You are here

Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 102, 109 của Trung ương về quy định xử lý, kỷ luật đảng viên vi phạm và công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Phan Văn Tình - ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt nội dung quy định.

Tại hội nghị, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy triển khai những điểm mới của Quy định số 102 của Bộ Chính trị về quy định xử lý, kỷ luật đảng viên vi phạm, Quy định số 109 của Ban Bí thư quy định về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, so với Quy định 181 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và Quy định 55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.Đây là những nội dung quan trọng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Việc nắm vững và nhận thức sâu sắc về những nội dung được nêu trong quy định giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời là căn cứ để xử lý sai phạm của cán bộ, đảng viên, góp phần làm trong sạch bộ máy và đội ngũ cán bộ, đảng viên./.

 

 

T/h: Phạm Tuân 



Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE