An ninh quốc phòng - Namdinhtv.vn http://namdinhtv.vn NTV RSS Hội nghị hiệp đồng giao, nhận quân năm 2018. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/hoi-nghi-hiep-dong-giao-nhan-quan-nam-2018 http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/hoi-nghi-hiep-dong-giao-nhan-quan-nam-2018 Mon, 08/01/2018 - 21:25 Hội nghị hiệp đồng giao, nhận quân năm 2018.
]]>
Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổng kết nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương và phong trào Thi đua quyết thắng năm 2017. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/bo-chi-huy-quan-su-tinh-tong-ket-nhiem-vu-quoc-phong-quan-su-dia-phuong-va-phong http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/bo-chi-huy-quan-su-tinh-tong-ket-nhiem-vu-quoc-phong-quan-su-dia-phuong-va-phong Wed, 03/01/2018 - 21:07 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổng kết nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương và phong trào Thi đua quyết thắng năm 2017.
Dự hội nghị có Đồng chí Ngô Gia Tự - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc - Phó Tư lệnh Quân khu 3 ]]>
Thành phố tổ chức lễ ra quân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo các loại góp phần đảm bảo ANTT Tết nguyên đán Mậu tuất năm 2018 trên địa bàn. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/thanh-pho-to-chuc-le-ra-quan-giao-nop-vu-khi-vat-lieu-no-cong-cu-ho-tro-va-phao http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/thanh-pho-to-chuc-le-ra-quan-giao-nop-vu-khi-vat-lieu-no-cong-cu-ho-tro-va-phao Mon, 25/12/2017 - 21:02 Thành phố tổ chức lễ ra quân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo các loại góp phần đảm bảo ANTT Tết nguyên đán Mậu tuất năm 2018 trên địa bàn.
]]>
45 năm Chiến thắng Hà Nội - Ðiện Biên Phủ trên không (12-1972 - 12- 2017) Biểu tượng của bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/45-nam-chien-thang-ha-noi-dien-bien-phu-tren-khong-12-1972-12-2017-bieu-tuong-cua http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/45-nam-chien-thang-ha-noi-dien-bien-phu-tren-khong-12-1972-12-2017-bieu-tuong-cua Fri, 22/12/2017 - 21:47 45 năm Chiến thắng Hà Nội - Ðiện Biên Phủ trên không (12-1972 - 12- 2017) Biểu tượng của bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam
]]>
Tổng kết công tác biên phòng năm 2017. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/tong-ket-cong-tac-bien-phong-nam-2017 http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/tong-ket-cong-tac-bien-phong-nam-2017 Wed, 20/12/2017 - 21:57 Tổng kết công tác biên phòng năm 2017.
]]>
Huyện Giao Thủy tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ phường, xã năm 2017. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/huyen-giao-thuy-to-chuc-dien-tap-chien-dau-phong-thu-phuong-xa-nam-2017 http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/huyen-giao-thuy-to-chuc-dien-tap-chien-dau-phong-thu-phuong-xa-nam-2017 Wed, 01/11/2017 - 22:28  Huyện Giao Thủy tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ phường, xã năm 2017.
]]>
Ký kết hiệp đồng huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển theo nghị định 30 năm 2010 của Chính phủ. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/ky-ket-hiep-dong-huy-dong-nhan-luc-tau-thuyen-va-phuong-tien-dan-su-tham-gia-bao http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/ky-ket-hiep-dong-huy-dong-nhan-luc-tau-thuyen-va-phuong-tien-dan-su-tham-gia-bao Fri, 06/10/2017 - 21:34 Ký kết hiệp đồng huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển theo nghị định 30 năm 2010 của Chính phủ.
Dự lễ ký kết có đồng chí Ngô Gia Tự - Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh. ]]>
UBND huyện Xuân Trường tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm thực hiện mô hình "tự quản- tự phòng- tự bảo vệ" trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2007 - 2017. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/ubnd-huyen-xuan-truong-to-chuc-toa-dam-trao-doi-kinh-nghiem-thuc-hien-mo-hinh-tu http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/ubnd-huyen-xuan-truong-to-chuc-toa-dam-trao-doi-kinh-nghiem-thuc-hien-mo-hinh-tu Mon, 02/10/2017 - 22:20 UBND huyện Xuân Trường tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm thực hiện mô hình "tự quản- tự phòng- tự bảo vệ" trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2007 - 2017.
]]>
Bệnh viện đa khoa tỉnh tổ chức diễn tập phương án chữa cháy phối hợp tại khu nhà số 7 nằm trong khuôn viên bệnh viện. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/benh-vien-da-khoa-tinh-to-chuc-dien-tap-phuong-an-chua-chay-phoi-hop-tai-khu-nha http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/benh-vien-da-khoa-tinh-to-chuc-dien-tap-phuong-an-chua-chay-phoi-hop-tai-khu-nha Fri, 29/09/2017 - 22:44 Bệnh viện đa khoa tỉnh tổ chức diễn tập phương án chữa cháy phối hợp tại khu nhà số 7 nằm trong khuôn viên bệnh viện.
]]>
Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện Trực Ninh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các vị chức việc Thiên Chúa Giáo năm 2017. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/hoi-dong-giao-duc-quoc-phong-an-ninh-huyen-truc-ninh-to-chuc-lop-boi-duong-kien http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/hoi-dong-giao-duc-quoc-phong-an-ninh-huyen-truc-ninh-to-chuc-lop-boi-duong-kien Thu, 28/09/2017 - 21:04 Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện Trực Ninh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các vị chức việc Thiên Chúa Giáo năm 2017.
]]>
Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh huyện Trực Ninh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh đối tượng 3 năm 2017. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/hoi-dong-giao-duc-quoc-phong-an-ninh-huyen-truc-ninh-to-chuc-be-giang-lop-boi http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/hoi-dong-giao-duc-quoc-phong-an-ninh-huyen-truc-ninh-to-chuc-be-giang-lop-boi Wed, 16/08/2017 - 21:15 Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh huyện Trực Ninh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh đối tượng 3 năm 2017.
]]>
Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Giao Thủy, Xuân Trường năm 2017 họp và triển khai nhiệm vụ tới các thành viên. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/ban-chi-dao-dien-tap-khu-vuc-phong-thu-huyen-giao-thuy-xuan-truong-nam-2017-hop http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/ban-chi-dao-dien-tap-khu-vuc-phong-thu-huyen-giao-thuy-xuan-truong-nam-2017-hop Thu, 03/08/2017 - 20:35 Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Giao Thủy, Xuân Trường năm 2017 họp và triển khai nhiệm vụ tới các thành viên.
Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Phùng Hoan – Phó chủ tịch UBND tỉnh, trưởng ban chỉ đạo diễn tập. ]]>
Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Trực Ninh khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 3 năm 2017. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/hoi-dong-giao-duc-quoc-phong-va-an-ninh-huyen-truc-ninh-khai-giang-lop-boi-duong http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/hoi-dong-giao-duc-quoc-phong-va-an-ninh-huyen-truc-ninh-khai-giang-lop-boi-duong Wed, 02/08/2017 - 21:03 Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Trực Ninh khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 3 năm 2017.
]]>
Sở Y tế diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ tỉnh năm 2017 với mật danh “YT-17” http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/so-y-te-dien-tap-bao-dam-tac-chien-phong-thu-tinh-nam-2017-voi-mat-danh-yt-17 http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/so-y-te-dien-tap-bao-dam-tac-chien-phong-thu-tinh-nam-2017-voi-mat-danh-yt-17 Thu, 20/07/2017 - 22:27 Sở Y tế diễn tập  bảo đảm tác chiến phòng thủ tỉnh năm 2017 với mật danh “YT-17”
]]>
Ban chỉ đạo diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ của Sở Y tế năm 2017 họp triển khai nhiệm vụ tới các thành viên. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/ban-chi-dao-dien-tap-bao-dam-tac-chien-phong-thu-cua-so-y-te-nam-2017-hop-trien http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/ban-chi-dao-dien-tap-bao-dam-tac-chien-phong-thu-cua-so-y-te-nam-2017-hop-trien Tue, 11/07/2017 - 21:44 Ban chỉ đạo diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ của Sở Y tế năm 2017 họp triển khai nhiệm vụ tới các thành viên.
Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Lê Đoài – Phó chủ tịch UBND tỉnh, trưởng ban chỉ đạo diễn tập. ]]>
Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP- QSĐP) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/bo-chqs-tinh-to-chuc-hoi-nghi-so-ket-nhiem-vu-quoc-phong-quan-su-dia-phuong-qp http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/bo-chqs-tinh-to-chuc-hoi-nghi-so-ket-nhiem-vu-quoc-phong-quan-su-dia-phuong-qp Thu, 29/06/2017 - 22:22 Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP- QSĐP) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
Dự hội nghị có đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh. ]]>
Công an tỉnh tổ chức lớp tập huấn công tác phòng chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và đào tạo, cấp chứng chỉ lái xuồng công an nhân dân. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/cong-an-tinh-to-chuc-lop-tap-huan-cong-tac-phong-chong-lut-bao-tim-kiem-cuu-nan http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/cong-an-tinh-to-chuc-lop-tap-huan-cong-tac-phong-chong-lut-bao-tim-kiem-cuu-nan Thu, 08/06/2017 - 21:10 Công an tỉnh tổ chức lớp tập huấn công tác phòng chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và đào tạo, cấp chứng chỉ lái xuồng công an nhân dân.
]]>
Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và huyện ủy 3 huyện tuyến biển Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng tổ chức sơ kết một năm thực hiện Quy chế phối hợp. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/dang-uy-bo-doi-bien-phong-tinh-va-huyen-uy-3-huyen-tuyen-bien-giao-thuy-hai-hau http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/dang-uy-bo-doi-bien-phong-tinh-va-huyen-uy-3-huyen-tuyen-bien-giao-thuy-hai-hau Thu, 18/05/2017 - 21:29 Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và huyện ủy 3 huyện tuyến biển Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng tổ chức sơ kết một năm thực hiện Quy chế phối hợp.
Đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã dự và chỉ đạo hội nghị. ]]>
Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT thành phố Nam Định (10/5/1947 – 10/5/2017) và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/le-ky-niem-70-nam-ngay-truyen-thong-llvt-thanh-pho-nam-dinh-1051947-1052017-va http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/le-ky-niem-70-nam-ngay-truyen-thong-llvt-thanh-pho-nam-dinh-1051947-1052017-va Thu, 11/05/2017 - 22:05 Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT thành phố Nam Định (10/5/1947 – 10/5/2017) và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì.
]]>
UBND huyện Trực Ninh tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang huyện 10/5/1947-10/5/2017. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/ubnd-huyen-truc-ninh-to-chuc-le-ky-niem-70-nam-ngay-truyen-thong-luc-luong-vu http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/ubnd-huyen-truc-ninh-to-chuc-le-ky-niem-70-nam-ngay-truyen-thong-luc-luong-vu Wed, 10/05/2017 - 22:09 UBND huyện Trực Ninh tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang huyện 10/5/1947-10/5/2017.
]]>