You are here

Chào ngày mới 22/5/2022
Chào ngày mới

Chào ngày mới 27/6/2022
27/06/2022
30 lượt xem
Chào ngày mới 26/6/2022
27/06/2022
34 lượt xem
Chào ngày mới 25/6/2022
25/06/2022
108 lượt xem
Chào ngày mới 24/6/2022
24/06/2022
175 lượt xem
Chào ngày mới 23/6/2022
23/06/2022
178 lượt xem
Chào ngày mới 22/6/2022
22/06/2022
283 lượt xem
Chào ngày mới 21/6/2022
21/06/2022
276 lượt xem
Chào ngày mới 20/6/2022
20/06/2022
231 lượt xem
Chào ngày mới 19/6/2022
20/06/2022
184 lượt xem
Chào ngày mới 18/6/2022
18/06/2022
261 lượt xem
Chào ngày mới 17/6/2022
17/06/2022
356 lượt xem
Chào ngày mới 16/6/2022
16/06/2022
320 lượt xem
Chào ngày mới 15/6/2022
15/06/2022
335 lượt xem
Chào ngày mới 14/6/2022
14/06/2022
417 lượt xem
Chào ngày mới 13/6/2022
13/06/2022
421 lượt xem
Chào ngày mới 12/6/2022
13/06/2022
292 lượt xem
Chào ngày mới 11/6/2022
11/06/2022
398 lượt xem
Chào ngày mới 10/6/2022
10/06/2022
492 lượt xem
Chào ngày mới 09/6/2022
09/06/2022
392 lượt xem
Chào ngày mới 08/6/2022
08/06/2022
376 lượt xem
Chào ngày mới 07/6/2022
07/06/2022
751 lượt xem
Chào ngày mới 06/6/2022
06/06/2022
484 lượt xem
Chào ngày mới 05/6/2022
06/06/2022
453 lượt xem
Chào ngày mới 04/6/2022
04/06/2022
501 lượt xem
05:30Hình hiệu NTV, Chạy chữ giới thiệu chương trình, Trailer + Thông điệp
05:35Thể dục buổi sáng
05:50Chính sách mới , Quảng cáo
06:00Thời sự: Chào ngày mới, Quảng cáo
06:20Tạp chí An toàn giao thông
06:30Chuyên mục Nhịp cầu nhà nông
06:40Mỗi ngày một cuốn sách
06:45Chạy chữ giới thiệu Chương trình truyền hình trong ngày, Trailer + Thông điệp Quảng cáo
06:50Phim truyện: Thế thái nhân tình- Tập 13
07:35Giải mã
08:05Chương trình ca nhạc Trailer phim “Phía sau danh vọng”
08:35Bản tin Chính phủ
08:40Quảng cáo+Trailer phim “ Cung tỏa châu liêm”Phim truyện: Phía sau danh vọng- Tập 72
09:30Ký sự truyền hình
09:50Chuyện cảnh giác
10:00Hồ sơ mật
10:20Chuyện đời chuyện nghề: Chuyện người dệt tranh Đông Hồ từ cánh bướm
10:30Lời cảnh báo
10:40Phim tài liệu: Ông Luyện vớt rác
11:00Bản tin trưa
11:10Bản tin quốc tế
11:12Quảng cáo
11:15Ca nhạc thiếu nhi
11:25Phút thư giãn
11:40Ký sự
11:55Thông điệp+ Cảnh đẹp quê hương
12:00Giới thiệu chương trình Chương trình ca nhạc
12:30Quảng cáo+ Trailer phim “ Sông phố nhà ghe”+Phim truyện: Cung tỏa châu liêm- Tập 24
13:15Khoa học và công nghệ
13:25Giải mã
13:45Chuyên mục Học và làm theo Bác
13:55Dân ca nhạc cổ
14:25Phim tài liệu: Ông Luyện vớt rác
14:50Chính sách mới
15:00Chương trình ca nhạc
15:30Khám phá Quảng Bình: Chiến khu xưa Thuận Đức
15:50Phóng sự: Báo chí là cuộc sống
16:00Tìm hiểu thế giới tự nhiên: Ấn Độ thiên đường của tự nhiên – Phần 1
16:20Bản tin thể thao
16:30Ký sự
16:50Giới thiệu chương trình+ Trailer + Thông điệp.
16:55Ngon và lành: Ngon bổ Thanh Long ruột đỏ
17:15Mỗi ngày một cuốn sách
17:20Ca nhạc thiếu nhi
17:35Chuyên mục Phụ nữ Việt
17:45Chuyên mục Chuyển động nông thôn
17:55Làm Theo Bác
18:05Chuyện cảnh giác
18:15Quảng cáo+ Trailer phim “ Vòng xoáy số phận”+ Phim truyện: Sông phố nhà ghe- Tập 15
18:55Quảng cáo + Dự báo thời tiết+ Giá cả thị trường
19:00Chuyển tiếp VTV + Dự báo thời tiết
19:58Giới thiệu chương trình truyền hình trong ngày, Trailer +quảng cáo + Thông điệp, Thời sự Nam Định, Bản tin quốc tế
20:25Quảng cáo
20:27Nhịp sống thể thao
20:32Chuyên mục Thời tiết nông vụ
20:42Trailer phim “Vẫn mãi yêu em”+Thông điệp Q. cáo,
20:45Phim truyện: Vòng xoáy số phận- Tập 24- Phần 1
21:30Chuyên mục Chuyển động nông thôn
21:40Quảng cáo, Phim truyện: Tây Thi tình sử- Tập 3
22:25Lời cảnh báo
22:35Bản tin cuối ngày
22:40Phút thư giãn
22:50Chuyện đời chuyện nghề: Chuyện người làm dép cao su ở Hà Nội
23:05Phim tài liệu: Ông Luyện vớt rác
23:20Chương trình ca nhạc
23:57Giới thiệu chương trình ngày hôm sau