Kinh tế - Namdinhtv.vn http://namdinhtv.vn NTV RSS Thời điểm này, các địa phương trong tỉnh đã cấy sạ được trên 17.000 ha. http://namdinhtv.vn/kinh-te/thoi-diem-nay-cac-dia-phuong-trong-tinh-da-cay-sa-duoc-tren-17000-ha http://namdinhtv.vn/kinh-te/thoi-diem-nay-cac-dia-phuong-trong-tinh-da-cay-sa-duoc-tren-17000-ha Tue, 13/02/2018 - 22:35 Thời điểm này, các địa phương trong tỉnh đã cấy sạ được trên 17.000 ha.
]]>
Năm 2018, tỉnh Nam Định phấn đấu giá trị sản xuất CN-TTCN đạt 54,95 nghìn tỷ đồng, tăng từ 13% trở lên so với năm 2017 http://namdinhtv.vn/kinh-te/nam-2018-tinh-nam-dinh-phan-dau-gia-tri-san-xuat-cn-ttcn-dat-5495-nghin-ty-dong-tang-tu-13 http://namdinhtv.vn/kinh-te/nam-2018-tinh-nam-dinh-phan-dau-gia-tri-san-xuat-cn-ttcn-dat-5495-nghin-ty-dong-tang-tu-13 Mon, 12/02/2018 - 22:03 Năm 2018, tỉnh Nam Định phấn đấu giá trị sản xuất CN-TTCN đạt 54,95 nghìn tỷ đồng, tăng từ 13% trở lên so với năm 2017
]]>
Cảnh báo nguy cơ xuất hiện cúm gia cầm vào dịp Tết http://namdinhtv.vn/kinh-te/canh-bao-nguy-co-xuat-hien-cum-gia-cam-vao-dip-tet http://namdinhtv.vn/kinh-te/canh-bao-nguy-co-xuat-hien-cum-gia-cam-vao-dip-tet Tue, 06/02/2018 - 21:46 Cảnh báo nguy cơ xuất hiện cúm gia cầm vào dịp Tết
]]>
Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh chủ động chuẩn bị một lượng lớn hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. http://namdinhtv.vn/kinh-te/cac-doanh-nghiep-co-so-san-xuat-kinh-doanh-chu-dong-chuan-bi-mot-luong-lon-hang-hoa-phuc-vu http://namdinhtv.vn/kinh-te/cac-doanh-nghiep-co-so-san-xuat-kinh-doanh-chu-dong-chuan-bi-mot-luong-lon-hang-hoa-phuc-vu Mon, 05/02/2018 - 20:44 Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh chủ động chuẩn bị một lượng lớn hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.
]]>
Bất động sản năm 2018 sẽ đối mặt với nguy cơ 'đói' vốn? http://namdinhtv.vn/kinh-te/bat-dong-san-nam-2018-se-doi-mat-voi-nguy-co-doi-von-0 http://namdinhtv.vn/kinh-te/bat-dong-san-nam-2018-se-doi-mat-voi-nguy-co-doi-von-0 Thu, 01/02/2018 - 22:50 Bất động sản năm 2018 sẽ đối mặt với nguy cơ 'đói' vốn?
]]>
Xăng tăng giá kéo CPI tháng đầu năm lên cao http://namdinhtv.vn/kinh-te/xang-tang-gia-keo-cpi-thang-dau-nam-len-cao http://namdinhtv.vn/kinh-te/xang-tang-gia-keo-cpi-thang-dau-nam-len-cao Wed, 31/01/2018 - 23:08 Xăng tăng giá kéo CPI tháng đầu năm lên cao
]]>
Siết vốn vào bất động sản, tín dụng: Vẫn lo lách luật http://namdinhtv.vn/kinh-te/siet-von-vao-bat-dong-san-tin-dung-van-lo-lach-luat http://namdinhtv.vn/kinh-te/siet-von-vao-bat-dong-san-tin-dung-van-lo-lach-luat Mon, 29/01/2018 - 20:38 Siết vốn vào bất động sản, tín dụng: Vẫn lo lách luật
]]>
'Sập' sàn chứng khoán TP.HCM: Thiệt hại lớn cho nền kinh tế http://namdinhtv.vn/kinh-te/sap-san-chung-khoan-tphcm-thiet-hai-lon-cho-nen-kinh-te http://namdinhtv.vn/kinh-te/sap-san-chung-khoan-tphcm-thiet-hai-lon-cho-nen-kinh-te Thu, 25/01/2018 - 23:18 'Sập' sàn chứng khoán TP.HCM: Thiệt hại lớn cho nền kinh tế
]]>
Hội nghị triển khai công tác thu thuế năm 2018. http://namdinhtv.vn/kinh-te/hoi-nghi-trien-khai-cong-tac-thu-thue-nam-2018-0 http://namdinhtv.vn/kinh-te/hoi-nghi-trien-khai-cong-tac-thu-thue-nam-2018-0 Mon, 22/01/2018 - 22:03 Hội nghị triển khai công tác thu thuế năm 2018.
]]>
Nhiều kỳ vọng cho ngành ngân hàng năm 2018 http://namdinhtv.vn/kinh-te/nhieu-ky-vong-cho-nganh-ngan-hang-nam-2018 http://namdinhtv.vn/kinh-te/nhieu-ky-vong-cho-nganh-ngan-hang-nam-2018 Mon, 15/01/2018 - 22:46 Nhiều kỳ vọng cho ngành ngân hàng năm 2018
]]>
"Động lực" để ngành dệt may khởi sắc http://namdinhtv.vn/kinh-te/dong-luc-de-nganh-det-may-khoi-sac http://namdinhtv.vn/kinh-te/dong-luc-de-nganh-det-may-khoi-sac Mon, 15/01/2018 - 22:41 "Động lực" để ngành dệt may khởi sắc
]]>
Năm 2017, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã thẩm định, tham mưu cho UBND tỉnh cấp chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án mới, quyết định chủ trương đầu tư cho 1 dự án. http://namdinhtv.vn/kinh-te/nam-2017-ban-quan-ly-cac-kcn-tinh-da-tham-dinh-tham-muu-cho-ubnd-tinh-cap-chung-nhan-dang-ky http://namdinhtv.vn/kinh-te/nam-2017-ban-quan-ly-cac-kcn-tinh-da-tham-dinh-tham-muu-cho-ubnd-tinh-cap-chung-nhan-dang-ky Mon, 15/01/2018 - 21:15 Năm 2017, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã thẩm định, tham mưu cho UBND tỉnh cấp chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án mới, quyết định chủ trương đầu tư cho 1 dự án.
]]>
Năm 2018 huyện Vụ Bản phấn đấu đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất 15,7%, thu ngân sách trên địa bàn trên 164 tỷ đồng. http://namdinhtv.vn/kinh-te/nam-2018-huyen-vu-ban-phan-dau-dat-toc-do-tang-gia-tri-san-xuat-157-thu-ngan-sach-tren-dia http://namdinhtv.vn/kinh-te/nam-2018-huyen-vu-ban-phan-dau-dat-toc-do-tang-gia-tri-san-xuat-157-thu-ngan-sach-tren-dia Mon, 15/01/2018 - 21:12 Năm 2018 huyện Vụ Bản phấn đấu đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất 15,7%, thu ngân sách trên địa bàn trên 164 tỷ đồng.
]]>
Ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh tăng cường hướng dẫn các hộ nuôi thủy sản thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho các đối tượng nuôi. http://namdinhtv.vn/kinh-te/nganh-chuc-nang-va-cac-dia-phuong-trong-tinh-tang-cuong-huong-dan-cac-ho-nuoi-thuy-san-thuc http://namdinhtv.vn/kinh-te/nganh-chuc-nang-va-cac-dia-phuong-trong-tinh-tang-cuong-huong-dan-cac-ho-nuoi-thuy-san-thuc Mon, 15/01/2018 - 20:46 Ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh tăng cường hướng dẫn các hộ nuôi thủy sản thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho các đối tượng nuôi.
]]>
Toàn tỉnh đã cày được trên 60.800ha diện tích sản xuất vụ xuân 2018, đạt 82% tổng diện tích gieo cấy. http://namdinhtv.vn/kinh-te/toan-tinh-da-cay-duoc-tren-60800ha-dien-tich-san-xuat-vu-xuan-2018-dat-82-tong-dien-tich http://namdinhtv.vn/kinh-te/toan-tinh-da-cay-duoc-tren-60800ha-dien-tich-san-xuat-vu-xuan-2018-dat-82-tong-dien-tich Wed, 10/01/2018 - 22:25 Toàn tỉnh đã cày được trên 60.800ha diện tích sản xuất vụ xuân 2018, đạt 82% tổng diện tích gieo cấy.
]]>
Nâng chất lao động dệt may http://namdinhtv.vn/kinh-te/nang-chat-lao-dong-det-may http://namdinhtv.vn/kinh-te/nang-chat-lao-dong-det-may Tue, 09/01/2018 - 22:01 Nâng chất lao động dệt may
Do ít đơn hàng, không thể trụ được nên nhiều công ty dệt may trên địa bàn TPHCM phải đóng cửa. Điều này ảnh hưởng đến đời sống người lao động, khi bị mất việc trong thời điểm Tết Nguyên đán 2018 đang cận kề.  ]]>
Phát triển kinh tế tư nhân - Cần nỗ lực của doanh nghiệp và Chính phủ http://namdinhtv.vn/kinh-te/phat-trien-kinh-te-tu-nhan-can-no-luc-cua-doanh-nghiep-va-chinh-phu http://namdinhtv.vn/kinh-te/phat-trien-kinh-te-tu-nhan-can-no-luc-cua-doanh-nghiep-va-chinh-phu Mon, 08/01/2018 - 22:19 Phát triển kinh tế tư nhân - Cần nỗ lực của doanh nghiệp và Chính phủ
Quyết tâm của Đảng và Chính phủ là phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên, TS. PHAN ĐỨC HIẾU, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho rằng “việc làm này cần sự nhận thức đầy đủ và nỗ lực của cả hai phía: Doanh nghiệp và Chính phủ, chứ không phải là nhiệm vụ của riêng ai”. ]]>
Vì sao cắt giảm mạnh thuế xuất nhập khẩu, ngân sách vẫn thu vượt 71.000 tỷ đồng? http://namdinhtv.vn/kinh-te/vi-sao-cat-giam-manh-thue-xuat-nhap-khau-ngan-sach-van-thu-vuot-71000-ty-dong http://namdinhtv.vn/kinh-te/vi-sao-cat-giam-manh-thue-xuat-nhap-khau-ngan-sach-van-thu-vuot-71000-ty-dong Mon, 08/01/2018 - 22:16 Vì sao cắt giảm mạnh thuế xuất nhập khẩu, ngân sách vẫn thu vượt 71.000 tỷ đồng?
]]>
Các Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh và các huyện- thành phố đang tích cực đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành chiến dịch thủy lợi nội đồng đông xuân 2017 - 2018. http://namdinhtv.vn/kinh-te/cac-cong-ty-tnhh-mtv-khai-thac-cong-trinh-thuy-loi-tren-dia-ban-tinh-va-cac-huyen-thanh-pho http://namdinhtv.vn/kinh-te/cac-cong-ty-tnhh-mtv-khai-thac-cong-trinh-thuy-loi-tren-dia-ban-tinh-va-cac-huyen-thanh-pho Mon, 08/01/2018 - 21:13 Các Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh và các huyện- thành phố đang tích cực đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành chiến dịch thủy lợi nội đồng  đông xuân 2017 - 2018.
]]>
Khi nông nghiệp xoay trục http://namdinhtv.vn/kinh-te/khi-nong-nghiep-xoay-truc http://namdinhtv.vn/kinh-te/khi-nong-nghiep-xoay-truc Fri, 05/01/2018 - 22:16 Khi nông nghiệp xoay trục
Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2017 đạt 36,37 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay và thặng dư thương mại toàn ngành đạt 8,55 tỷ USD. Đó là con số được đánh giá là kỳ tích của ngành nông nghiệp trong bối cảnh thiên tai chồng chất suốt năm qua. Đặc biệt, lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu rau, củ quả đã vượt cả lúa gạo, dầu thô cho thấy sự xoay trục ngành hàng trong tái cơ cấu nông nghiệp đang phát huy hiệu quả rõ rệt. ]]>