You are here

Bộ Tư lệnh quân khu 3 tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên lần thứ 9, khu vực 2.

Với sự tham gia của 360 diễn viên, đạo diễn, nhạc công đến từ 9 đoàn nghệ thuật quần chúng thuộc Khu vực 2, Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang  và thanh niên, học sinh, sinh viên lần thứ 9 đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn các đơn vị đóng quân. Liên hoan đã góp phần tăng cường mối đoàn kết quân dân vùng Châu thổ sông Hồng trong thời kỳ mới; đồng thời đánh giá thực chất kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hoạt động văn nghệ quần chúng trong lực lượng vũ trang  Quân khu 3 thời gian qua, trên cơ sở đó, đề ra những giải pháp thiết thực, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào văn hóa văn nghệ các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

T/h: Quỳnh ThưÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE