You are here

Thời điểm này toàn tỉnh đã mở được 10 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho trên 570 thanh niên nhập ngũ năm 2019

Đây là các thanh niên ưu tú có đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, đạo đức được lựa chọn từ các thôn, xã trong toàn tỉnh. Tùy thuộc vào đặc điểm từng địa phương, các đơn vị đã chủ động phối hợp tốt với Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy để mở lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, nội dung học tập tập trung vào 5 chuyên đề:lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, các thanh niên còn được giới thiệu khái quát về lịch sử Quân đội, truyền thống quê hương Nam Định, đi thực tế thăm quan Nhà văn hóa truyền thống LLVT tỉnh. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giáo dục truyền thống lịch sử anh dũng của quê hương Nam Định, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, yêu dân tộc, qua đó các thanh niên xác định tốt tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, nghĩa vụ của mình đối với đất nước, đây cũng là bước tạo nguồn cán bộ bổ sung cho các cơ quan, đơn vị sau này./.

T/h: Đức TrungÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE