Khoa học - Công nghệ - Namdinhtv.vn http://namdinhtv.vn NTV RSS Khai mạc vòng chung kết cuộc thi sáng tạo Robocon Việt Nam năm 2019 http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/khai-mac-vong-chung-ket-cuoc-thi-sang-tao-robocon-viet-nam-nam-2019 http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/khai-mac-vong-chung-ket-cuoc-thi-sang-tao-robocon-viet-nam-nam-2019 Thu, 09/05/2019 - 09:32 Khai mạc vòng chung kết cuộc thi sáng tạo Robocon Việt Nam năm 2019
Tối qua 7 tháng 5, tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Hải Dương, Đài truyền hình Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh khai mạc vòng chung kết cuộc thi sáng tạo Robocon Việt Nam năm 2019.  Dự lễ khai mạc có Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái; Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức vòng chung kết Robocon tỉnh Hải Dương Lương Văn Cầu và Phó tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo Robot Việt Nam Đinh Đắc Vĩnh.           ]]>
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Việt Nam sẽ tuyên bố chiến lược chuyển đổi số quốc gia http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/bo-truong-nguyen-manh-hung-viet-nam-se-tuyen-bo-chien-luoc-chuyen-doi-so-quoc-gia http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/bo-truong-nguyen-manh-hung-viet-nam-se-tuyen-bo-chien-luoc-chuyen-doi-so-quoc-gia Thu, 18/04/2019 - 17:13 Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Việt Nam sẽ tuyên bố chiến lược chuyển đổi số quốc gia
Ngày 17/4, tại Hà Nội diễn ra Hội thảo và Triển lãm quốc tế về an toàn, an ninh mạng Việt Nam 2019 do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.  ]]>
Hội nghị công bố quyết định thể lệ hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Nam Định lần thứ VII ( năm 2018-2019). http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/hoi-nghi-cong-bo-quyet-dinh-the-le-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-tinh-nam-dinh-lan http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/hoi-nghi-cong-bo-quyet-dinh-the-le-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-tinh-nam-dinh-lan Mon, 08/04/2019 - 16:34 Hội nghị công bố quyết định thể lệ hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Nam Định lần thứ VII ( năm 2018-2019).
]]>
Hội nghị tổng kết công tác năm 2018; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 ngành khoa học và công nghệ http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-nam-2018-phuong-huong-nhiem-vu-nam-2019-nganh-khoa-hoc http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-nam-2018-phuong-huong-nhiem-vu-nam-2019-nganh-khoa-hoc Tue, 15/01/2019 - 16:16 Hội nghị tổng kết công tác năm 2018; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 ngành khoa học và công nghệ
]]>
Diễn tập đảm bảo an toàn thông tin tỉnh Nam Định lần thứ thứ nhất http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/dien-tap-dam-bao-an-toan-thong-tin-tinh-nam-dinh-lan-thu-thu-nhat http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/dien-tap-dam-bao-an-toan-thong-tin-tinh-nam-dinh-lan-thu-thu-nhat Tue, 11/12/2018 - 15:20 Diễn tập đảm bảo an toàn thông tin tỉnh Nam Định lần thứ thứ nhất
Cuộc diễn tập bao gồm các nội dung: Hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin và công tác đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống thông tin tỉnh; Báo cáo tổng quan tình hình an toàn, an ninh thông tin tại Việt Nam; Tấn công mạng và kinh nghiệm xử lý khủng hoảng thông tin; Mã độc: Thực trạng và giải pháp; Giải pháp tăng cường bảo mật hệ thống thông tin và bảo vệ dữ liệu cho Trung tâm dữ liệu; Diễn tập ứng cứu an ninh thông tin: deface, tấn công qua email dùng malware. ]]>
Hội thảo chuyển giao khoa học công nghệ thuốc trừ sâu thảo mộc Anisaf SH cho hội viên phụ nữ xã Nghĩa Hồng- huyện Nghĩa Hưng http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/hoi-thao-chuyen-giao-khoa-hoc-cong-nghe-thuoc-tru-sau-thao-moc-anisaf-sh-cho-hoi http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/hoi-thao-chuyen-giao-khoa-hoc-cong-nghe-thuoc-tru-sau-thao-moc-anisaf-sh-cho-hoi Thu, 22/11/2018 - 14:10 Hội thảo chuyển giao khoa học công nghệ thuốc trừ sâu thảo mộc Anisaf SH cho hội viên phụ nữ xã Nghĩa Hồng- huyện Nghĩa Hưng
Dự hội thảo có đồng chí Bạch Ngọc Chiến – phó chủ tịch UBND tỉnh. ]]>
Hội thảo khoa học về Công nghệ điện rác WTE. http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/hoi-thao-khoa-hoc-ve-cong-nghe-dien-rac-wte http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/hoi-thao-khoa-hoc-ve-cong-nghe-dien-rac-wte Fri, 24/08/2018 - 23:56 Hội thảo khoa học về Công nghệ điện rác WTE.
]]>
Sở KH&CN tỉnh phối hợp với huyện Xuân Trường tổ chức hội thảo "Hoạt động KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng NTM tại các huyện, thành phố tỉnh Nam Định". http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/so-khcn-tinh-phoi-hop-voi-huyen-xuan-truong-to-chuc-hoi-thao-hoat-dong-khcn-phuc http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/so-khcn-tinh-phoi-hop-voi-huyen-xuan-truong-to-chuc-hoi-thao-hoat-dong-khcn-phuc Thu, 17/05/2018 - 22:31 Sở KH&CN tỉnh phối hợp với huyện Xuân Trường tổ chức hội thảo "Hoạt động KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng NTM tại các huyện, thành phố tỉnh Nam Định".
]]>
5 năm qua phong trào “Lao động sáng tạo” do Công đoàn viên chức tỉnh phát động đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức lao động tham gia. http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/5-nam-qua-phong-trao-lao-dong-sang-tao-do-cong-doan-vien-chuc-tinh-phat-dong-da http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/5-nam-qua-phong-trao-lao-dong-sang-tao-do-cong-doan-vien-chuc-tinh-phat-dong-da Mon, 14/05/2018 - 17:40 5 năm qua phong trào “Lao động sáng tạo” do Công đoàn viên chức tỉnh phát động đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức lao động tham gia.
]]>
Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo kết quả và xây dựng kế hoạch tổng kết trao giải Hội thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Nam Định lần thứ V - 2017 http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/lien-hiep-cac-hoi-khoa-hoc-va-ky-thuat-tinh-to-chuc-hoi-nghi-bao-cao-ket-qua-va http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/lien-hiep-cac-hoi-khoa-hoc-va-ky-thuat-tinh-to-chuc-hoi-nghi-bao-cao-ket-qua-va Mon, 16/04/2018 - 22:54 Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo kết quả và xây dựng kế hoạch tổng kết trao giải Hội thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Nam Định lần thứ V - 2017
]]>
Ban thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức diễn đàn “Cách mạng công nghiệp 4.0 – Thời cơ của tuổi trẻ”. http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/ban-thuong-vu-doan-khoi-cac-co-quan-tinh-to-chuc-dien-dan-cach-mang-cong-nghiep http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/ban-thuong-vu-doan-khoi-cac-co-quan-tinh-to-chuc-dien-dan-cach-mang-cong-nghiep Fri, 23/03/2018 - 22:00 Ban thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức diễn đàn “Cách mạng công nghiệp 4.0 – Thời cơ của tuổi trẻ”.
]]>
Lễ trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Nam Định lần thứ VI (năm 2016- 2017). http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/le-trao-giai-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-tinh-nam-dinh-lan-thu-vi-nam-2016-2017 http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/le-trao-giai-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-tinh-nam-dinh-lan-thu-vi-nam-2016-2017 Mon, 29/01/2018 - 20:20 Lễ trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Nam Định lần thứ VI  (năm 2016- 2017).
]]>
Thời của nông nghiệp 4.0 http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/thoi-cua-nong-nghiep-40 http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/thoi-cua-nong-nghiep-40 Tue, 09/01/2018 - 22:04 Thời của nông nghiệp 4.0
Một năm mới đã đến với tất cả chúng ta- năm 2018 với tràn đầy hy vọng và hào hứng. Cuộc Cách mạng 4.0 đâu chỉ bùng nổ trong các ngành công nghiệp trên thế giới mà cả trong nông nghiệp. ]]>
Hội nghị tổng kết công tác khoa học công nghệ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-khoa-hoc-cong-nghe-nam-2017-trien-khai-nhiem-vu-nam http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-khoa-hoc-cong-nghe-nam-2017-trien-khai-nhiem-vu-nam Fri, 29/12/2017 - 22:03 Hội nghị tổng kết công tác khoa học công nghệ  năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
]]>
Huyện Hải Hậu triển khai việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành trong giải quyết thủ tục hành chính các cấp. http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/huyen-hai-hau-trien-khai-viec-su-dung-phan-mem-quan-ly-van-ban-dieu-hanh-trong http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/huyen-hai-hau-trien-khai-viec-su-dung-phan-mem-quan-ly-van-ban-dieu-hanh-trong Tue, 21/11/2017 - 21:39 Huyện Hải Hậu triển khai việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành trong giải quyết thủ tục hành chính các cấp.
]]>
Ban tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Nam Định lần thứ 6 ( 2016-2017) họp báo công bố kết quả các giải pháp dự kiến đạt giải và xây dựng kế hoạch tổng kết trao giải hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Nam Định lần thứ 6. http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/ban-to-chuc-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-tinh-nam-dinh-lan-thu-6-2016-2017-hop-bao http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/ban-to-chuc-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-tinh-nam-dinh-lan-thu-6-2016-2017-hop-bao Fri, 03/11/2017 - 20:59 Ban tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Nam Định lần thứ 6 ( 2016-2017) họp báo công bố kết quả các giải pháp dự kiến đạt giải và xây dựng kế hoạch tổng kết trao giải hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Nam Định lần thứ 6.
]]>
Hội nghị tuyên truyền các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường và tập huấn “ thu gom, vận hành xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn bằng lò đốt”. http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/hoi-nghi-tuyen-truyen-cac-van-ban-phap-luat-ve-bao-ve-moi-truong-va-tap-huan-thu http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/hoi-nghi-tuyen-truyen-cac-van-ban-phap-luat-ve-bao-ve-moi-truong-va-tap-huan-thu Tue, 24/10/2017 - 21:40 Hội nghị tuyên truyền các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường và tập huấn “ thu gom, vận hành xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn bằng lò đốt”.
]]>
Phấn đấu trong năm 2018 có ít nhất 50% các đơn vị cấp huyện triển khai cung cấp các dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/phan-dau-trong-nam-2018-co-it-nhat-50-cac-don-vi-cap-huyen-trien-khai-cung-cap http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/phan-dau-trong-nam-2018-co-it-nhat-50-cac-don-vi-cap-huyen-trien-khai-cung-cap Mon, 23/10/2017 - 23:17 Phấn đấu trong năm 2018 có ít nhất 50% các đơn vị cấp huyện triển khai cung cấp các dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.
]]>
Nhân lực IT tiếp tục giữ thế thượng phong http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/nhan-luc-it-tiep-tuc-giu-the-thuong-phong http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/nhan-luc-it-tiep-tuc-giu-the-thuong-phong Fri, 06/10/2017 - 21:51 Nhân lực IT tiếp tục giữ thế thượng phong
Theo các chuyên gia về lao động việc làm, thời gian tới, dưới sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (gọi tắt cách mạng 4.0) cơ hội việc làm cho lao động (LĐ) ngành công nghệ thông tin (IT) tiếp tục ổn định, thậm chí tăng cao. Ngược lại, một lực lượng lớn LĐ truyền thống sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất việc làm. ]]>
Hải Hậu, huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh có nghị quyết về áp dụng công nghệ thông tin trong xây dựng nông thôn mới, với 100% các xã đều thực hiện. http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/hai-hau-huyen-dau-tien-tren-dia-ban-tinh-co-nghi-quyet-ve-ap-dung-cong-nghe-thong http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/hai-hau-huyen-dau-tien-tren-dia-ban-tinh-co-nghi-quyet-ve-ap-dung-cong-nghe-thong Tue, 03/10/2017 - 23:40 Hải Hậu, huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh có nghị quyết về áp dụng công nghệ thông tin trong xây dựng nông thôn mới, với 100% các xã đều thực hiện.
]]>