You are here

Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị TW 5 khóa 12 của Đảng

Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Hồng Phong, ủy viên  BCH TW Đảng, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội  tỉnh; GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên BCH TW Đảng, giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phó chủ tịch hội đồng lý luận TW, thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng chính phủ; Đồng chí Trần Văn Chung, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh; Đồng chí  Phạm Đình Nghị, Phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí UVBTVTU; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội  tỉnh yêu cầu các đại biểu tham dự học tập, quán triệt nghị quyết TW 5 khóa 12 của Đảng, cần tập trung nghiên cứu, lắng nghe để nắm vững các nội dung, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo cốt lõi của các nghị quyết, nhất là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác của cấp mình, ngành mình, bản thân mình phải thực hiện; Tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ các nội dung trong chương trình hành động của cấp ủy thực hiện nghị quyết TW khóa 12 của Đảng, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị và nhân dân. Chấp hành nghiêm túc, nêu cao tinh thần tự giác học tập, chủ động kết hợp giữa nghe giới thiệu, luận giảng với việc thảo luận, tự đọc, tự tìm hiểu để nắm vững các nội dung Nghị quyết, viết thu hoạch theo đúng quy định, chủ động phản ánh ý kiến, tích cực trong thảo luận. Thủ trưởng các địa phương, cơ quan, đơn vị chỉ đạo chuẩn bị tốt tài liệu phục vụ đoàn kiểm tra của Ban tuyên giáo TW trong thời gian tới.

 

Tại hội nghị, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phó chủ tịch hội đồng lý luận TW, thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng chính phủ, đã trực tiếp truyền đạt nội dung các nghị quyết được ban hành tại Hội nghị Trung ương 5, khóa 12 gồm: Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.Bằng sự truyền đạt tâm huyết, lập luận sâu sắc, dẫn chứng từ thực tiễn sinh động của GS.TS Nguyễn Xuân Thắng đã giúp các cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ nắm được nội dung trọng tâm của các Nghị quyết, qua đó nhận thức rõ đây là những vấn đề lớn mang tính chất đột phá, giải quyết những vấn đề chỉ đường về thể chế kinh tế, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế Nhà nước và kinh tế tư nhân./.

T/h: Tuấn Việt

 

 Ý KIẾN BẠN ĐỌC

TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE