An ninh quốc phòng - Namdinhtv.vn http://namdinhtv.vn NTV RSS Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh huyện Trực Ninh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh đối tượng 3 năm 2017. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/hoi-dong-giao-duc-quoc-phong-an-ninh-huyen-truc-ninh-to-chuc-be-giang-lop-boi http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/hoi-dong-giao-duc-quoc-phong-an-ninh-huyen-truc-ninh-to-chuc-be-giang-lop-boi Wed, 16/08/2017 - 21:15 Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh huyện Trực Ninh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh đối tượng 3 năm 2017.
]]>
Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Giao Thủy, Xuân Trường năm 2017 họp và triển khai nhiệm vụ tới các thành viên. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/ban-chi-dao-dien-tap-khu-vuc-phong-thu-huyen-giao-thuy-xuan-truong-nam-2017-hop http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/ban-chi-dao-dien-tap-khu-vuc-phong-thu-huyen-giao-thuy-xuan-truong-nam-2017-hop Thu, 03/08/2017 - 20:35 Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Giao Thủy, Xuân Trường năm 2017 họp và triển khai nhiệm vụ tới các thành viên.
Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Phùng Hoan – Phó chủ tịch UBND tỉnh, trưởng ban chỉ đạo diễn tập. ]]>
Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Trực Ninh khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 3 năm 2017. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/hoi-dong-giao-duc-quoc-phong-va-an-ninh-huyen-truc-ninh-khai-giang-lop-boi-duong http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/hoi-dong-giao-duc-quoc-phong-va-an-ninh-huyen-truc-ninh-khai-giang-lop-boi-duong Wed, 02/08/2017 - 21:03 Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Trực Ninh khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 3 năm 2017.
]]>
Sở Y tế diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ tỉnh năm 2017 với mật danh “YT-17” http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/so-y-te-dien-tap-bao-dam-tac-chien-phong-thu-tinh-nam-2017-voi-mat-danh-yt-17 http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/so-y-te-dien-tap-bao-dam-tac-chien-phong-thu-tinh-nam-2017-voi-mat-danh-yt-17 Thu, 20/07/2017 - 22:27 Sở Y tế diễn tập  bảo đảm tác chiến phòng thủ tỉnh năm 2017 với mật danh “YT-17”
]]>
Ban chỉ đạo diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ của Sở Y tế năm 2017 họp triển khai nhiệm vụ tới các thành viên. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/ban-chi-dao-dien-tap-bao-dam-tac-chien-phong-thu-cua-so-y-te-nam-2017-hop-trien http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/ban-chi-dao-dien-tap-bao-dam-tac-chien-phong-thu-cua-so-y-te-nam-2017-hop-trien Tue, 11/07/2017 - 21:44 Ban chỉ đạo diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ của Sở Y tế năm 2017 họp triển khai nhiệm vụ tới các thành viên.
Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Lê Đoài – Phó chủ tịch UBND tỉnh, trưởng ban chỉ đạo diễn tập. ]]>
Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP- QSĐP) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/bo-chqs-tinh-to-chuc-hoi-nghi-so-ket-nhiem-vu-quoc-phong-quan-su-dia-phuong-qp http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/bo-chqs-tinh-to-chuc-hoi-nghi-so-ket-nhiem-vu-quoc-phong-quan-su-dia-phuong-qp Thu, 29/06/2017 - 22:22 Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP- QSĐP) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
Dự hội nghị có đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh. ]]>
Công an tỉnh tổ chức lớp tập huấn công tác phòng chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và đào tạo, cấp chứng chỉ lái xuồng công an nhân dân. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/cong-an-tinh-to-chuc-lop-tap-huan-cong-tac-phong-chong-lut-bao-tim-kiem-cuu-nan http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/cong-an-tinh-to-chuc-lop-tap-huan-cong-tac-phong-chong-lut-bao-tim-kiem-cuu-nan Thu, 08/06/2017 - 21:10 Công an tỉnh tổ chức lớp tập huấn công tác phòng chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và đào tạo, cấp chứng chỉ lái xuồng công an nhân dân.
]]>
Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và huyện ủy 3 huyện tuyến biển Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng tổ chức sơ kết một năm thực hiện Quy chế phối hợp. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/dang-uy-bo-doi-bien-phong-tinh-va-huyen-uy-3-huyen-tuyen-bien-giao-thuy-hai-hau http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/dang-uy-bo-doi-bien-phong-tinh-va-huyen-uy-3-huyen-tuyen-bien-giao-thuy-hai-hau Thu, 18/05/2017 - 21:29 Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và huyện ủy 3 huyện tuyến biển Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng tổ chức sơ kết một năm thực hiện Quy chế phối hợp.
Đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã dự và chỉ đạo hội nghị. ]]>
Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT thành phố Nam Định (10/5/1947 – 10/5/2017) và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/le-ky-niem-70-nam-ngay-truyen-thong-llvt-thanh-pho-nam-dinh-1051947-1052017-va http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/le-ky-niem-70-nam-ngay-truyen-thong-llvt-thanh-pho-nam-dinh-1051947-1052017-va Thu, 11/05/2017 - 22:05 Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT thành phố Nam Định (10/5/1947 – 10/5/2017) và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì.
]]>
UBND huyện Trực Ninh tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang huyện 10/5/1947-10/5/2017. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/ubnd-huyen-truc-ninh-to-chuc-le-ky-niem-70-nam-ngay-truyen-thong-luc-luong-vu http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/ubnd-huyen-truc-ninh-to-chuc-le-ky-niem-70-nam-ngay-truyen-thong-luc-luong-vu Wed, 10/05/2017 - 22:09 UBND huyện Trực Ninh tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang huyện 10/5/1947-10/5/2017.
]]>
Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác triển khai các hoạt động kỉ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ của Quân khu 3 và tỉnh Nam Định. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/doan-cong-tac-bo-quoc-phong-kiem-tra-cong-tac-trien-khai-cac-hoat-dong-ki-niem-70 http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/doan-cong-tac-bo-quoc-phong-kiem-tra-cong-tac-trien-khai-cac-hoat-dong-ki-niem-70 Fri, 05/05/2017 - 21:46 Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác triển khai các hoạt động kỉ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ của Quân khu 3 và tỉnh Nam Định.
]]>
Quyết định khó khăn của đại tướng Văn Tiến Dũng http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/quyet-dinh-kho-khan-cua-dai-tuong-van-tien-dung http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/quyet-dinh-kho-khan-cua-dai-tuong-van-tien-dung Fri, 28/04/2017 - 00:19 Quyết định khó khăn của đại tướng Văn Tiến Dũng
]]>
Hội đồng giáo dục QP-AN thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/hoi-dong-giao-duc-qp-an-thanh-pho-to-chuc-lop-boi-duong-kien-thuc-qp-an http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/hoi-dong-giao-duc-qp-an-thanh-pho-to-chuc-lop-boi-duong-kien-thuc-qp-an Fri, 21/04/2017 - 22:22 Hội đồng giáo dục QP-AN thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN
]]>
Hội đồng giáo dục quốc phòng- an ninh huyện Trực Ninh tổng kết nhiệm vụ giáo dục quốc phòng- an ninh năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/hoi-dong-giao-duc-quoc-phong-an-ninh-huyen-truc-ninh-tong-ket-nhiem-vu-giao-duc http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/hoi-dong-giao-duc-quoc-phong-an-ninh-huyen-truc-ninh-tong-ket-nhiem-vu-giao-duc Thu, 23/03/2017 - 21:51 Hội đồng giáo dục quốc phòng- an ninh  huyện Trực Ninh tổng kết nhiệm vụ giáo dục quốc phòng- an ninh năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.
]]>
Hội nghị phối hợp tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh (20/4/1947- 20/4/2017). http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/hoi-nghi-phoi-hop-tuyen-truyen-ky-niem-70-nam-ngay-truyen-thong-llvt-tinh-2041947 http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/hoi-nghi-phoi-hop-tuyen-truyen-ky-niem-70-nam-ngay-truyen-thong-llvt-tinh-2041947 Fri, 17/03/2017 - 21:20 Hội nghị phối hợp tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh (20/4/1947- 20/4/2017).
Đại diện cơ quan thường trú, phóng viên các cơ quan báo chí TW và địa phương đã góp ý bổ sung và làm rõ thêm một số nội dung tuyên truyền kỷ niệm 70 năm truyền thống LLVT tỉnh Nam Định ]]>
Ban tuyển sinh quân sự tỉnh triển khai công tác tuyển sinh quân sự năm 2017. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/ban-tuyen-sinh-quan-su-tinh-trien-khai-cong-tac-tuyen-sinh-quan-su-nam-2017 http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/ban-tuyen-sinh-quan-su-tinh-trien-khai-cong-tac-tuyen-sinh-quan-su-nam-2017 Thu, 16/03/2017 - 21:22 Ban tuyển sinh quân sự tỉnh triển khai công tác tuyển sinh quân sự năm 2017.
Ban tuyển sinh quân sự tỉnh yêu cầu các đơn vị phải làm chặt chẽ và chính xác các khâu, các bước trong quy trình tuyển sinh đảm bảo công khai, minh bạch, đồng thời chốt các mốc thời gian tuyển sinh ]]>
Bộ CHQS tỉnh Nam Định tổ chức hiệp đồng huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị năm 2017. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/bo-chqs-tinh-nam-dinh-to-chuc-hiep-dong-huan-luyen-kiem-tra-san-sang-dong-vien http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/bo-chqs-tinh-nam-dinh-to-chuc-hiep-dong-huan-luyen-kiem-tra-san-sang-dong-vien Thu, 09/03/2017 - 22:42 Bộ CHQS tỉnh Nam Định tổ chức hiệp đồng huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị năm 2017.
Các đơn vị nhận quân tổ chức huấn luyện đúng đối tượng, sát với tình hình cụ thể từng địa phương, đơn vị ]]>
Đồng chí phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh đến thăm, chúc mừng, cán bộ, chiến sỹ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh. http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/dong-chi-pho-chu-tich-thuong-truc-ubnd-tinh-den-tham-chuc-mung-can-bo-chien-sy-bo http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/dong-chi-pho-chu-tich-thuong-truc-ubnd-tinh-den-tham-chuc-mung-can-bo-chien-sy-bo Mon, 06/03/2017 - 22:13 Đồng chí phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh đến thăm, chúc mừng, cán bộ, chiến sỹ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.
Đồng chí tin tưởng, cán bộ chiến sỹ Bộ chỉ huy, bộ đội biên phòng tỉnh tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, giúp đỡ nhân dân vùng biển phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới ]]>
Lực lượng vũ trang tại các huyện, thành phố đồng loạt tổ chức ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm “Luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao” http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/luc-luong-vu-trang-tai-cac-huyen-thanh-pho-dong-loat-to-chuc-ra-quan-huan-luyen http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/luc-luong-vu-trang-tai-cac-huyen-thanh-pho-dong-loat-to-chuc-ra-quan-huan-luyen Fri, 03/03/2017 - 21:45 Lực lượng vũ trang tại các huyện, thành phố đồng loạt tổ chức ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm “Luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”
Năm 2017, lực lượng vũ trang các huyện, Tp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu, xây dựng lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. ]]>
Ban chỉ huy quân sự thành phố tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2017, phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng cơ động cao" . http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/ban-chi-huy-quan-su-thanh-pho-to-chuc-le-ra-quan-huan-luyen-nam-2017-phat-dong http://namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/ban-chi-huy-quan-su-thanh-pho-to-chuc-le-ra-quan-huan-luyen-nam-2017-phat-dong Thu, 02/03/2017 - 21:20 Ban chỉ huy quân sự thành phố tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2017, phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng cơ động cao" .
Lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) huấn luyện theo phương châm "cơ bản, thiết thực, chất lượng"; lực lượng dự bị động viên theo phương châm "thiết thực, từng bước, vững chắc"; ]]>