hôm qua
]]>
Lấp khoảng trống về nhân lực du lịch http://namdinhtv.vn/kinh-te/lap-khoang-trong-ve-nhan-luc-du-lich http://namdinhtv.vn/kinh-te/lap-khoang-trong-ve-nhan-luc-du-lich Wed, 11/05/2022 - 21:43 Lấp khoảng trống về nhân lực du lịch
]]>
Xanh hóa sản xuất http://namdinhtv.vn/kinh-te/xanh-hoa-san-xuat http://namdinhtv.vn/kinh-te/xanh-hoa-san-xuat Wed, 11/05/2022 - 21:02 Xanh hóa sản xuất
Xanh hóa sản xuất nhằm tiết kiệm tài nguyên, giảm bớt chi phí, tăng khả năng cạnh tranh và góp phần bảo vệ môi trường là xu hướng thúc đẩy phát triển bền vững ngành dệt may, nhưng cũng là vấn đề cấp bách đối với các doanh nghiệp khi đòi hỏi khoản đầu tư lớn. Như hầu hết các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng ngành hàng dệt may gia công cho các nhãn hãng lớn, việc thực hiện trách nhiệm xã hội, cắt giảm phát thải, bảo vệ môi trường đang trở thành những tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của nhiều doanh nghiệp dệt may tỉnh Nam Định khi tham gia vào chuỗi cung ứng quốc tế. ]]>
Giá xăng dầu sẽ tăng cao trong kỳ điều hành ngày 11/5 http://namdinhtv.vn/kinh-te/gia-xang-dau-se-tang-cao-trong-ky-dieu-hanh-ngay-115 http://namdinhtv.vn/kinh-te/gia-xang-dau-se-tang-cao-trong-ky-dieu-hanh-ngay-115 Tue, 10/05/2022 - 21:38 Giá xăng dầu sẽ tăng cao trong kỳ điều hành ngày 11/5
]]>
Giá dầu có thể lặp lại kỷ lục 14 năm http://namdinhtv.vn/kinh-te/gia-dau-co-the-lap-lai-ky-luc-14-nam http://namdinhtv.vn/kinh-te/gia-dau-co-the-lap-lai-ky-luc-14-nam Tue, 10/05/2022 - 21:36 Giá dầu có thể lặp lại kỷ lục 14 năm
]]>
Vietnam Airlines khôi phục nhiều đường bay đến Nhật Bản, Hàn Quốc http://namdinhtv.vn/kinh-te/vietnam-airlines-khoi-phuc-nhieu-duong-bay-den-nhat-ban-han-quoc http://namdinhtv.vn/kinh-te/vietnam-airlines-khoi-phuc-nhieu-duong-bay-den-nhat-ban-han-quoc Tue, 10/05/2022 - 20:47 Vietnam Airlines khôi phục nhiều đường bay đến Nhật Bản, Hàn Quốc
]]>
Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vận tải http://namdinhtv.vn/kinh-te/thao-go-kho-khan-cho-doanh-nghiep-van-tai http://namdinhtv.vn/kinh-te/thao-go-kho-khan-cho-doanh-nghiep-van-tai Tue, 10/05/2022 - 20:45 Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vận tải
]]>
Sản xuất công nghiệp phục hồi http://namdinhtv.vn/kinh-te/san-xuat-cong-nghiep-phuc-hoi http://namdinhtv.vn/kinh-te/san-xuat-cong-nghiep-phuc-hoi Mon, 09/05/2022 - 21:16 Sản xuất công nghiệp phục hồi
]]>
Thức ăn chăn nuôi sẽ còn tăng trong thời gian tới. http://namdinhtv.vn/kinh-te/thuc-an-chan-nuoi-se-con-tang-trong-thoi-gian-toi http://namdinhtv.vn/kinh-te/thuc-an-chan-nuoi-se-con-tang-trong-thoi-gian-toi Mon, 09/05/2022 - 21:00 Thức ăn chăn nuôi sẽ còn tăng trong thời gian tới.
Giá thức ăn chăn nuôi tiếp tục tăng thêm từ 300-500 đồng/kg ngay từ những ngày đầu tháng 5 này. Đây là lần tăng giá thứ 13 đến 14 của hầu hết các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi kể từ cuối năm 2020. Dự báo, gần như chắc chắn, giá thức ăn chăn nuôi sẽ còn giữ đà tăng trong thời gian tới. ]]>
Gián đoạn nguyên liệu từ Trung Quốc, doanh nghiệp chật vật tìm cách xoay xở http://namdinhtv.vn/kinh-te/gian-doan-nguyen-lieu-tu-trung-quoc-doanh-nghiep-chat-vat-tim-cach-xoay-xo http://namdinhtv.vn/kinh-te/gian-doan-nguyen-lieu-tu-trung-quoc-doanh-nghiep-chat-vat-tim-cach-xoay-xo Fri, 06/05/2022 - 20:58 Gián đoạn nguyên liệu từ Trung Quốc, doanh nghiệp chật vật tìm cách xoay xở
]]>
Ngành chăn nuôi lo giá nguyên liệu cho thức ăn tăng cao http://namdinhtv.vn/kinh-te/nganh-chan-nuoi-lo-gia-nguyen-lieu-cho-thuc-an-tang-cao http://namdinhtv.vn/kinh-te/nganh-chan-nuoi-lo-gia-nguyen-lieu-cho-thuc-an-tang-cao Fri, 06/05/2022 - 20:57 Ngành chăn nuôi lo giá nguyên liệu cho thức ăn tăng cao
]]>
Chiến lược phát triển bền vững làng nghề http://namdinhtv.vn/kinh-te/chien-luoc-phat-trien-ben-vung-lang-nghe http://namdinhtv.vn/kinh-te/chien-luoc-phat-trien-ben-vung-lang-nghe Fri, 06/05/2022 - 20:35 Chiến lược phát triển bền vững làng nghề
]]>