You are here

Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia “Mộ và đền thờ Trạng nguyên Đào Sư Tích” .

Đồng chí Ngô Gia Tự - ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy- phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã tới dự 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu  địa phương, nơi có di tích Lịch sử văn hóa quốc gia xây dựng nội quy, quy chế bảo vệ và phát huy giá trị di tích, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong và ngoài tỉnh đến tham quan, học tập;Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Di sản văn hóa về bảo vệ và phát huy di tích đền thờ Trạng nguyện Đào Sư Tích;Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các thế hệ học sinh, sinh viên về truyền thống hiếu học của các danh nhân, các nhà khoa bảng tại địa phương.

Tam nguyên Đào Sư Tích, là người tài cao, đức cả. Làm quan trải qua 3 đời vua Trần Duệ Tông, Trần Phế Đế và Trần Thuận Tông. Ông là người đã thuyết phục được vua nhà Minh (Trung Quốc) bãi bỏ lệ cống nạp hàng năm giữa Việt Nam với nhà Minh. Ngày 4 tháng 9 năm Bính Tý, trạng nguyên Đào Sư Tích qua đời trong thời gian đi sứ. Sau khi mất, đền thờ ông được lập tại nguyên quán được gọi là  Đào Sư Tích Từ.

 

T/h: Quang Thái Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE