Xây dựng đảng - Namdinhtv.vn http://namdinhtv.vn NTV RSS Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khoá học 2017-2019. http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/khai-giang-lop-cao-cap-ly-luan-chinh-tri-he-khong-tap-trung-khoa-hoc-2017-2019 http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/khai-giang-lop-cao-cap-ly-luan-chinh-tri-he-khong-tap-trung-khoa-hoc-2017-2019 Thu, 07/09/2017 - 20:48 Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khoá học 2017-2019.
]]>
Ban thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XIX, để thảo luận, cho ý kiến về công tác quy hoạch cán bộ. http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/ban-thuong-vu-tinh-uy-to-chuc-hoi-nghi-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-lan-thu-15-khoa-xix http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/ban-thuong-vu-tinh-uy-to-chuc-hoi-nghi-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-lan-thu-15-khoa-xix Wed, 30/08/2017 - 22:05 Ban thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XIX, để thảo luận, cho ý kiến về công tác quy hoạch cán bộ.
Đồng chí Đoàn Hồng Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí: Trần Văn Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy, ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh. ]]>
Đoàn kiểm tra của Bộ chính trị do đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ chính trị, Phó thủ tướng thường trực chính phủ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban thường vụ tỉnh ủy Nam Định http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/doan-kiem-tra-cua-bo-chinh-tri-do-dong-chi-truong-hoa-binh-uy-vien-bo-chinh-tri-pho http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/doan-kiem-tra-cua-bo-chinh-tri-do-dong-chi-truong-hoa-binh-uy-vien-bo-chinh-tri-pho Fri, 25/08/2017 - 22:23 Đoàn kiểm tra của Bộ chính trị do đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ chính trị, Phó thủ tướng thường trực chính phủ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban thường vụ tỉnh ủy Nam Định
Tiếp và làm việc với đoàn, về phí Tỉnh ủy Nam Định có đồng chí Đoàn Hồng Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đồng chí Trần Văn Chung – Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí trong Ban TVTU, Thường trực HĐND, UBND tỉnh. ]]>
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ THƯỢNG TƯỚNG SONG HÀO ( 20/08/1917 - 20/08/2017 ) http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/de-cuong-tuyen-truyen-ky-niem-100-nam-ngay-sinh-dong-chi-thuong-tuong-song-hao http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/de-cuong-tuyen-truyen-ky-niem-100-nam-ngay-sinh-dong-chi-thuong-tuong-song-hao Tue, 15/08/2017 - 21:58 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ THƯỢNG TƯỚNG SONG HÀO ( 20/08/1917 - 20/08/2017 )
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ THƯỢNG TƯỚNG SONG HÀO ( 20/08/1917 - 20/08/2017 ) ]]>
Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị TW 5 khóa 12 của Đảng http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-hoi-nghi-tw-5-khoa-12-cua-dang http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-hoi-nghi-tw-5-khoa-12-cua-dang Tue, 01/08/2017 - 22:03 Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị TW 5 khóa 12 của Đảng
]]>
Tổ chức Đảng tại các doanh nghiệp sau cổ phần hóa: Thay đổi thế nào cho phù hợp? http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/to-chuc-dang-tai-cac-doanh-nghiep-sau-co-phan-hoa-thay-doi-the-nao-cho-phu-hop http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/to-chuc-dang-tai-cac-doanh-nghiep-sau-co-phan-hoa-thay-doi-the-nao-cho-phu-hop Wed, 19/07/2017 - 23:35 Tổ chức Đảng tại các doanh nghiệp sau cổ phần hóa: Thay đổi thế nào cho phù hợp?
Mô hình thay đổi, vốn Nhà nước chỉ còn dưới 50%, thậm chí không còn, nhưng nội dung, phương thức hoạt động gần như không thay đổi dẫn đến hình thức, kém hiệu quả. ]]>
Phòng, chống hoạt động lợi dụng xã hội dân sự để chống phá Đảng, Nhà nước http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/phong-chong-hoat-dong-loi-dung-xa-hoi-dan-su-de-chong-pha-dang-nha-nuoc http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/phong-chong-hoat-dong-loi-dung-xa-hoi-dan-su-de-chong-pha-dang-nha-nuoc Tue, 18/07/2017 - 22:38 Phòng, chống hoạt động lợi dụng xã hội dân sự để chống phá Đảng, Nhà nước
Trong Chiến lược “Diễn biến hòa bình” với nước ta, các thế lực thù địch triệt để sử dụng các thủ đoạn phi quân sự, lợi dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo... để phá hoại từ bên trong nội bộ, hòng tạo ra lực lượng chính trị đối lập với Đảng, Nhà nước. Trong đó, chúng đặc biệt quan tâm, lợi dụng xã hội dân sự (XHDS). ]]>
Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/uy-ban-kiem-tra-tinh-uy-to-chuc-hoi-nghi-so-ket-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-6-thang-dau http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/uy-ban-kiem-tra-tinh-uy-to-chuc-hoi-nghi-so-ket-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-6-thang-dau Tue, 11/07/2017 - 21:46 Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Chung, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Văn Tình, UV BTVTU, Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy; đồng chí Bùi Xuân Đức, UVBTVTU, Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy ]]>
Ban chấp hàng Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 12, khóa 19 http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/ban-chap-hang-dang-bo-tinh-to-chuc-hoi-nghi-lan-thu-12-khoa-19 http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/ban-chap-hang-dang-bo-tinh-to-chuc-hoi-nghi-lan-thu-12-khoa-19 Tue, 20/06/2017 - 21:30 Ban chấp hàng  Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 12, khóa 19
]]>
Thành ủy Nam Định tổ chức hội nghị triển khai kết luận số 10 của Bộ chính trị và kế hoạch số 25 của ban thường vụ tỉnh ủy về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/thanh-uy-nam-dinh-to-chuc-hoi-nghi-trien-khai-ket-luan-so-10-cua-bo-chinh-tri-va-ke http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/thanh-uy-nam-dinh-to-chuc-hoi-nghi-trien-khai-ket-luan-so-10-cua-bo-chinh-tri-va-ke Mon, 12/06/2017 - 21:42 Thành ủy Nam Định tổ chức hội nghị triển khai kết luận số 10 của Bộ chính trị và kế hoạch số 25 của ban thường vụ tỉnh ủy về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.
]]>
Huyện ủy Mỹ Lộc tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “Tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ. http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/huyen-uy-my-loc-to-chuc-hoi-nghi-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/huyen-uy-my-loc-to-chuc-hoi-nghi-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho Thu, 08/06/2017 - 21:13 Huyện ủy Mỹ Lộc tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “Tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.
]]>
Hội nghị giao ban báo chí tháng 5/2017. http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/hoi-nghi-giao-ban-bao-chi-thang-52017 http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/hoi-nghi-giao-ban-bao-chi-thang-52017 Fri, 02/06/2017 - 21:59 Hội nghị giao ban báo chí tháng 5/2017.
]]>
Tỉnh uỷ Nam Định tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/tinh-uy-nam-dinh-to-chuc-hoi-nghi-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/tinh-uy-nam-dinh-to-chuc-hoi-nghi-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho Wed, 31/05/2017 - 21:37 Tỉnh uỷ Nam Định tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến",  "tự chuyển hoá".
Giáo sư- Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó chủ tịch Thường trực  Hội đồng lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt các nội dung tại hội nghị. ]]>
Đảng bộ huyện Hải Hậu tổ chức vòng Chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2017. http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/dang-bo-huyen-hai-hau-to-chuc-vong-chung-ket-hoi-thi-bi-thu-chi-bo-gioi-nam-2017 http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/dang-bo-huyen-hai-hau-to-chuc-vong-chung-ket-hoi-thi-bi-thu-chi-bo-gioi-nam-2017 Tue, 30/05/2017 - 22:35 Đảng bộ huyện Hải  Hậu tổ chức vòng Chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2017.
]]>
Lễ bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị (hệ không tập trung) khóa X (niên khóa 2015 – 2017) http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/le-be-giang-lop-cao-cap-ly-luan-chinh-tri-he-khong-tap-trung-khoa-x-nien-khoa-2015 http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/le-be-giang-lop-cao-cap-ly-luan-chinh-tri-he-khong-tap-trung-khoa-x-nien-khoa-2015 Mon, 22/05/2017 - 20:46 Lễ bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị (hệ không tập trung) khóa X (niên khóa 2015 – 2017)
]]>
Những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 5 http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/nhung-noi-dung-quan-trong-cua-hoi-nghi-trung-uong-5 http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/nhung-noi-dung-quan-trong-cua-hoi-nghi-trung-uong-5 Thu, 11/05/2017 - 22:28 Những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 5
]]>
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban chấp hành, Ban thường vụ và các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 – 2020. http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/dang-uy-khoi-cac-co-quan-tinh-to-chuc-hoi-nghi-can-bo-chu-chot-gioi-thieu-nhan-su-quy http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/dang-uy-khoi-cac-co-quan-tinh-to-chuc-hoi-nghi-can-bo-chu-chot-gioi-thieu-nhan-su-quy Mon, 08/05/2017 - 23:11 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban chấp hành, Ban thường vụ và các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 – 2020.
]]>
Bế mạc lớp đối tượng kết nạp Đảng đợt 1 năm 2017 http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/be-mac-lop-doi-tuong-ket-nap-dang-dot-1-nam-2017 http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/be-mac-lop-doi-tuong-ket-nap-dang-dot-1-nam-2017 Fri, 05/05/2017 - 21:45 Bế mạc lớp đối tượng kết nạp Đảng đợt 1 năm 2017
]]>
Khai mạc lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2016- 2021. http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/khai-mac-lop-boi-duong-dai-bieu-hdnd-cap-huyen-nhiem-ky-2016-2021 http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/khai-mac-lop-boi-duong-dai-bieu-hdnd-cap-huyen-nhiem-ky-2016-2021 Wed, 05/04/2017 - 21:26 Khai  mạc lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2016- 2021.
]]>
“Thanh niên Nam Định học tập và làm theo phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh” http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/thanh-nien-nam-dinh-hoc-tap-va-lam-theo-phong-cach-chu-tich-ho-chi-minh http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/thanh-nien-nam-dinh-hoc-tap-va-lam-theo-phong-cach-chu-tich-ho-chi-minh Thu, 23/03/2017 - 21:59 “Thanh niên Nam Định học tập và làm theo phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”
Tỉnh đoàn Nam Định tổ chức tọa đàm “Thanh niên Nam Định học tập và làm theo phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”  ]]>