You are here

Trường Chính trị trường Chinh sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Trong 6 tháng cuối năm 2018, trường Chính trị Trường Chinh sẽ khai giảng 2 lớp trung cấp chính trị - hành chính, 1 lớp cao cấp lý luận chính trị, 1 lớp đối tượng đảng, 1 lớp đảng viên mới và 1 lớp Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý; đồng thời tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp các lớp theo kế hoạch. Trường cũng sẽ tổ chức thao giảng cấp khoa đối với toàn thể giảng viên, chú trọng công tác đánh giá chất lượng giảng viên và tiếp tục bồi dưỡng giảng viên nhằm chuẩn hóa đội ngũ; gắn công tác nghiên cứu khoa học với nghiên cứu thực tế. Ngoài ra trường còn triển khai kế hoạch tổ chức hội thi học viên giỏi lý luận chính trị lần thứ 2.

6 tháng đầu năm 2018, trường Chính trị Trường Chinh đã giảng dạy và phục vụ giảng dạy 36 lớp với 2.909 học viên. Chất lượng đào tạo của nhà trường ngày một nâng cao, được các địa phương, đơn vị trong tỉnh ghi nhận và đánh giá cao./.

 

T/h: Mai HiếuÝ KIẾN BẠN ĐỌC

TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE