Tạp chí đất và người nam định - Namdinhtv.vn http://namdinhtv.vn NTV RSS Đất & Người Nam Định: Thành Nam Linh Tự http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-thanh-nam-linh-tu http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-thanh-nam-linh-tu Wed, 18/07/2018 - 23:11 Đất & Người Nam Định: Thành Nam Linh Tự
]]>
Đất & Người Nam Định: Dấu ấn Đồng Mai - Di tích văn hóa Trần http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-dau-an-dong-mai-di-tich-van-hoa-tran http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-dau-an-dong-mai-di-tich-van-hoa-tran Thu, 21/06/2018 - 00:08 Đất & Người Nam Định: Dấu ấn Đồng Mai - Di tích văn hóa Trần
]]>
TC Đất & Người Nam Định: Độc đáo lễ hội Nam Định http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/tc-dat-nguoi-nam-dinh-doc-dao-le-hoi-nam-dinh http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/tc-dat-nguoi-nam-dinh-doc-dao-le-hoi-nam-dinh Wed, 16/05/2018 - 23:27 TC  Đất & Người Nam Định: Độc đáo lễ hội Nam Định
]]>
Đất & Người Nam Định: Một thoáng Thành Nam http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-mot-thoang-thanh-nam http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-mot-thoang-thanh-nam Wed, 07/03/2018 - 22:09 Đất & Người Nam Định: Một thoáng Thành Nam
]]>
Đất & Người Nam Định: Xuân về miền di sản http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-xuan-ve-mien-di-san http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-xuan-ve-mien-di-san Sun, 18/02/2018 - 22:50 Đất & Người Nam Định: Xuân về miền di sản
]]>
Đất & Người Nam Định: Lễ hội gọi Mùa Xuân http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-le-hoi-goi-mua-xuan http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-le-hoi-goi-mua-xuan Fri, 16/02/2018 - 23:51 Đất & Người Nam Định: Lễ hội gọi Mùa Xuân
]]>
Đất & Người Nam Định: Nghệ thuật hát rối chùa Đại Bi http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-nghe-thuat-hat-roi-chua-dai-bi http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-nghe-thuat-hat-roi-chua-dai-bi Wed, 07/02/2018 - 17:56 Đất & Người Nam Định: Nghệ thuật hát rối chùa Đại Bi
]]>
Đất & Người Nam Định: Bảo tàng tỉnh Nam Định - 60 năm trong hành trình di sản http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-bao-tang-tinh-nam-dinh-60-nam-trong-hanh-trinh-di http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-bao-tang-tinh-nam-dinh-60-nam-trong-hanh-trinh-di Wed, 17/01/2018 - 22:22 Đất & Người Nam Định: Bảo tàng tỉnh Nam Định - 60 năm trong hành trình di sản
]]>
Đất & Người Nam Định: Cội nguồn yêu thương ( 25/04/2017 ) http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-coi-nguon-yeu-thuong-25042017 http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-coi-nguon-yeu-thuong-25042017 Wed, 26/04/2017 - 19:44 Đất & Người Nam Định: Cội nguồn yêu thương ( 25/04/2017 )
]]>
TC Đất & Người Nam Định: Mái đền - Hồn Việt ( 11/04/2017 ) http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/tc-dat-nguoi-nam-dinh-mai-den-hon-viet-11042017 http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/tc-dat-nguoi-nam-dinh-mai-den-hon-viet-11042017 Wed, 12/04/2017 - 20:19 TC  Đất & Người Nam Định: Mái đền - Hồn Việt ( 11/04/2017 )
]]>
TC Đất & Người Nam Định: tinh hoa sơn mài Cát Đằng http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/tc-dat-nguoi-nam-dinh-tinh-hoa-son-mai-cat-dang-0 http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/tc-dat-nguoi-nam-dinh-tinh-hoa-son-mai-cat-dang-0 Wed, 01/03/2017 - 20:50 TC Đất & Người Nam Định: tinh hoa sơn mài Cát Đằng
]]>
TC Đất & Người Nam Định: tinh hoa sơn mài Cát Đằng http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/tc-dat-nguoi-nam-dinh-tinh-hoa-son-mai-cat-dang http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/tc-dat-nguoi-nam-dinh-tinh-hoa-son-mai-cat-dang Mon, 30/01/2017 - 02:31 TC Đất & Người Nam Định: tinh hoa sơn mài Cát Đằng
]]>
Đất & Người Nam Định ( 11/09 ) http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-1109 http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-1109 Mon, 12/09/2016 - 11:17 Đất & Người Nam Định ( 11/09 )
]]>
TC Đất & Người Nam Định: Cõi Xưa ( P 1 ) http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/tc-dat-nguoi-nam-dinh-coi-xua-p-1 http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/tc-dat-nguoi-nam-dinh-coi-xua-p-1 Wed, 31/08/2016 - 10:59 TC Đất & Người Nam Định: Cõi Xưa ( P 1 )
]]>
Đình Xám, Hồng Quang, Nam Trực http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dinh-xam-hong-quang-nam-truc http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dinh-xam-hong-quang-nam-truc Thu, 04/02/2016 - 10:47 Đình Xám, Hồng Quang, Nam Trực
]]>
Nón lá Nghĩa Châu http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/non-la-nghia-chau http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/non-la-nghia-chau Wed, 03/02/2016 - 17:58 Nón lá Nghĩa Châu
]]>