An ninh quốc phòng - Namdinhtv.vn http://namdinhtv.vn NTV RSS Huyện Giao Thủy tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ phường, xã năm 2017. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/huyen-giao-thuy-to-chuc-dien-tap-chien-dau-phong-thu-phuong-xa-nam-2017 http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/huyen-giao-thuy-to-chuc-dien-tap-chien-dau-phong-thu-phuong-xa-nam-2017 Wed, 01/11/2017 - 22:28  Huyện Giao Thủy tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ phường, xã năm 2017.
]]>
Ký kết hiệp đồng huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển theo nghị định 30 năm 2010 của Chính phủ. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/ky-ket-hiep-dong-huy-dong-nhan-luc-tau-thuyen-va-phuong-tien-dan-su-tham-gia-bao http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/ky-ket-hiep-dong-huy-dong-nhan-luc-tau-thuyen-va-phuong-tien-dan-su-tham-gia-bao Fri, 06/10/2017 - 21:34 Ký kết hiệp đồng huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển theo nghị định 30 năm 2010 của Chính phủ.
Dự lễ ký kết có đồng chí Ngô Gia Tự - Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh. ]]>
UBND huyện Xuân Trường tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm thực hiện mô hình "tự quản- tự phòng- tự bảo vệ" trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2007 - 2017. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/ubnd-huyen-xuan-truong-to-chuc-toa-dam-trao-doi-kinh-nghiem-thuc-hien-mo-hinh-tu http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/ubnd-huyen-xuan-truong-to-chuc-toa-dam-trao-doi-kinh-nghiem-thuc-hien-mo-hinh-tu Mon, 02/10/2017 - 22:20 UBND huyện Xuân Trường tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm thực hiện mô hình "tự quản- tự phòng- tự bảo vệ" trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2007 - 2017.
]]>
Bệnh viện đa khoa tỉnh tổ chức diễn tập phương án chữa cháy phối hợp tại khu nhà số 7 nằm trong khuôn viên bệnh viện. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/benh-vien-da-khoa-tinh-to-chuc-dien-tap-phuong-an-chua-chay-phoi-hop-tai-khu-nha http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/benh-vien-da-khoa-tinh-to-chuc-dien-tap-phuong-an-chua-chay-phoi-hop-tai-khu-nha Fri, 29/09/2017 - 22:44 Bệnh viện đa khoa tỉnh tổ chức diễn tập phương án chữa cháy phối hợp tại khu nhà số 7 nằm trong khuôn viên bệnh viện.
]]>
Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện Trực Ninh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các vị chức việc Thiên Chúa Giáo năm 2017. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/hoi-dong-giao-duc-quoc-phong-an-ninh-huyen-truc-ninh-to-chuc-lop-boi-duong-kien http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/hoi-dong-giao-duc-quoc-phong-an-ninh-huyen-truc-ninh-to-chuc-lop-boi-duong-kien Thu, 28/09/2017 - 21:04 Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện Trực Ninh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các vị chức việc Thiên Chúa Giáo năm 2017.
]]>
Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh huyện Trực Ninh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh đối tượng 3 năm 2017. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/hoi-dong-giao-duc-quoc-phong-an-ninh-huyen-truc-ninh-to-chuc-be-giang-lop-boi http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/hoi-dong-giao-duc-quoc-phong-an-ninh-huyen-truc-ninh-to-chuc-be-giang-lop-boi Wed, 16/08/2017 - 21:15 Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh huyện Trực Ninh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh đối tượng 3 năm 2017.
]]>
Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Giao Thủy, Xuân Trường năm 2017 họp và triển khai nhiệm vụ tới các thành viên. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/ban-chi-dao-dien-tap-khu-vuc-phong-thu-huyen-giao-thuy-xuan-truong-nam-2017-hop http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/ban-chi-dao-dien-tap-khu-vuc-phong-thu-huyen-giao-thuy-xuan-truong-nam-2017-hop Thu, 03/08/2017 - 20:35 Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Giao Thủy, Xuân Trường năm 2017 họp và triển khai nhiệm vụ tới các thành viên.
Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Phùng Hoan – Phó chủ tịch UBND tỉnh, trưởng ban chỉ đạo diễn tập. ]]>
Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Trực Ninh khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 3 năm 2017. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/hoi-dong-giao-duc-quoc-phong-va-an-ninh-huyen-truc-ninh-khai-giang-lop-boi-duong http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/hoi-dong-giao-duc-quoc-phong-va-an-ninh-huyen-truc-ninh-khai-giang-lop-boi-duong Wed, 02/08/2017 - 21:03 Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Trực Ninh khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 3 năm 2017.
]]>
Sở Y tế diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ tỉnh năm 2017 với mật danh “YT-17” http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/so-y-te-dien-tap-bao-dam-tac-chien-phong-thu-tinh-nam-2017-voi-mat-danh-yt-17 http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/so-y-te-dien-tap-bao-dam-tac-chien-phong-thu-tinh-nam-2017-voi-mat-danh-yt-17 Thu, 20/07/2017 - 22:27 Sở Y tế diễn tập  bảo đảm tác chiến phòng thủ tỉnh năm 2017 với mật danh “YT-17”
]]>
Ban chỉ đạo diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ của Sở Y tế năm 2017 họp triển khai nhiệm vụ tới các thành viên. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/ban-chi-dao-dien-tap-bao-dam-tac-chien-phong-thu-cua-so-y-te-nam-2017-hop-trien http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/ban-chi-dao-dien-tap-bao-dam-tac-chien-phong-thu-cua-so-y-te-nam-2017-hop-trien Tue, 11/07/2017 - 21:44 Ban chỉ đạo diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ của Sở Y tế năm 2017 họp triển khai nhiệm vụ tới các thành viên.
Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Lê Đoài – Phó chủ tịch UBND tỉnh, trưởng ban chỉ đạo diễn tập. ]]>
Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP- QSĐP) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/bo-chqs-tinh-to-chuc-hoi-nghi-so-ket-nhiem-vu-quoc-phong-quan-su-dia-phuong-qp http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/bo-chqs-tinh-to-chuc-hoi-nghi-so-ket-nhiem-vu-quoc-phong-quan-su-dia-phuong-qp Thu, 29/06/2017 - 22:22 Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP- QSĐP) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
Dự hội nghị có đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh. ]]>
Công an tỉnh tổ chức lớp tập huấn công tác phòng chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và đào tạo, cấp chứng chỉ lái xuồng công an nhân dân. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/cong-an-tinh-to-chuc-lop-tap-huan-cong-tac-phong-chong-lut-bao-tim-kiem-cuu-nan http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/cong-an-tinh-to-chuc-lop-tap-huan-cong-tac-phong-chong-lut-bao-tim-kiem-cuu-nan Thu, 08/06/2017 - 21:10 Công an tỉnh tổ chức lớp tập huấn công tác phòng chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và đào tạo, cấp chứng chỉ lái xuồng công an nhân dân.
]]>
Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và huyện ủy 3 huyện tuyến biển Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng tổ chức sơ kết một năm thực hiện Quy chế phối hợp. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/dang-uy-bo-doi-bien-phong-tinh-va-huyen-uy-3-huyen-tuyen-bien-giao-thuy-hai-hau http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/dang-uy-bo-doi-bien-phong-tinh-va-huyen-uy-3-huyen-tuyen-bien-giao-thuy-hai-hau Thu, 18/05/2017 - 21:29 Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và huyện ủy 3 huyện tuyến biển Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng tổ chức sơ kết một năm thực hiện Quy chế phối hợp.
Đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã dự và chỉ đạo hội nghị. ]]>
Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT thành phố Nam Định (10/5/1947 – 10/5/2017) và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/le-ky-niem-70-nam-ngay-truyen-thong-llvt-thanh-pho-nam-dinh-1051947-1052017-va http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/le-ky-niem-70-nam-ngay-truyen-thong-llvt-thanh-pho-nam-dinh-1051947-1052017-va Thu, 11/05/2017 - 22:05 Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT thành phố Nam Định (10/5/1947 – 10/5/2017) và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì.
]]>
UBND huyện Trực Ninh tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang huyện 10/5/1947-10/5/2017. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/ubnd-huyen-truc-ninh-to-chuc-le-ky-niem-70-nam-ngay-truyen-thong-luc-luong-vu http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/ubnd-huyen-truc-ninh-to-chuc-le-ky-niem-70-nam-ngay-truyen-thong-luc-luong-vu Wed, 10/05/2017 - 22:09 UBND huyện Trực Ninh tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang huyện 10/5/1947-10/5/2017.
]]>
Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác triển khai các hoạt động kỉ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ của Quân khu 3 và tỉnh Nam Định. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/doan-cong-tac-bo-quoc-phong-kiem-tra-cong-tac-trien-khai-cac-hoat-dong-ki-niem-70 http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/doan-cong-tac-bo-quoc-phong-kiem-tra-cong-tac-trien-khai-cac-hoat-dong-ki-niem-70 Fri, 05/05/2017 - 21:46 Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác triển khai các hoạt động kỉ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ của Quân khu 3 và tỉnh Nam Định.
]]>
Quyết định khó khăn của đại tướng Văn Tiến Dũng http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/quyet-dinh-kho-khan-cua-dai-tuong-van-tien-dung http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/quyet-dinh-kho-khan-cua-dai-tuong-van-tien-dung Fri, 28/04/2017 - 00:19 Quyết định khó khăn của đại tướng Văn Tiến Dũng
]]>
Hội đồng giáo dục QP-AN thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/hoi-dong-giao-duc-qp-an-thanh-pho-to-chuc-lop-boi-duong-kien-thuc-qp-an http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/hoi-dong-giao-duc-qp-an-thanh-pho-to-chuc-lop-boi-duong-kien-thuc-qp-an Fri, 21/04/2017 - 22:22 Hội đồng giáo dục QP-AN thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN
]]>
Hội đồng giáo dục quốc phòng- an ninh huyện Trực Ninh tổng kết nhiệm vụ giáo dục quốc phòng- an ninh năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/hoi-dong-giao-duc-quoc-phong-an-ninh-huyen-truc-ninh-tong-ket-nhiem-vu-giao-duc http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/hoi-dong-giao-duc-quoc-phong-an-ninh-huyen-truc-ninh-tong-ket-nhiem-vu-giao-duc Thu, 23/03/2017 - 21:51 Hội đồng giáo dục quốc phòng- an ninh  huyện Trực Ninh tổng kết nhiệm vụ giáo dục quốc phòng- an ninh năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.
]]>
Hội nghị phối hợp tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh (20/4/1947- 20/4/2017). http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/hoi-nghi-phoi-hop-tuyen-truyen-ky-niem-70-nam-ngay-truyen-thong-llvt-tinh-2041947 http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/hoi-nghi-phoi-hop-tuyen-truyen-ky-niem-70-nam-ngay-truyen-thong-llvt-tinh-2041947 Fri, 17/03/2017 - 21:20 Hội nghị phối hợp tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh (20/4/1947- 20/4/2017).
Đại diện cơ quan thường trú, phóng viên các cơ quan báo chí TW và địa phương đã góp ý bổ sung và làm rõ thêm một số nội dung tuyên truyền kỷ niệm 70 năm truyền thống LLVT tỉnh Nam Định ]]>