You are here

Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa X (Nghị quyết số 09-NQ/TW) về “chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”.

Báo cáo với với Đoàn công tác Ban Kinh tế TW về kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa X (Nghị quyết số 09-NQ/TW) về “chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, đồng chí  Đoàn Hồng Phong - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nêu rõ: ngay sau khi BCH Trung ương Đảng khóa X ban hành Nghị quyết số 09, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để triển khai quán triệt Nghị quyết bằng chương trình hành động cụ thể. Trước đó, Ban chấp hành  Đảng bộ tỉnh đã xác định phát triển kinh tế biển là một mũi nhọn trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Khẳng định những mục tiêu quan trọng mà tỉnh Nam Định đạt được đó là thu nhập bình quân đầu người ở các huyện, các xã - thị trấn ven biển tăng gấp 3 lần so với trước đây, gấp 1,5 lần so với bình quân chung của tỉnh, đa số các hộ gia đình trên địa bàn ven biển có mức sống từ khá, giàu trở lên; 3 huyện ven biển Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng luôn đóng góp trên 40% GDP của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Kinh tế TW tiếp tục tham mưu cho Đảng, Chính phủ ban hành cơ chế chính sách tạo hành lang pháp lý thuận lợi, sửa đổi Luật đất đai và đầu tư công, Luật biển phù hợp với tình hình thực tế hiện nay để giải phóng lực lượng sản xuất, đảm bảo mối tương quan giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất đã thay đổi; Đảng, Nhà nước cần có cơ chế đặc thù, hỗ trợ tối đa nguồn lực đối với 2 vùng an ninh lương thực là Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long (trong đó có tỉnh Nam Định) để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; hỗ trợ tỉnh Nam Định về chiến lược và thu hút đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hệ thống đê kè, bến cảng ven biển.

Đánh giá cao những thành tựu mà tỉnh Nam Định đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Cao Đức Phát - Ủy viên TW Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế TW yêu cầu thời gian tới tỉnh Nam Định cần rà soát lại các quy hoạch mang tính chiến lược trên cơ sở hình thành rõ nét các chủ trương, giải pháp tiếp tục đưa kinh tế biển trở thành động lực, mũi nhọn phát triển kinh tế của tỉnh; Trước mắt, tỉnh Nam Định cần tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp dịch vụ, nuôi trồng thủy sản, du lịch và vận tải, hình thành trục động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế biển. Đoàn công tác Ban kinh tế TW cũng ghi nhận những kiến nghị của tỉnh Nam Định để báo cáo Chính phủ, các Bộ, Ngành TW./.

 

T/h: Lê HảiÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE