You are here

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác bầu cử và hoạt động của Quốc hội

Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và các kỳ bầu cử Quốc hội, HĐND sau đó đã khẳng định công lao to lớn và sự lãnh đạo sáng suốt của Bác trong quyết tâm tổ chức, xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Thực hiện kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình đã tổ chức Triển lãm ảnh “Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp” tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh.

 

Dưới đây là một số hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác bầu cử tại cuộc triển lãm:

Trong phiên họp bế mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa I, Hồ Chủ tịch đã xúc động khi nói tới đồng bào Miền Nam

Ngày 26/4/1960 Hồ Chủ tịch đã đến bỏ phiếu bầu cử Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội tại đơn vị bầu cử số 2, tiểu khu Trúc Bạch, khu phố Ba Đình, Hà Nội

Hồ Chủ tịch trên đoàn Chủ tịch kỳ họp thứ 12, Quốc hội khóa I ngày 11-4-1960

Quốc hội khóa II, kỳ họp thứ nhất đã bầu Hồ Chủ tịch giữ chức Chủ tịch nước. Hồ Chủ tịch đã phát biểu cảm ơn Quốc hội và thông qua Quốc hội cảm ơn đồng bào đã tin tưởng giao cho người trách nhiệm nặng nề, vẻ vang là lãnh đạo đất nước

Hồ Chủ tịch chúc mừng cụ Tôn Đức Thắng được Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước

Thay mặt đoàn Chủ tịch kỳ họp, Hồ Chủ tịch đề nghị Quốc hội hoan nghênh tinh thần đấu tranh của đồng bào miền Nam

Hồ Chủ tịch trên đoàn Chủ tịch kỳ họp thứ I, Quốc hội khóa II khai mạc ngày 7-7-1960

Hồ Chủ tịch bỏ phiếu bầu cử Ban Thường trực Quốc hội mới

Đại biểu các tầng lớp nhân dân thủ đô đến chào mừng kỳ họp, tặng hoa Hồ Chủ tịch và các vị trong đoàn Chủ tịch kỳ họp

Đại biểu các tầng lớp nhân dân thủ đô đến chào mừng kỳ họp, tặng hoa Hồ Chủ tịch và các vị trong đoàn Chủ tịch

Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đoàn Chủ tịch kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa I họp từ 18 đến 31-12-1959

Trong phiên họp bế mạc của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa I, Hồ Chủ tịch và các vị đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua các nghị quyết

Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đoàn Chủ tịch kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa I họp từ 18 đến 31-12-1959

Kỳ họ thứ 6, Quốc hội khóa I đã quyết định sửa đội Hiến pháp, các đại biểu Quốc hội nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh được cử làm Trưởng ban sửa đổi Hiến pháp

Hồ Chủ tịch trên đoàn Chủ tịch kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa II, họp tại Hà Nội từ 29-4 đến 4-5-1963

 

 

TheoDân trí

 Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE