You are here

Thành ủy Nam Định tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, Đảng bộ thành phố Nam Định đã tập trung lãnh đạo các cấp uỷ đảng, tổ chức cơ sở đảng, quán triệt triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế đều vượt so với chỉ tiêu đề ra. Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo hiệu quả công tác quản lý đô thị. Các hoạt động văn hoá xã hội được duy trì và triển khai có hiệu quả; công tác quốc phòng an ninh được củng cố, tăng cường. Trong năm, đảng bộ thành phố đã kết nạp 201 đảng viên mới, 85% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm 2018, Ban chấp hành đảng bộ thành phố Nam Định tập trung chỉ đạo các chi  bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đẩy mạnh thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2018./.

            

 

T/h: Phạm Tuân Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE