You are here

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 42 để thảo luận, lấy ý kiến một số nội dung chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đoàn Hồng Phong - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Các nội dung nêu lên tại hội nghị lần thứ 42 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 là những nội dung quan trọng nhằm chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Số lượng, cơ cấu nhân sự bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng thực hiện theo hướng dẫn số 952 của Ban tổ chức TW Đảng. Đối với các nội dung khác, sau khi được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất, các cơ quan tham mưu giúp việc hoàn thiện trước khi trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20; những cơ quan, đơn vị, cá nhân được phân công nhiệm vụ cần chuẩn bị tốt các nội dung để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Theo kế hoạch, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 23 đến 26/9/2020. Để chuẩn bị tốt các nội dung cho đại hội, hội nghị lần thứ 42 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến và thống nhất các nội dung về: số lượng, cơ cấu nhân sự bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; chương trình Đại hội Đảng bộ tỉnh; nội quy, quy chế làm việc, quy chế bầu cử trong Đảng; dự kiến số lượng và nhân sự Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội; thành lập các Tổ đại biểu và chỉ định tổ trưởng, tổ phó, thư ký các tổ đại biểu; dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo thông báo số 952 của Ban tổ chức TW Đảng về phân bổ số lượng đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, ngoài 1 đại biểu đương nhiên là đồng chí Đoàn Hồng Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa 12, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Đảng bộ tỉnh Nam Định được Trung ương phân bổ 22 đại biểu chính thức; số lượng đại biểu dự khuyết do Đại hội Đảng bộ tỉnh quyết định là 2 đồng chí./.

 

T/h: Mai HiếuÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE