You are here

Sở TT&TT phối hợp với Sở VH-TT&DL, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh và UBND huyện Giao Thủy khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam- Những bằng chứng lịch sử và pháp lý".

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện Giao Thủy được tổ chức từ ngày 29/8 đến hết ngày 4/9/2017. Triển lãm trưng bày, giới thiệu các bản đồ, tư liệu, hình ảnh, hiện vật và một số ấn phẩm là bằng chứng pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gồm: tư liệu liên quan đến quá trình xác lập, thực thi chủ quyền biển, đảo Việt Nam từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XX; bản đồ liên quan đến chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; hình ảnh, tư liệu về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thời Pháp thuộc và thời Việt Nam cộng hòa; hình ảnh các di tích những hùng binh Hoàng Sa; hình ảnh về đời sống, sinh hoạt của quân dân ở huyện đảo Trường Sa hiện nay; công cuộc thực thi chủ quyền và đấu tranh “Bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa. Triển lãm là một hoạt động thông tin, tuyên truyền quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ huyện Giao Thủy trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa./.

 

 

T/h: Lê HảiÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE