An ninh quốc phòng - Namdinhtv.vn http://namdinhtv.vn NTV RSS Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Nam Định họp triển khai nhiệm vụ diễn tập năm 2018. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/ban-chi-dao-dien-tap-tinh-nam-dinh-hop-trien-khai-nhiem-vu-dien-tap-nam-2018 http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/ban-chi-dao-dien-tap-tinh-nam-dinh-hop-trien-khai-nhiem-vu-dien-tap-nam-2018 Wed, 04/07/2018 - 22:39 Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Nam Định họp triển khai nhiệm vụ diễn tập năm 2018.
]]>
Đảng ủy Quân sự tỉnhNam Định ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/dang-uy-quan-su-tinhnam-dinh-ra-nghi-quyet-lanh-dao-thuc-hien-nhiem-vu-6-thang http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/dang-uy-quan-su-tinhnam-dinh-ra-nghi-quyet-lanh-dao-thuc-hien-nhiem-vu-6-thang Wed, 27/06/2018 - 22:34 Đảng ủy Quân sự tỉnhNam Định ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
Đồng chí Đoàn Hồng Phong – Uỷ viên Ban chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnhchủ trì hội nghị. Dự hội nghị có thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân Khu 3. ]]>
Hội nghị tổng kết 24 năm thực hiện pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, giai đoạn 1994 đến 2018. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/hoi-nghi-tong-ket-24-nam-thuc-hien-phap-lenh-bao-ve-cong-trinh-quoc-phong-va-khu http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/hoi-nghi-tong-ket-24-nam-thuc-hien-phap-lenh-bao-ve-cong-trinh-quoc-phong-va-khu Tue, 19/06/2018 - 22:37 Hội nghị tổng kết 24 năm thực hiện pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, giai đoạn 1994 đến 2018.
Đồng chí Ngô Gia Tự - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân tỉnh chủ trì hội nghị. ]]>
Bộ Tư lệnh Quân khu 3 kiểm tra chất lượng giáo dục, đào tạo và xây dựng chính quy tại trường Quân sự tỉnh Nam Định năm 2018. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/bo-tu-lenh-quan-khu-3-kiem-tra-chat-luong-giao-duc-dao-tao-va-xay-dung-chinh-quy http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/bo-tu-lenh-quan-khu-3-kiem-tra-chat-luong-giao-duc-dao-tao-va-xay-dung-chinh-quy Wed, 23/05/2018 - 23:21 Bộ Tư lệnh Quân khu 3 kiểm tra chất lượng giáo dục, đào tạo và xây dựng chính quy tại trường Quân sự tỉnh Nam Định năm 2018.
]]>
Bộ CHQS tỉnh Nam Định gặp mặt động viên Quân nhân chuyên nghiệp nhận nhiệm vụ tăng cường cho các đơn vị đang gặp khó khăn về nhân viên chuyên môn. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/bo-chqs-tinh-nam-dinh-gap-mat-dong-vien-quan-nhan-chuyen-nghiep-nhan-nhiem-vu http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/bo-chqs-tinh-nam-dinh-gap-mat-dong-vien-quan-nhan-chuyen-nghiep-nhan-nhiem-vu Tue, 03/04/2018 - 22:03 Bộ CHQS tỉnh Nam Định gặp mặt động viên Quân nhân chuyên nghiệp nhận nhiệm vụ tăng cường cho các đơn vị đang gặp khó khăn về nhân viên chuyên môn.
]]>
Thành phố Nam Định tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2018 http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/thanh-pho-nam-dinh-tong-ket-cong-tac-tuyen-chon-goi-cong-dan-nhap-ngu-nam-2018 http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/thanh-pho-nam-dinh-tong-ket-cong-tac-tuyen-chon-goi-cong-dan-nhap-ngu-nam-2018 Mon, 02/04/2018 - 17:22 Thành phố Nam Định tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2018
]]>
Ban CHQS huyện Ý Yên tổ chức tọa đàm với chủ đề: "Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp trẻ nêu gương, tình thương, kỷ cương, trách nhiệm". http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/ban-chqs-huyen-y-yen-to-chuc-toa-dam-voi-chu-de-sy-quan-quan-nhan-chuyen-nghiep http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/ban-chqs-huyen-y-yen-to-chuc-toa-dam-voi-chu-de-sy-quan-quan-nhan-chuyen-nghiep Mon, 02/04/2018 - 17:18 Ban CHQS huyện Ý Yên tổ chức tọa đàm với chủ đề: "Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp trẻ nêu gương, tình thương, kỷ cương, trách nhiệm".
]]>
Sức mạnh diệt ngầm của tàu Pohang Việt Nam tự nâng cấp http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/suc-manh-diet-ngam-cua-tau-pohang-viet-nam-tu-nang-cap http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/suc-manh-diet-ngam-cua-tau-pohang-viet-nam-tu-nang-cap Fri, 23/03/2018 - 22:19 Sức mạnh diệt ngầm của tàu Pohang Việt Nam tự nâng cấp
Theo QPVN, Nhà máy X46 đang tiến hành nâng cấp tàu hộ vệ săn ngầm số hiệu 18 lớp Pohang do Hàn Quốc trao tặng Hải quân Việt Nam. Nguồn tin cho biết, hiện nay Nhà máy X46 đang khẩn trương tiến hành nâng cấp một số tàu chiến cho Hải quân Việt Nam để bàn giao kịp tiến độ, trong đó có tàu săn ngầm số hiệu 18 lớp Pohang thuộc thế hệ thuộc Thế hệ 3 do Hàn Quốc tặng. ]]>
Hội đồng Giáo dục QP- AN tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục QP- AN năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/hoi-dong-giao-duc-qp-an-tinh-to-chuc-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-giao-duc-qp-an http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/hoi-dong-giao-duc-qp-an-tinh-to-chuc-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-giao-duc-qp-an Fri, 23/03/2018 - 22:06 Hội đồng Giáo dục QP- AN tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục QP- AN năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Đồng chí Ngô Gia Tự - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP- AN tỉnh chủ trì hội nghị. ]]>
Huyện Trực Ninh triển khai nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/huyen-truc-ninh-trien-khai-nhiem-vu-giao-duc-quoc-phong-va-an-ninh-nam-2018 http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/huyen-truc-ninh-trien-khai-nhiem-vu-giao-duc-quoc-phong-va-an-ninh-nam-2018 Fri, 23/03/2018 - 21:57 Huyện Trực Ninh triển khai nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018.
]]>
Báo Anh" Ấn Độ cấp 600 triệu USD, bán "sát thủ" Brahmos cho Việt Nam http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/bao-anh-an-do-cap-600-trieu-usd-ban-sat-thu-brahmos-cho-viet-nam http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/bao-anh-an-do-cap-600-trieu-usd-ban-sat-thu-brahmos-cho-viet-nam Tue, 20/03/2018 - 23:00 Báo Anh" Ấn Độ cấp 600 triệu USD, bán "sát thủ" Brahmos cho Việt Nam
Ấn Độ cung cấp khoản vay 600 triệu USD cho Việt Nam - cách làm này phù hợp với chính sách "Hành động hướng Đông" của New Delhi. Ấn Độ đang xem xét cung cấp nhiều vũ khí trang bị hơn cho Việt Nam như tàu chiến hải quân, máy bay trực thăng hạng nhẹ tiên tiến Dhruv và tên lửa hành trình chống hạm Brahmos, báo Anh Jane's Defense Weekly bình luận. ]]>
Các huyện và thành phố Nam Định đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/cac-huyen-va-thanh-pho-nam-dinh-dong-loat-to-chuc-le-giao-nhan-quan-nam-2018 http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/cac-huyen-va-thanh-pho-nam-dinh-dong-loat-to-chuc-le-giao-nhan-quan-nam-2018 Tue, 06/03/2018 - 22:55 Các huyện và thành phố Nam Định đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018.
]]>
Huyện Xuân Trường tổ chức lễ giao, nhận quân 2018. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/huyen-xuan-truong-to-chuc-le-giao-nhan-quan-2018 http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/huyen-xuan-truong-to-chuc-le-giao-nhan-quan-2018 Tue, 06/03/2018 - 22:53 Huyện Xuân Trường tổ chức lễ giao, nhận quân 2018.
]]>
Lễ giao nhận quân tại thành phố Nam Định. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/le-giao-nhan-quan-tai-thanh-pho-nam-dinh http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/le-giao-nhan-quan-tai-thanh-pho-nam-dinh Tue, 06/03/2018 - 22:50 Lễ giao nhận quân tại thành phố Nam Định.
]]>
Ban chỉ huy quân sự huyện Nghĩa Hưng tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2018 và phát động đợt thi đua đột kích “ Huấn luyện giỏi, rèn nghiêm, kỷ cương, hiệu quả. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/ban-chi-huy-quan-su-huyen-nghia-hung-to-chuc-le-ra-quan-huan-luyen-nam-2018-va http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/ban-chi-huy-quan-su-huyen-nghia-hung-to-chuc-le-ra-quan-huan-luyen-nam-2018-va Mon, 05/03/2018 - 17:53 Ban chỉ huy quân sự huyện Nghĩa Hưng tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2018 và phát động đợt thi đua đột kích “ Huấn luyện giỏi, rèn nghiêm, kỷ cương, hiệu quả.
]]>
Lực lượng vũ trang thành phố Nam Định tổ chức lễ ra quân huấn luyện giai đoạn I năm 2018 http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/luc-luong-vu-trang-thanh-pho-nam-dinh-to-chuc-le-ra-quan-huan-luyen-giai-doan-i http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/luc-luong-vu-trang-thanh-pho-nam-dinh-to-chuc-le-ra-quan-huan-luyen-giai-doan-i Fri, 02/03/2018 - 22:31 Lực lượng vũ trang thành phố Nam Định tổ chức lễ ra quân huấn luyện giai đoạn I năm 2018
Lực lượng vũ trang thành phố Nam Định tổ chức lễ ra quân huấn luyện giai đoạn I năm 2018 và phát động phong trào thi đua cao điểm với chủ đề "luyện giỏi, rèn nghiêm, kỷ cương, hiệu quả".  ]]>
Hội nghị hiệp đồng giao, nhận quân năm 2018. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/hoi-nghi-hiep-dong-giao-nhan-quan-nam-2018 http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/hoi-nghi-hiep-dong-giao-nhan-quan-nam-2018 Mon, 08/01/2018 - 21:25 Hội nghị hiệp đồng giao, nhận quân năm 2018.
]]>
Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổng kết nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương và phong trào Thi đua quyết thắng năm 2017. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/bo-chi-huy-quan-su-tinh-tong-ket-nhiem-vu-quoc-phong-quan-su-dia-phuong-va-phong http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/bo-chi-huy-quan-su-tinh-tong-ket-nhiem-vu-quoc-phong-quan-su-dia-phuong-va-phong Wed, 03/01/2018 - 21:07 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổng kết nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương và phong trào Thi đua quyết thắng năm 2017.
Dự hội nghị có Đồng chí Ngô Gia Tự - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc - Phó Tư lệnh Quân khu 3 ]]>
Thành phố tổ chức lễ ra quân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo các loại góp phần đảm bảo ANTT Tết nguyên đán Mậu tuất năm 2018 trên địa bàn. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/thanh-pho-to-chuc-le-ra-quan-giao-nop-vu-khi-vat-lieu-no-cong-cu-ho-tro-va-phao http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/thanh-pho-to-chuc-le-ra-quan-giao-nop-vu-khi-vat-lieu-no-cong-cu-ho-tro-va-phao Mon, 25/12/2017 - 21:02 Thành phố tổ chức lễ ra quân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo các loại góp phần đảm bảo ANTT Tết nguyên đán Mậu tuất năm 2018 trên địa bàn.
]]>
45 năm Chiến thắng Hà Nội - Ðiện Biên Phủ trên không (12-1972 - 12- 2017) Biểu tượng của bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/45-nam-chien-thang-ha-noi-dien-bien-phu-tren-khong-12-1972-12-2017-bieu-tuong-cua http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/45-nam-chien-thang-ha-noi-dien-bien-phu-tren-khong-12-1972-12-2017-bieu-tuong-cua Fri, 22/12/2017 - 21:47 45 năm Chiến thắng Hà Nội - Ðiện Biên Phủ trên không (12-1972 - 12- 2017) Biểu tượng của bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam
]]>