You are here

Hội thảo khoa học quốc tế Nghiên cứu thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu trong xã hội đương đại (Trường hợp tín ngưỡng thờ Mẫu)

Hội thảo do Bộ VH-TT&DL phối hợp với UBND tỉnh Nam Định tổ chức đã thu hút sự tham gia của đông đảo của học giả trong nước và 11 học giả quốc tế đến từ châu Á, châu Âu và Hoa Kỳ. 

Đồng chí Bạch Ngọc Chiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Trong bối cảnh đất nước đang phát triển và hội nhập quốc tế, cùng với những thay đổi lớn lao trên mọi lĩnh vực là sự chuyển biến phức tạp trong đời sống tâm linh, trong sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng, yêu cầu bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản văn hóa, trong đó có tín ngưỡng thờ Mẫu, tránh nguy cơ lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi hoặc bóp méo các giá trị của di sản đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Lựa chọn tín ngưỡng thờ Mẫu như một trường hợp nghiên cứu tiêu biểu, Hội thảo tập trung làm sáng tỏ thêm các giá trị và bản sắc của tín ngưỡng thờ Mẫu, đồng thời đề xuất các biện pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản thờ Mẫu trong thực tế. Bốn chủ đề đã được đưa ra thảo luận tại Hội thảo, bao gồm: Một số vấn đề lý thuyết, phương pháp nghiên cứu nghi lễ, tín ngưỡng với những cách tiếp cận mới, cách xử lý mới; Các hình thức thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu và các hình thức tương đồng khác với những giá trị chung và riêng, địa phương và nhân loại nhằm nhận diện những đóng góp của tín ngưỡng thờ Mẫu vào đa dạng văn hóa của loài người; Những vấn đề về chính sách pháp luật đối với tín ngưỡng; Bảo vệ và phát huy các giá trị của tín ngưỡng thờ Mẫu trong xã hội đương đại.

Đây là Hội thảo khoa học quốc tế có quy mô khá lớn về tín ngưỡng thờ Mẫu được tổ chức thành công tại nước ta. Hội thảo này cũng như việc đệ trình UNESCO hồ sơ tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt nhằm vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại góp phần quảng bá cho di sản thờ Mẫu của người Việt, thúc đẩy sự hiểu biết, đối thoại giữa các cộng đồng thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu ở Việt Nam và trên thế giới./.

 

T/h: Xuân ThủyÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE