You are here

Đồng chí chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại huyện Nam Trực.

Trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống Bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại xã Nam Hồng và xã Nam Hùng, huyện Nam Trực, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của các địa phương trong việc triển khai các biện pháp dập dịch. Mặc dù đã triển khai đồng bộ các giải pháp, nhưng bệnh dịch tả lợn Châu Phi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại và tiếp tục có chiều hướng gia tăng. Hiện toàn tỉnh bệnh dịch đã xuất hiện tại 212 xã phường của 10 huyện, thành phố. Tổng số lợn chết và tiêu hủy trên 163.000 con, với  trên 26.000 hộ chăn nuôi, tổng trọng lượng tiêu hủy trên 8.600 tấn. Riêng ở xã Nam Hồng, tổng số lợn chết và tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi là trên 1.200 con, chiếm trên 80% tổng đàn lợn của toàn xã.

Chia sẻ những khó khăn của người chăn nuôi và công tác phòng chống dịch tại các địa phương, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ngành nông nghiệp và các địa phương thường xuyên theo dõi tổng đàn, hướng dẫn các hộ chăn nuôi phát hiện sớm bệnh dịch và tiêu hủy đảm bảo theo đúng quy định của ngành thú y.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc hỗ trợ người dân có lợn bị tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn Châu Phi phải được thực hiện ngay, đảm bảo đúng đối tượng, khách quan, minh bạch. Các đồng chí Bí thư, chủ tịch UBND huyện, xã phải chịu trách nhiệm về tính chính xác số lượng lợn bị tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn Châu Phi được nhận hỗ trợ của nhà nước.

Theo ước tính của Ngành NN&PTNT, với mức hỗ trợ 30.000 đồng/kg hơi lợn thịt và 45.000 đồng/kg hơi lợn nái, lợn đực giống đang khai thác, đến thời điểm này, tổng số tiền hỗ trợ các hộ chăn nuôi bị bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ta khoảng trên 300 tỷ đồng.

T/h: Phạm TuânÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE