Khoa học - Công nghệ - Namdinhtv.vn http://namdinhtv.vn NTV RSS Mỗi năm, tỉnh Nam Định sẽ có hơn 80 doanh nghiệp được hỗ trợ tham gia các hoạt động KHCN với tổng kinh phí khoảng 1,8 tỷ đồng trích từ nguồn vốn sự nghiệp KHCN. http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/moi-nam-tinh-nam-dinh-se-co-hon-80-doanh-nghiep-duoc-ho-tro-tham-gia-cac-hoat http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/moi-nam-tinh-nam-dinh-se-co-hon-80-doanh-nghiep-duoc-ho-tro-tham-gia-cac-hoat Fri, 08/09/2017 - 21:02 Mỗi năm, tỉnh Nam Định sẽ có hơn 80 doanh nghiệp được hỗ trợ tham gia các hoạt động KHCN với tổng kinh phí khoảng 1,8 tỷ đồng trích từ nguồn vốn sự nghiệp KHCN.
]]>
Hội nghị tập huấn, triển khai văn bản pháp quy trong hoạt động quản lý KH&CN năm 2017. http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/hoi-nghi-tap-huan-trien-khai-van-ban-phap-quy-trong-hoat-dong-quan-ly-khcn-nam http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/hoi-nghi-tap-huan-trien-khai-van-ban-phap-quy-trong-hoat-dong-quan-ly-khcn-nam Thu, 31/08/2017 - 21:42 Hội nghị tập huấn, triển khai văn bản pháp quy trong hoạt động quản lý KH&CN năm 2017.
]]>
Sản xuất hữu cơ góp phần nâng cao vị thế nông nghiệp Việt Nam http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/san-xuat-huu-co-gop-phan-nang-cao-vi-the-nong-nghiep-viet-nam http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/san-xuat-huu-co-gop-phan-nang-cao-vi-the-nong-nghiep-viet-nam Wed, 23/08/2017 - 22:06 Sản xuất hữu cơ góp phần nâng cao vị thế nông nghiệp Việt Nam
Ngày 22/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội thảo “Chia sẻ thông tin về chính sách quản lý để thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam.” ]]>
Ứng dụng khoa học và công nghệ trong nông nghiệp: Vẫn chậm đổi mới http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/ung-dung-khoa-hoc-va-cong-nghe-trong-nong-nghiep-van-cham-doi-moi http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/ung-dung-khoa-hoc-va-cong-nghe-trong-nong-nghiep-van-cham-doi-moi Wed, 26/07/2017 - 22:36 Ứng dụng khoa học và công nghệ trong nông nghiệp: Vẫn chậm đổi mới
Sản xuất nhỏ lẻ, trình độ công nghệ lạc hậu, năng suất và chất lượng sản phẩm thấp... khiến việc phát triển nông nghiệp gặp nhiều khó khăn. Ứng dụng khoa học trong nông nghiệp là "chìa khóa" để thực hiện thành công chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Tiếc rằng, nhiệm vụ này vẫn chậm được đổi mới, làm hạn chế đến hiệu quả, sức cạnh tranh của sản xuất. ]]>
Xây dựng hệ sinh thái an ninh mạng: Kinh nghiệm từ Israel http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/xay-dung-he-sinh-thai-an-ninh-mang-kinh-nghiem-tu-israel http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/xay-dung-he-sinh-thai-an-ninh-mang-kinh-nghiem-tu-israel Mon, 26/06/2017 - 22:30 Xây dựng hệ sinh thái an ninh mạng: Kinh nghiệm từ Israel
Trong bối cảnh chiến tranh mạng, kinh tế số, điện toán đám mây bùng nổ, các nước, trong đó có Việt Nam nên tập xây dựng, phát triển hệ sinh thái an ninh mạng, trong đó coi trọng yếu tố giáo dục, đào tạo, các quan chức quốc phòng, chuyên gia công nghệ thông tin hàng đầu Israel nhận định. ]]>
Lễ kỷ niệm 53 năm ngành KH&CN tỉnh ( 1964-2017) và đón huân chương lao động hạng nhất. http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/le-ky-niem-53-nam-nganh-khcn-tinh-1964-2017-va-don-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/le-ky-niem-53-nam-nganh-khcn-tinh-1964-2017-va-don-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat Fri, 19/05/2017 - 21:44 Lễ kỷ niệm 53 năm ngành KH&CN tỉnh ( 1964-2017) và đón huân chương lao động hạng nhất.
]]>
Đào tạo 1.000 thủ lĩnh đổi mới kiến tạo Việt Nam http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/dao-tao-1000-thu-linh-doi-moi-kien-tao-viet-nam http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/dao-tao-1000-thu-linh-doi-moi-kien-tao-viet-nam Thu, 18/05/2017 - 21:58 Đào tạo 1.000 thủ lĩnh đổi mới kiến tạo Việt Nam
Sở Khoa Học Công Nghệ TP HCM vừa khánh thành khóa 1 của chương trình đào tạo 1000 thủ lĩnh trẻ đổi mới sáng tạo trên cả nước. ]]>
Năm 2017 ngành NN&PTNT tỉnh tiếp tục đẩy mạnh khuyến khích các địa phương phát triển NTTS theo hướng tập trung, áp dụng công nghệ cao. http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/nam-2017-nganh-nnptnt-tinh-tiep-tuc-day-manh-khuyen-khich-cac-dia-phuong-phat http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/nam-2017-nganh-nnptnt-tinh-tiep-tuc-day-manh-khuyen-khich-cac-dia-phuong-phat Wed, 03/05/2017 - 22:17 Năm 2017 ngành NN&PTNT tỉnh tiếp tục đẩy mạnh khuyến khích các địa phương phát triển NTTS theo hướng tập trung, áp dụng công nghệ cao.
]]>
Tọa đàm giới thiệu và hướng dẫn tham gia chương trình KH&CN quốc gia http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/toa-dam-gioi-thieu-va-huong-dan-tham-gia-chuong-trinh-khcn-quoc-gia http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/toa-dam-gioi-thieu-va-huong-dan-tham-gia-chuong-trinh-khcn-quoc-gia Tue, 18/04/2017 - 21:24 Tọa đàm giới thiệu và hướng dẫn tham gia chương trình KH&CN quốc gia
]]>
Điện thoại càng thông minh ảnh hưởng đến môi trường càng lớn? http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/dien-thoai-cang-thong-minh-anh-huong-den-moi-truong-cang-lon http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/dien-thoai-cang-thong-minh-anh-huong-den-moi-truong-cang-lon Thu, 16/03/2017 - 21:43 Điện thoại càng thông minh ảnh hưởng đến môi trường càng lớn?
Báo cáo mới của Tổ chức Hòa bình xanh cho biết, điện thoại càng thông minh, ảnh hưởng đến môi trường càng lớn. ]]>
UBND huyện Hải Hậu tổ chức hội nghị bàn giao Trang thông tin điện tử cho 27 xã, thị trấn trong huyện. http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/ubnd-huyen-hai-hau-to-chuc-hoi-nghi-ban-giao-trang-thong-tin-dien-tu-cho-27-xa http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/ubnd-huyen-hai-hau-to-chuc-hoi-nghi-ban-giao-trang-thong-tin-dien-tu-cho-27-xa Tue, 24/01/2017 - 00:35 UBND huyện Hải Hậu tổ chức hội nghị bàn giao Trang thông tin điện tử cho 27 xã, thị trấn trong huyện.
Việc xây dựng trang thông tin điện tử của các xã nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và đăng thông tin hoạt động của xã trên trang thông tin điện tử, góp phần triển khai xây dựng phần mềm quản lý văn bản trong điều hành, trao đổi văn bản điện tử của xã đối với các cấp. ]]>
Đến nay trên địa bàn tỉnh có 122 cơ sở sản xuất gạch không nung. http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/den-nay-tren-dia-ban-tinh-co-122-co-so-san-xuat-gach-khong-nung http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/den-nay-tren-dia-ban-tinh-co-122-co-so-san-xuat-gach-khong-nung Tue, 03/01/2017 - 22:49 Đến  nay trên địa bàn tỉnh có 122 cơ sở sản xuất gạch không nung.
Sản xuất và sử dụng gạch không nung, thay thế gạch đất sét nung bằng than củi, nhằm tiết kiệm tài nguyên đất, giảm chi phí xử lý chất thải công nghiệp, bảo vệ môi trường.   ]]>
Hội nghị tổng kết ngành khoa học công nghệ năm 2016. http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/hoi-nghi-tong-ket-nganh-khoa-hoc-cong-nghe-nam-2016 http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/hoi-nghi-tong-ket-nganh-khoa-hoc-cong-nghe-nam-2016 Wed, 28/12/2016 - 20:05 Hội nghị tổng kết ngành khoa học công nghệ năm 2016.
Trong năm 2016, Sở KHCN đã tổ chức thực hiện 38 đề tài, dự án KHCN cấp tỉnh trong đó đã nghiệm thu 16 nhiệm vụ đạt kết quả tốt thuộc các lĩnh vực: khoa học xã hội nhân văn, công nghiệp, công nghệ thông tin, nông nghiệp.  ]]>
Hội nghị tổng kết công tác ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-nam-2016-trien-khai-nhiem http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-nam-2016-trien-khai-nhiem Fri, 16/12/2016 - 21:36 Hội nghị tổng kết công tác  ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.
Đồng chí Bạch Ngọc Chiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh, trưởng ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh chủ trì hội nghị. ]]>
Đoàn công tác Cổng thông tin điện tử của Chính phủ làm việc với Sở thông tin và truyền thông đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết 36A ngày 14-10- 2015 của Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử tại tỉnh Nam Định. http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/doan-cong-tac-cong-thong-tin-dien-tu-cua-chinh-phu-lam-viec-voi-so-thong-tin-va http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/doan-cong-tac-cong-thong-tin-dien-tu-cua-chinh-phu-lam-viec-voi-so-thong-tin-va Mon, 28/11/2016 - 21:45 Đoàn công tác Cổng thông tin điện tử của Chính phủ làm việc với Sở thông tin và truyền thông đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết 36A ngày 14-10- 2015 của Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử tại tỉnh Nam Định.
Làm việc với đoàn về phía tỉnh Nam Định có đồng chí Bạch Ngọc Chiến- phó chủ tịch UBND tỉnh. ]]>
Đào tạo kỹ thuật về ứng dụng CNTT- Quản trị mạng http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/dao-tao-ky-thuat-ve-ung-dung-cntt-quan-tri-mang http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/dao-tao-ky-thuat-ve-ung-dung-cntt-quan-tri-mang Wed, 23/11/2016 - 20:00 Đào tạo kỹ thuật về ứng dụng CNTT- Quản trị mạng
Sở Thông tin và Truyền thông - Cục tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức khóa đào tạo kỹ thuật về ứng dụng CNTT- Quản trị mạng (CCNA). ]]>
Lãnh đạo UBND tỉnh đi thị sát, kiểm tra các mô hình áp dụng công nghệ cao http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/lanh-dao-ubnd-tinh-di-thi-sat-kiem-tra-cac-mo-hinh-ap-dung-cong-nghe-cao http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/lanh-dao-ubnd-tinh-di-thi-sat-kiem-tra-cac-mo-hinh-ap-dung-cong-nghe-cao Thu, 17/11/2016 - 20:05 Lãnh đạo UBND tỉnh đi thị sát, kiểm tra các mô hình áp dụng công nghệ cao
Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan – Phó chủ tịch UBND tỉnh đi thị sát, kiểm tra các mô hình áp dụng công nghệ cao, sản xuất theo quy mô lớn theo chuỗi giá trị. ]]>
Google ra tính năng kiểm tra độ xác thực tin tức http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/google-ra-tinh-nang-kiem-tra-do-xac-thuc-tin-tuc http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/google-ra-tinh-nang-kiem-tra-do-xac-thuc-tin-tuc Thu, 20/10/2016 - 21:04 Google ra tính năng kiểm tra độ xác thực tin tức
Gã khổng lồ công nghệ Mỹ vừa giới thiệu tính năng mới giúp người đọc kiểm tra thông tin mà mình đọc được, theo Independent. ]]>
In-đô-nê-xi-a đẩy mạnh khai thác điện năng từ núi lửa http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/in-do-ne-xi-a-day-manh-khai-thac-dien-nang-tu-nui-lua http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/in-do-ne-xi-a-day-manh-khai-thac-dien-nang-tu-nui-lua Wed, 19/10/2016 - 23:40 In-đô-nê-xi-a đẩy mạnh khai thác điện năng từ núi lửa
Các cột hơi trắng khổng lồ bốc lên nghi ngút từ nhà máy điện Wayang Windu ở In-đô-nê-xi-a báo hiệu thời điểm luồng năng lượng của dòng nham thạch nóng đỏ ở phía dưới mặt đất đang được nhà máy khai thác triệt để. ]]>
Khoa học công nghệ ( 17/10 ) http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/khoa-hoc-cong-nghe-1710 http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/khoa-hoc-cong-nghe-1710 Tue, 18/10/2016 - 20:22 Khoa học công nghệ ( 17/10 )
]]>