You are here

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Giao Thủy lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnhdự và chỉ đạo đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, cùng 248 đại biểu đại diện cho hơn 8.800 Đảng viên của Đảng bộ huyện Giao Thủy.

Ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của Đảng bộ huyện Giao Thuỷ trong nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, yêu cầu huyện Giao Thủy cần quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của tỉnh về xây dựng vùng kinh tế biển. Ngay sau Đại hội, huyện Giao Thủy cần sớm chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh làm thật tốt công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm, tập trung xây dựng các loại quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 như: Quy hoạch vùng huyện gắn với quy hoạch vùng tỉnh; quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp, thương mại, dịch vụ và đô thị 2 bên đường quốc lộ ven biển kết nối với các tỉnh lộ trên địa bàn huyện; quy hoạch đô thị Quất Lâm, Đại Đồng, Giao Phong theo hướng hiện đại gắn với du lịch biển, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng... trên cơ sở đó xây dựng quy hoạch sử dụng đất 5 năm và kế hoạch sử dụng đất hàng năm giai đoạn 2021-2025 theo hướng: Tạo quỹ đất để thu hút các nhà đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, kinh tế biển và đô thị hóa nông thôn. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu gắn với xây dựng đô thị hóa nông thôn; chính quyền điện tử và đô thị thông minh. Xúc tiến thu hút các nhà đầu tư về đầu tư sản xuất nông nghiệp sạch, công nghệ cao và các sản phẩm OCOP, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch. Chú trọng phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, trong đó làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt chủ động, tích cực phòng, chống dịch Covid-19.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý huyện Giao Thủy cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; tập trung làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh. Đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín,ngang tầm nhiệm vụ theo đúng tư tưởng Hồ Chí Minh và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời đảm bảo vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng các đại biểu dự Đại hội sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ bàn bạc, sáng suốt lựa chọn các đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, có năng lực lãnh đạo để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; bầu một lần đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, có cơ cấu hợp lý theo phương án nhân sự để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Ban chấp hành đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ mới, góp phần xây dựng quê hương Giao Thủy ngày càng giàu mạnh

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Giao Thủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25 với 10/11 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 14,5%/năm,số doanh nghiệp trên địa bàn huyện đến nay đã tăng gấp 2 lần so với năm 2015, thu ngân sách nhà nước tăng 2,4 lần so nhiệm kỳ trước; thu nhập thực tế bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 45,7 triệu đồng/người/năm. Trong 5 năm qua, huyện Giao Thủy đã làm tốt việc huy động các nguồn lực đầu tư được gần 1.300 tỷ đồng cho xây dựng NTM, là một trong 5 huyện sớm hoàn thành xây dựng NTM ngay từ năm 2018, góp phần đưa tỉnh Nam Định là 1 trong 2 tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành xây dựng NTM. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, lĩnh vực văn hóa xã hộitiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đạt nhiều kết quả tích cực, an ninh quốc phòng được giữ vững.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Giao Thuỷ phấn đấu tổng giá trị sản xuất đến năm 2025 đạt 16.500 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 65 triệu đồng/người/năm, phấn đấu đến năm 2025 có 50% trở lên số xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu./.

                                         

T/h: Tuấn ViệtÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE