You are here

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban chấp hành, Ban thường vụ và các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Sau khi nghe hướng dẫn về nội dung thực hiện công tác quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020. Các đại biểu tham dự hội nghị đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thể hiện chính kiến của mình vào lá phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch và bổ sung quy hoạch cán bộ chủ chốt của Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành.

Việc tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban chấp hành, Ban thường vụ và các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 – 2020 là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Kết quả giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ của các đại biểu sẽ giúp cho Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh thực hiện các bước tiếp theo của quy trình xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015 – 2020./.

T/h: Phạm Tuân Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE