You are here

Đoàn kiểm tra của Bộ chính trị do đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ chính trị, Phó thủ tướng thường trực chính phủ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban thường vụ tỉnh ủy Nam Định

Tiếp và làm việc với đoàn, về phí Tỉnh ủy Nam Định có đồng chí Đoàn Hồng Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đồng chí Trần Văn Chung – Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí trong Ban TVTU, Thường trực HĐND, UBND tỉnh.

Làm việc với Ban thường vụ tỉnh ủy Nam Định, Phó thủ tướng thường trực chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ và việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử của tỉnh ủy Nam Định, các cấp ủy, các ngành trong tỉnh. Qua kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định đã quan tâm làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, nguồn quy hoạch đảm bảo về cơ cấu, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ để làm cơ sở cho việc thực hiện các khâu công tác cán bộ, chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp và nhân sự giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo chính quyền. Đồng thời, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ và xem đây là khâu đột phá trong phát triển nguồn nhân lực của tỉnh. Kết quả này đã tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự.

 

Phó thủ tướng thường trực chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị Ban thường vụ tỉnh ủy Nam Định tiếp tục đánh giá đúng năng lực, trình độ cán bộ, từ đó bồi dưỡng, quy hoạch và luân chuyển cán bộ hợp lý. Có cơ chế, chính sách quan tâm đào tạo, tạo điều kiện cho cán bộ phát triển, luân chuyển để đào tạo cán bộ./.

 

 

T/h: Phạm Tuân Ý KIẾN BẠN ĐỌC

TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE