You are here

Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng.

Đảng bộ tỉnh hiện có 16 đảng bộ trực thuộc với trên 105 nghìn đảng viên, sinh hoạt tại  1.036 tổ chức cơ sở Đảng, gồm 229 đảng bộ xã, phường, thị trấn; trên 360 đảng bộ, chi bộ cơ sở doanh nghiệp; trên 370 đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hành chính sự nghiệp và 72 đảng bộ, chi bộ cơ sở lực lượng vũ trang.

Bám sát nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ đã tập trung xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trước hết là trong cấp ủy, trên cơ sở Điều lệ Đảng, quy chế làm việc của các cấp ủy; đảm bảo đúng nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết về “Nâng cao chất lượng cán bộ xã, phường, thị trấn từ năm 2011-2015 và những năm tiếp theo”. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên có đổi mới, có tính chiến đấu và xây dựng hơn. Do đó, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 93%, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 84%. Bình quân từ năm 2010 mỗi năm kết nạp được 2.500 đảng viên mới./.

 

 

T/h: Tuấn Việt Ý KIẾN BẠN ĐỌC

TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE