Xây dựng đảng - Namdinhtv.vn http://namdinhtv.vn NTV RSS Tỉnh ủy Nam Định tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm BCH trung ương Đảng khóa XIII http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/tinh-uy-nam-dinh-to-chuc-hoi-nghi-thong-bao-nhanh-ket-qua-hoi-nghi-lan-thu-nam-bch http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/tinh-uy-nam-dinh-to-chuc-hoi-nghi-thong-bao-nhanh-ket-qua-hoi-nghi-lan-thu-nam-bch Thu, 19/05/2022 - 21:14 Tỉnh ủy Nam Định tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm BCH trung ương Đảng khóa XIII
Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên BCH trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì và trực tiếp truyền đạt nội dung. Dự hội nghị có đồng chí Lê Quốc Chỉnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 235 điểm cầu, với hơn 17.000 cán bộ, đảng viên trong tỉnh theo dõi. ]]>
Phát động Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/phat-dong-giai-bao-chi-toan-quoc-ve-xay-dung-dang http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/phat-dong-giai-bao-chi-toan-quoc-ve-xay-dung-dang Wed, 18/05/2022 - 20:51 Phát động Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng
Ban Chỉ đạo Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022. Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Văn Va, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Giải; Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện và thành phố Nam Định. ]]>
Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tọa đàm tăng cường công tác phát triển đảng viên đối với sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng. http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/dang-uy-khoi-cac-co-quan-va-doanh-nghiep-tinh-to-chuc-hoi-nghi-toa-dam-tang-cuong-cong http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/dang-uy-khoi-cac-co-quan-va-doanh-nghiep-tinh-to-chuc-hoi-nghi-toa-dam-tang-cuong-cong Wed, 18/05/2022 - 20:48 Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tọa đàm tăng cường công tác phát triển đảng viên đối với sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng.
]]>
Sớm đưa nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII vào cuộc sống http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/som-dua-nghi-quyet-hoi-nghi-trung-uong-5-khoa-xiii-vao-cuoc-song http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/som-dua-nghi-quyet-hoi-nghi-trung-uong-5-khoa-xiii-vao-cuoc-song Thu, 12/05/2022 - 21:12 Sớm đưa nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII vào cuộc sống
]]>
Quy định của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/quy-dinh-cua-bo-chinh-tri-ve-luan-chuyen-can-bo http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/quy-dinh-cua-bo-chinh-tri-ve-luan-chuyen-can-bo Fri, 06/05/2022 - 21:47 Quy định của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ
]]>
63 địa phương ủng hộ chủ trương lập BCĐ cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/63-dia-phuong-ung-ho-chu-truong-lap-bcd-cap-tinh-ve-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/63-dia-phuong-ung-ho-chu-truong-lap-bcd-cap-tinh-ve-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc Thu, 05/05/2022 - 20:48 63 địa phương ủng hộ chủ trương lập BCĐ cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
]]>
Phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, xem xét, quyết định các vấn đề hệ trọng của đất nước http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/phat-huy-cao-do-tinh-than-trach-nhiem-xem-xet-quyet-dinh-cac-van-de-he-trong-cua-dat http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/phat-huy-cao-do-tinh-than-trach-nhiem-xem-xet-quyet-dinh-cac-van-de-he-trong-cua-dat Wed, 04/05/2022 - 20:25 Phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, xem xét, quyết định các vấn đề hệ trọng của đất nước
Sáng 4/5, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc tại Trụ sở Trung ương Đảng (Hà Nội). Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu. ]]>
Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/chien-luoc-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-cua-dang-den-nam-2030 http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/chien-luoc-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-cua-dang-den-nam-2030 Mon, 25/04/2022 - 22:20 Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030
]]>
Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/tang-cuong-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-tren-linh-vuc-van-hoa-van-nghe http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/tang-cuong-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-tren-linh-vuc-van-hoa-van-nghe Mon, 25/04/2022 - 21:58 Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ
]]>
Triển khai kế hoạch hưởng ứng Giải Búa liềm vàng http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/trien-khai-ke-hoach-huong-ung-giai-bua-liem-vang http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/trien-khai-ke-hoach-huong-ung-giai-bua-liem-vang Mon, 25/04/2022 - 21:54 Triển khai kế hoạch hưởng ứng Giải Búa liềm vàng
Ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) của tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021; triển khai kế hoạch hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022. Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải của tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Giải: Nguyễn Văn Va, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Giải. ]]>
Nghiên cứu, học tập, quán triệt các kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/nghien-cuu-hoc-tap-quan-triet-cac-ket-luan-quy-dinh-cua-hoi-nghi-lan-thu-4-bch-trung http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/nghien-cuu-hoc-tap-quan-triet-cac-ket-luan-quy-dinh-cua-hoi-nghi-lan-thu-4-bch-trung Fri, 22/04/2022 - 21:27 Nghiên cứu, học tập, quán triệt các kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng (khóa XIII)
]]>
"Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh Tue, 19/04/2022 - 21:43 "Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ]]>
Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai Nghị quyết 11-NQ/TW http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/bo-chinh-tri-to-chuc-hoi-nghi-toan-quoc-quan-triet-va-trien-khai-nghi-quyet-11-nqtw http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/bo-chinh-tri-to-chuc-hoi-nghi-toan-quoc-quan-triet-va-trien-khai-nghi-quyet-11-nqtw Fri, 15/04/2022 - 22:22 Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai Nghị quyết 11-NQ/TW
Sáng 15/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị. ]]>
Hội nghị lần thứ 14 BCH Đảng bộ tỉnh khoá XX http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/hoi-nghi-lan-thu-14-bch-dang-bo-tinh-khoa-xx http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/hoi-nghi-lan-thu-14-bch-dang-bo-tinh-khoa-xx Mon, 11/04/2022 - 22:23 Hội nghị lần thứ 14 BCH Đảng bộ tỉnh khoá XX
BCH Đảng bộ tỉnh khoá XX họp hội nghị mở rộng lần thứ 14 thảo luận, đóng góp ý kiến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2022 và dự thảo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XIX về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh. ]]>
Thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y và một số cá nhân http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/thi-hanh-ky-luat-ban-thuong-vu-dang-uy-hoc-vien-quan-y-va-mot-so-ca-nhan http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/thi-hanh-ky-luat-ban-thuong-vu-dang-uy-hoc-vien-quan-y-va-mot-so-ca-nhan Tue, 05/04/2022 - 22:13 Thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y và một số cá nhân
]]>
Hội thảo khoa học “Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến - Tầm vóc lịch sử và giá trị thời đại” http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/hoi-thao-khoa-hoc-bac-ho-tro-lai-tuyen-quang-lanh-dao-toan-quoc-khang-chien-tam-voc http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/hoi-thao-khoa-hoc-bac-ho-tro-lai-tuyen-quang-lanh-dao-toan-quoc-khang-chien-tam-voc Thu, 31/03/2022 - 21:37 Hội thảo khoa học “Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến - Tầm vóc lịch sử và giá trị thời đại”
Ngày 31/3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Tuyên Quang phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến - Tầm vóc lịch sử và giá trị thời đại”. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì hội thảo; dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Quân khu 2 và các tỉnh lân cận... ]]>
Khai mạc Hội thi Chung khảo toàn quốc Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/khai-mac-hoi-thi-chung-khao-toan-quoc-bao-cao-vien-tuyen-truyen-vien-gioi http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/khai-mac-hoi-thi-chung-khao-toan-quoc-bao-cao-vien-tuyen-truyen-vien-gioi Thu, 17/03/2022 - 20:46 Khai mạc Hội thi Chung khảo toàn quốc Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi
]]>
Khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí Phan Mạnh Cường và Nguyễn Thế Anh http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/khai-tru-ra-khoi-dang-cac-dong-chi-phan-manh-cuong-va-nguyen-the-anh http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/khai-tru-ra-khoi-dang-cac-dong-chi-phan-manh-cuong-va-nguyen-the-anh Tue, 15/03/2022 - 21:21 Khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí Phan Mạnh Cường và Nguyễn Thế Anh
Ngày 15/3/2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật các đồng chí: Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Đại tá Nguyễn Thế Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang.  ]]>
Quán triệt, triển khai Quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/quan-triet-trien-khai-quy-dinh-mot-so-van-de-ve-bao-ve-chinh-tri-noi-bo-dang http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/quan-triet-trien-khai-quy-dinh-mot-so-van-de-ve-bao-ve-chinh-tri-noi-bo-dang Tue, 15/03/2022 - 21:10 Quán triệt, triển khai Quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng
]]>
Quan điểm về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/quan-diem-ve-nha-nuoc-phap-quyen-xa-hoi-chu-nghia-trong-cuon-sach-cua-tong-bi-thu http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/quan-diem-ve-nha-nuoc-phap-quyen-xa-hoi-chu-nghia-trong-cuon-sach-cua-tong-bi-thu Fri, 11/03/2022 - 21:41 Quan điểm về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Nhằm tiếp tục tìm hiểu, quán triệt và lan tỏa nội dung cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc một số bài viết của các học giả, nhà khoa học góp phần làm rõ hơn nội dung và ý nghĩa, giá trị của cuốn sách. ]]>