You are here

Bế mạc lớp đối tượng kết nạp Đảng đợt 1 năm 2017

Tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng đợt 1 có 106 đồng chí là cán bộ, đoàn viên ưu tú đến từ 32 chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Trong thời gian học bồi dưỡng từ ngày 24/4 đến 03/5/2017, các học viên đã được nghiên cứu các bài học của chương trình lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng theo đúng quy định của Ban tuyên giáo Trung ương gồm các chuyên đề về: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Một số nội dung cơ bản của điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua các chuyên đề, các học viên được nâng cao nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam, có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được cơ quan giao, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình. Trong đó có 61,3% học viên đạt loại giỏi ./.

T/h: Diệu LinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE