You are here

Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K66-B25, khoá học 2015-2017.

Dự lễ bế giảng có đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Xuân Đức, UVBTVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; PGS-TS Nguyễn Viết Thảo, phó giám đốc Học viện chính trị quc gia Hồ Chí Minh

Biểu dương kết quả học tập, rèn luyện của các học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K66-B25, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh y, chủ tịch HĐND tỉnhyêu cầu sau khóa học, các học viên cần có kế hoạch tiếp tục học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghip vụ và khả năng hoạt động thực tiễn; Phát huy và vận dụng sáng tạo những kiến thức đã học để giải quyết có hiệu qunhững công việc cụ thể ở ngành, địa phương, đồng thời thường xuyên rèn luyện lập trường tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống và phong cách làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

         

Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K66-B25 khoá học 2015-2017 có  90 học viên, trong đó có 34,44% học viên đạt loại giỏi, 65,56% học viên đạt loại khá./.

 

 

                                                                       

T/h: Tuấn ViệtÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE