You are here

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng

Thành ủy Nam Định  tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên 30 năm, 40 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm và 70 năm tuổi Đảng.

Trong tổng số 229 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3-2-2016 của Đảng bộ thành phố Nam Định có 68 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, 44 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 68 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 34 đồng chí được trao tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 8 đồng chí được trao tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí được trao tặng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí được trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Đây là dịp để ghi nhận, đánh dấu quá trình cống hiến của các đảng viên cao tuổi đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, là nguồn động viên tinh thần giúp các đảng viên cao tuổi tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp công sức, trí tuệ và kinh nghiệm của mình vào sự phát triển kinh tế - xã hội,  xây dựng Thành phố Nam Định ngày càng giàu đẹp, văn minh/.

 

 

 

T/h: Phương ThúyÝ KIẾN BẠN ĐỌC

TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE