You are here

Đại đoàn kết 22/5/2022
Tạp chí đại đoàn kết

Đại đoàn kết 10/6/2022
13/06/2022
325 lượt xem
Đại đoàn kết 10/4/2022
11/04/2022
897 lượt xem
Đại đoàn kết 15/3/2022
16/03/2022
1002 lượt xem
Đại đoàn kết 20/02/2022
21/02/2022
980 lượt xem
Đại đoàn kết (01/01/2022)
04/01/2022
1110 lượt xem
Đại đoàn kết (12/12/2021)
13/12/2021
546 lượt xem
Đại đoàn kết (10/10/2021)
11/10/2021
295 lượt xem
Đại đoàn kết (12/9/2021)
13/09/2021
362 lượt xem
Đại đoàn kết (15/8/2021)
16/08/2021
305 lượt xem
Đại đoàn kết (11/7/2021)
12/07/2021
307 lượt xem
TC Đại đoàn kết ( 14/6/2021 )
16/06/2021
151 lượt xem
TC Đại đoàn kết ( 14/4/2021 )
15/04/2021
198 lượt xem
TC Đại đoàn kết ( 14/3/2021 )
15/03/2021
128 lượt xem
TC Đại đoàn kết ( 11/02/2021 )
13/02/2021
219 lượt xem
Đại đoàn kết (13/12/2020)
14/12/2020
317 lượt xem
Đại đoàn kết (15/11/2020)
16/11/2020
270 lượt xem
TC Đại đoàn kết ( 11/10/2020 )
12/10/2020
197 lượt xem
Đại đoàn kết (13/9/2020)
15/09/2020
309 lượt xem
TC Đại đoàn kết ( 16/08/2020 )
17/08/2020
181 lượt xem
TC Đại đoàn kết ( 12/07/2020 )
14/07/2020
113 lượt xem
TC Đại đoàn kết ( 09/05/2020 )
12/05/2020
199 lượt xem
Đại đoàn kết (23/02/2020)
24/02/2020
300 lượt xem
Đại đoàn kết (19/01/2020)
21/01/2020
298 lượt xem
TC Đại đoàn kết ( 22/12/2019 )
23/12/2019
115 lượt xem
05:30Hình hiệu NTV, Chạy chữ giới thiệu chương trình, Trailer + Thông điệp
05:35Thể dục buổi sáng
05:50Chính sách mới , Quảng cáo
06:00Thời sự: Chào ngày mới, Quảng cáo
06:20Tạp chí An toàn giao thông
06:30Chuyên mục Nhịp cầu nhà nông
06:40Mỗi ngày một cuốn sách
06:45Chạy chữ giới thiệu Chương trình truyền hình trong ngày, Trailer + Thông điệp Quảng cáo
06:50Phim truyện: Thế thái nhân tình- Tập 13
07:35Giải mã
08:05Chương trình ca nhạc Trailer phim “Phía sau danh vọng”
08:35Bản tin Chính phủ
08:40Quảng cáo+Trailer phim “ Cung tỏa châu liêm”Phim truyện: Phía sau danh vọng- Tập 72
09:30Ký sự truyền hình
09:50Chuyện cảnh giác
10:00Hồ sơ mật
10:20Chuyện đời chuyện nghề: Chuyện người dệt tranh Đông Hồ từ cánh bướm
10:30Lời cảnh báo
10:40Phim tài liệu: Ông Luyện vớt rác
11:00Bản tin trưa
11:10Bản tin quốc tế
11:12Quảng cáo
11:15Ca nhạc thiếu nhi
11:25Phút thư giãn
11:40Ký sự
11:55Thông điệp+ Cảnh đẹp quê hương
12:00Giới thiệu chương trình Chương trình ca nhạc
12:30Quảng cáo+ Trailer phim “ Sông phố nhà ghe”+Phim truyện: Cung tỏa châu liêm- Tập 24
13:15Khoa học và công nghệ
13:25Giải mã
13:45Chuyên mục Học và làm theo Bác
13:55Dân ca nhạc cổ
14:25Phim tài liệu: Ông Luyện vớt rác
14:50Chính sách mới
15:00Chương trình ca nhạc
15:30Khám phá Quảng Bình: Chiến khu xưa Thuận Đức
15:50Phóng sự: Báo chí là cuộc sống
16:00Tìm hiểu thế giới tự nhiên: Ấn Độ thiên đường của tự nhiên – Phần 1
16:20Bản tin thể thao
16:30Ký sự
16:50Giới thiệu chương trình+ Trailer + Thông điệp.
16:55Ngon và lành: Ngon bổ Thanh Long ruột đỏ
17:15Mỗi ngày một cuốn sách
17:20Ca nhạc thiếu nhi
17:35Chuyên mục Phụ nữ Việt
17:45Chuyên mục Chuyển động nông thôn
17:55Làm Theo Bác
18:05Chuyện cảnh giác
18:15Quảng cáo+ Trailer phim “ Vòng xoáy số phận”+ Phim truyện: Sông phố nhà ghe- Tập 15
18:55Quảng cáo + Dự báo thời tiết+ Giá cả thị trường
19:00Chuyển tiếp VTV + Dự báo thời tiết
19:58Giới thiệu chương trình truyền hình trong ngày, Trailer +quảng cáo + Thông điệp, Thời sự Nam Định, Bản tin quốc tế
20:25Quảng cáo
20:27Nhịp sống thể thao
20:32Chuyên mục Thời tiết nông vụ
20:42Trailer phim “Vẫn mãi yêu em”+Thông điệp Q. cáo,
20:45Phim truyện: Vòng xoáy số phận- Tập 24- Phần 1
21:30Chuyên mục Chuyển động nông thôn
21:40Quảng cáo, Phim truyện: Tây Thi tình sử- Tập 3
22:25Lời cảnh báo
22:35Bản tin cuối ngày
22:40Phút thư giãn
22:50Chuyện đời chuyện nghề: Chuyện người làm dép cao su ở Hà Nội
23:05Phim tài liệu: Ông Luyện vớt rác
23:20Chương trình ca nhạc
23:57Giới thiệu chương trình ngày hôm sau