You are here

Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2020- 2025.

Dự lễ khai giảng có đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại lễ khai giảng, đồng chí Trần Văn Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các học viên cần nỗ lực, chủ động học tập, rèn luyện, thực hiện nghiêm túc quy định của lớp học, kết hợp chặt chẽ giữa học tập và nghiên cứu thực tế để khóa học đạt kết quả cao nhất. Đồng chí tin tưởng, các học viên sẽ phát huy kiến thức đã học, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn để giải quyết có hiệu quả những công việc cụ thể ở ngành, địa phương, đơn vị; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong thời gian 1 tháng, 116 đồng chí cán bộ dự nguồn các chức danh thuộc diện Ban TVTU quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 được học tập và nghiên cứu 25 chuyên đề, trong đó có 5 chuyên đề về thực tế địa phương. Đây là các kiến thức về khoa học chính trị và lãnh đạo, quản lý, là những vấn đề mới đang đặt ra trong thực tế… Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các học viên trang bị kiến thức lý luận gắn với thực tiễn, từ đó hoàn thiện và nâng cao trình độ lý luận chính trị, phương pháp luận khoa học và những kinh nghiệm thực tiễn phục vụ cho quá trình công tác./.

 

T/h: Đồng NhungÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE