Hoạt động của đài - Namdinhtv.vn http://namdinhtv.vn NTV RSS Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Đài PTTH Nam Định. http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/dong-chi-pho-chu-tich-ubnd-tinh-tang-hoa-chuc-mung-can-bo-phong-vien-bien-tap-vien http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/dong-chi-pho-chu-tich-ubnd-tinh-tang-hoa-chuc-mung-can-bo-phong-vien-bien-tap-vien Thu, 21/06/2018 - 00:20 Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Đài PTTH Nam Định.
]]>
THÔNG BÁO: Liên hoan Phát thanh – Truyền hình http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/thong-bao-lien-hoan-phat-thanh-truyen-hinh http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/thong-bao-lien-hoan-phat-thanh-truyen-hinh Fri, 01/06/2018 - 23:49 THÔNG BÁO: Liên hoan Phát thanh – Truyền hình
Liên hoan Phát thanh – Truyền hình tỉnh Nam Định.Năm 2018 ]]>
Công ty Điện Lực Nam Định và Đài PT-TH Nam Định tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông năm 2018. http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/cong-ty-dien-luc-nam-dinh-va-dai-pt-th-nam-dinh-to-chuc-le-ky-ket-thoa-thuan-hop http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/cong-ty-dien-luc-nam-dinh-va-dai-pt-th-nam-dinh-to-chuc-le-ky-ket-thoa-thuan-hop Fri, 04/05/2018 - 23:28 Công ty Điện Lực Nam Định và Đài PT-TH Nam Định tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông năm 2018.
]]>
Ký kết chương trình phối hợp trong công tác tuyên truyền http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/ky-ket-chuong-trinh-phoi-hop-trong-cong-tac-tuyen-truyen http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/ky-ket-chuong-trinh-phoi-hop-trong-cong-tac-tuyen-truyen Mon, 09/04/2018 - 20:51 Ký kết chương trình phối hợp trong công tác tuyên truyền
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nam Định và Đài PT-TH tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp trong công tác tuyên truyền các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP (3/3/1959-3/3/2019), 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2019).  ]]>
Thông báo Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 (Tác phẩm báo chí và sách) http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/thong-bao-giai-thuong-toan-quoc-ve-thong-tin-doi-ngoai-nam-2017-tac-pham-bao-chi http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/thong-bao-giai-thuong-toan-quoc-ve-thong-tin-doi-ngoai-nam-2017-tac-pham-bao-chi Mon, 26/03/2018 - 22:06 Thông báo Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 (Tác phẩm báo chí và sách)
Căn cứ Thể lệ Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 (Tác phẩm báo chí và sách), sau đây gọi tắt là Giải thưởng, Hội đồng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí, cơ quan xuất bản, người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, người nước ngoài lựa chọn, gửi tác phẩm tham dự Giải thưởng. ]]>
Đài PT- TH Nam Định tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/dai-pt-th-nam-dinh-to-chuc-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-tuyen-truyen-nam-2017-trien http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/dai-pt-th-nam-dinh-to-chuc-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-tuyen-truyen-nam-2017-trien Thu, 25/01/2018 - 22:24 Đài PT- TH Nam Định tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
Dự hội nghị có đồng chí Bạch Ngọc Chiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh . ]]>
Tập huấn sản xuất các chương trình truyền hình trên điện thoại thông minh và kỹ năng phỏng vấn, tọa đàm cho đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên,quay phim, kỹ thuật viên. http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/tap-huan-san-xuat-cac-chuong-trinh-truyen-hinh-tren-dien-thoai-thong-minh-va-ky http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/tap-huan-san-xuat-cac-chuong-trinh-truyen-hinh-tren-dien-thoai-thong-minh-va-ky Tue, 10/10/2017 - 20:57 Tập huấn sản xuất các chương trình truyền hình trên điện thoại thông minh và kỹ năng phỏng vấn, tọa đàm cho đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên,quay phim, kỹ thuật viên.
]]>
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Đài PTTH Nam Định. http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/hoi-nghi-so-ket-6-thang-dau-nam-va-trien-khai-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam-cua-dai http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/hoi-nghi-so-ket-6-thang-dau-nam-va-trien-khai-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam-cua-dai Wed, 12/07/2017 - 22:15 Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Đài PTTH Nam Định.
]]>
Đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (VOH), phối hợp với Đài PT – TH tỉnh Nam Định và Hội khuyến học tỉnh tổ chức trao tặng xe đạp và học bổng cho 150 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Giao Thủy. http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/dai-tieng-noi-nhan-dan-thanh-pho-ho-chi-minh-voh-phoi-hop-voi-dai-pt-th-tinh-nam http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/dai-tieng-noi-nhan-dan-thanh-pho-ho-chi-minh-voh-phoi-hop-voi-dai-pt-th-tinh-nam Wed, 12/07/2017 - 22:12 Đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (VOH), phối  hợp với  Đài PT – TH tỉnh Nam Định và  Hội khuyến học tỉnh tổ chức trao tặng xe đạp và học bổng cho 150 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Giao Thủy.
]]>
DANH SÁCH CÁC THÍ SINH LỌT VÀO VÒNG CHUNG KẾT XẾP HẠNG CUỘC THI " GIỌNG HÁT HAY TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH NAM ĐỊNH " NĂM 2017 http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/danh-sach-cac-thi-sinh-lot-vao-vong-chung-ket-xep-hang-cuoc-thi-giong-hat-hay-tren http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/danh-sach-cac-thi-sinh-lot-vao-vong-chung-ket-xep-hang-cuoc-thi-giong-hat-hay-tren Mon, 12/06/2017 - 14:09 DANH SÁCH CÁC THÍ SINH LỌT VÀO VÒNG CHUNG KẾT XẾP HẠNG CUỘC THI " GIỌNG HÁT HAY TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH NAM ĐỊNH "  NĂM 2017
DANH SÁCH CÁC THÍ SINH LỌT VÀO VÒNG CHUNG KẾT ]]>
ĐIỂM CÁC THÍ SINH THI VÒNG SƠ KHẢO CUỘC THI " GIỌNG HÁT HAY TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH " NAM ĐỊNH NĂM 2017 http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/diem-cac-thi-sinh-thi-vong-so-khao-cuoc-thi-giong-hat-hay-tren-song-truyen-hinh http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/diem-cac-thi-sinh-thi-vong-so-khao-cuoc-thi-giong-hat-hay-tren-song-truyen-hinh Mon, 29/05/2017 - 16:33 ĐIỂM CÁC THÍ SINH THI VÒNG SƠ KHẢO CUỘC THI " GIỌNG HÁT HAY TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH " NAM ĐỊNH NĂM 2017
ĐIỂM THI VÒNG SƠ KHẢO ]]>
Ban tổ chức giọng hát hay trên sóng truyền hình Nam Định gặp mặt các thí sinh tham dự cuộc thi. http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/ban-to-chuc-giong-hat-hay-tren-song-truyen-hinh-nam-dinh-gap-mat-cac-thi-sinh-tham http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/ban-to-chuc-giong-hat-hay-tren-song-truyen-hinh-nam-dinh-gap-mat-cac-thi-sinh-tham Tue, 23/05/2017 - 21:22 Ban tổ chức giọng hát hay trên sóng truyền hình Nam Định  gặp mặt các thí sinh tham dự cuộc thi.
]]>
THÔNG BÁO LỊCH TẬP LUYỆN, LỊCH THI CỦA THÍ SINH CUỘC THI: " GIỌNG HÁT HAY TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH " NAM ĐỊNH NĂM 2017 http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/thong-bao-lich-tap-luyen-lich-thi-cua-thi-sinh-cuoc-thi-giong-hat-hay-tren-song http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/thong-bao-lich-tap-luyen-lich-thi-cua-thi-sinh-cuoc-thi-giong-hat-hay-tren-song Sat, 20/05/2017 - 20:46 THÔNG BÁO LỊCH TẬP LUYỆN, LỊCH THI CỦA THÍ SINH CUỘC THI: " GIỌNG HÁT HAY TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH " NAM ĐỊNH NĂM 2017
LỊCH TẬP LUYỆN, LỊCH THI ]]>
Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài PTTH Nam Định nhiệm kỳ 2017-2019 http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/dai-hoi-doan-tncs-ho-chi-minh-dai-ptth-nam-dinh-nhiem-ky-2017-2019 http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/dai-hoi-doan-tncs-ho-chi-minh-dai-ptth-nam-dinh-nhiem-ky-2017-2019 Mon, 15/05/2017 - 21:50 Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài PTTH Nam Định nhiệm kỳ 2017-2019
]]>
Cập nhật kết quả các trận đấu NTV CUP 2017 http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/cap-nhat-ket-qua-cac-tran-dau-ntv-cup-2017 http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/cap-nhat-ket-qua-cac-tran-dau-ntv-cup-2017 Sat, 06/05/2017 - 22:02 Cập nhật kết quả các trận đấu NTV CUP 2017
Cập nhật kết quả các trận đấu NTV CUP 2017 ( Tính đến ngày 05/05/2017 ) ]]>
TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI BÓNG ĐÁ NTV CUP 2017 http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/tong-hop-ket-qua-giai-bong-da-ntv-cup-2017 http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/tong-hop-ket-qua-giai-bong-da-ntv-cup-2017 Thu, 04/05/2017 - 22:14 TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI BÓNG ĐÁ NTV CUP 2017
TỔNG HỢP KẾT QUẢ ]]>
BẢNG THI ĐẤU & KẾT QUẢ GIẢI BÓNG ĐÁ NTV CUP 2017 http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/bang-thi-dau-ket-qua-giai-bong-da-ntv-cup-2017 http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/bang-thi-dau-ket-qua-giai-bong-da-ntv-cup-2017 Thu, 04/05/2017 - 22:09 BẢNG THI ĐẤU & KẾT QUẢ GIẢI BÓNG ĐÁ NTV CUP 2017
BẢNG THI ĐẤU & KẾT QUẢ ]]>
QUY CHẾ VÀ THỂ LỆ CUỘC THI GIỌNG HÁT HAY TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH NAM ĐỊNH NĂM 2017 http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/quy-che-va-the-le-cuoc-thi-giong-hat-hay-tren-song-truyen-hinh-nam-dinh-nam-2017-2 http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/quy-che-va-the-le-cuoc-thi-giong-hat-hay-tren-song-truyen-hinh-nam-dinh-nam-2017-2 Mon, 24/04/2017 - 21:06 QUY CHẾ VÀ THỂ LỆ CUỘC THI GIỌNG HÁT HAY TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH NAM ĐỊNH NĂM 2017
QUY CHẾ VÀ THỂ LỆ ]]>
Lễ khai mạc giải bóng đá phong trào cúp Truyền hình Nam Định lần thứ 2 năm 2017. http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/le-khai-mac-giai-bong-da-phong-trao-cup-truyen-hinh-nam-dinh-lan-thu-2-nam-2017 http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/le-khai-mac-giai-bong-da-phong-trao-cup-truyen-hinh-nam-dinh-lan-thu-2-nam-2017 Mon, 24/04/2017 - 20:39 Lễ khai mạc giải bóng đá phong trào cúp Truyền hình Nam Định lần thứ 2 năm 2017.
Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu đầu tiên của giải giữa hai đội Ngân hàng nông nghiệp - phát triển nông thôn Nam Định và Sở GD – ĐT tỉnh Nam Định.  ]]>
Đài PTTH Nam Định tổ chức lễ bốc thăm chia bảng Giải bóng đá phong trào tranh Cup NTV lần thứ 2 năm 2017. http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/dai-ptth-nam-dinh-to-chuc-le-boc-tham-chia-bang-giai-bong-da-phong-trao-tranh-cup http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/dai-ptth-nam-dinh-to-chuc-le-boc-tham-chia-bang-giai-bong-da-phong-trao-tranh-cup Wed, 19/04/2017 - 21:52 Đài PTTH Nam Định tổ chức lễ bốc thăm chia bảng Giải bóng đá phong trào tranh Cup NTV lần thứ 2 năm 2017.
Giải bắt đầu khai mạc vào 16h ngày 21/4 và được truyền hình trực tiếp trên sóng NTV của Đài phát thanh và truyền hình Nam Định. ]]>