Xây dựng đảng - Namdinhtv.vn http://namdinhtv.vn NTV RSS Đảng bộ LLVT tỉnh Nam Định chỉ đạo 100% các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020. http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/dang-bo-llvt-tinh-nam-dinh-chi-dao-100-cac-chi-bo-truc-thuoc-dang-bo-co-so-to-chuc http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/dang-bo-llvt-tinh-nam-dinh-chi-dao-100-cac-chi-bo-truc-thuoc-dang-bo-co-so-to-chuc Thu, 02/11/2017 - 22:06 Đảng bộ LLVT tỉnh Nam Định chỉ đạo 100% các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020.
]]>
Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K66-B25, khoá học 2015-2017. http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/be-giang-lop-cao-cap-ly-luan-chinh-tri-he-khong-tap-trung-k66-b25-khoa-hoc-2015-2017 http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/be-giang-lop-cao-cap-ly-luan-chinh-tri-he-khong-tap-trung-k66-b25-khoa-hoc-2015-2017 Wed, 01/11/2017 - 22:34 Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K66-B25, khoá học 2015-2017.
Dự lễ bế giảng có đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Xuân Đức, UVBTVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; PGS-TS Nguyễn Viết Thảo, phó giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ]]>
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/dang-uy-khoi-cac-co-quan-tinh-to-chuc-hoi-nghi-tap-huan-nghiep-vu-cong-tac-xay-dung http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/dang-uy-khoi-cac-co-quan-tinh-to-chuc-hoi-nghi-tap-huan-nghiep-vu-cong-tac-xay-dung Fri, 27/10/2017 - 21:48 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng
]]>
Tổng Bí thư: “Làm gì trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả” http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/tong-bi-thu-lam-gi-trai-long-dan-de-mat-niem-tin-la-mat-tat-ca http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/tong-bi-thu-lam-gi-trai-long-dan-de-mat-niem-tin-la-mat-tat-ca Wed, 11/10/2017 - 23:12 Tổng Bí thư: “Làm gì trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả”
Tổng Bí thư nêu rõ, ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Nếu làm cái gì trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả.  ]]>
Tổng Bí thư: Bí thư huyện, xã sẽ kiêm chủ tịch huyện, xã http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/tong-bi-thu-bi-thu-huyen-xa-se-kiem-chu-tich-huyen-xa http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/tong-bi-thu-bi-thu-huyen-xa-se-kiem-chu-tich-huyen-xa Wed, 11/10/2017 - 23:09 Tổng Bí thư: Bí thư huyện, xã sẽ kiêm chủ tịch huyện, xã
Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ việc cơ bản thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND; thực hiện Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã ở nơi có đủ điểu kiện; kết thúc hoạt động của 3 Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ.  ]]>
Không điều động cán bộ bị kỷ luật, uy tín giảm sút về Trung ương http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/khong-dieu-dong-can-bo-bi-ky-luat-uy-tin-giam-sut-ve-trung-uong http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/khong-dieu-dong-can-bo-bi-ky-luat-uy-tin-giam-sut-ve-trung-uong Mon, 09/10/2017 - 22:16 Không điều động cán bộ bị kỷ luật, uy tín giảm sút về Trung ương
Bộ Chính trị yêu cầu chỉ luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, không luân chuyển cán bộ làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ; không điều động về Trung ương, về địa phương hoặc sang địa phương khác những cán bộ bị kỷ luật, năng lực yếu, uy tín giảm sút.  ]]>
Tổng kiểm tra việc bổ nhiệm cán bộ để tránh "ngồi nhầm ghế" http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/tong-kiem-tra-viec-bo-nhiem-can-bo-de-tranh-ngoi-nham-ghe http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/tong-kiem-tra-viec-bo-nhiem-can-bo-de-tranh-ngoi-nham-ghe Fri, 29/09/2017 - 23:23 Tổng kiểm tra việc bổ nhiệm cán bộ để tránh "ngồi nhầm ghế"
]]>
"Trung ương đã kỷ luật nghiêm khắc, quyết liệt rồi, cấp dưới có sôi lên không?" http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/trung-uong-da-ky-luat-nghiem-khac-quyet-liet-roi-cap-duoi-co-soi-len-khong http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/trung-uong-da-ky-luat-nghiem-khac-quyet-liet-roi-cap-duoi-co-soi-len-khong Tue, 19/09/2017 - 21:43 "Trung ương đã kỷ luật nghiêm khắc, quyết liệt rồi, cấp dưới có sôi lên không?"
Ông Phạm Thế Duyệt: “Nhìn xuống hơn các Bộ, ngành, Mặt trận, đoàn thể có "sôi" lên không, hay chỉ có đồng chí Tổng Bí thư cương quyết?..." ]]>
Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khoá học 2017-2019. http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/khai-giang-lop-cao-cap-ly-luan-chinh-tri-he-khong-tap-trung-khoa-hoc-2017-2019 http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/khai-giang-lop-cao-cap-ly-luan-chinh-tri-he-khong-tap-trung-khoa-hoc-2017-2019 Thu, 07/09/2017 - 20:48 Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khoá học 2017-2019.
]]>
Ban thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XIX, để thảo luận, cho ý kiến về công tác quy hoạch cán bộ. http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/ban-thuong-vu-tinh-uy-to-chuc-hoi-nghi-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-lan-thu-15-khoa-xix http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/ban-thuong-vu-tinh-uy-to-chuc-hoi-nghi-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-lan-thu-15-khoa-xix Wed, 30/08/2017 - 22:05 Ban thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XIX, để thảo luận, cho ý kiến về công tác quy hoạch cán bộ.
Đồng chí Đoàn Hồng Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí: Trần Văn Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy, ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh. ]]>
Đoàn kiểm tra của Bộ chính trị do đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ chính trị, Phó thủ tướng thường trực chính phủ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban thường vụ tỉnh ủy Nam Định http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/doan-kiem-tra-cua-bo-chinh-tri-do-dong-chi-truong-hoa-binh-uy-vien-bo-chinh-tri-pho http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/doan-kiem-tra-cua-bo-chinh-tri-do-dong-chi-truong-hoa-binh-uy-vien-bo-chinh-tri-pho Fri, 25/08/2017 - 22:23 Đoàn kiểm tra của Bộ chính trị do đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ chính trị, Phó thủ tướng thường trực chính phủ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban thường vụ tỉnh ủy Nam Định
Tiếp và làm việc với đoàn, về phí Tỉnh ủy Nam Định có đồng chí Đoàn Hồng Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đồng chí Trần Văn Chung – Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí trong Ban TVTU, Thường trực HĐND, UBND tỉnh. ]]>
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ THƯỢNG TƯỚNG SONG HÀO ( 20/08/1917 - 20/08/2017 ) http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/de-cuong-tuyen-truyen-ky-niem-100-nam-ngay-sinh-dong-chi-thuong-tuong-song-hao http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/de-cuong-tuyen-truyen-ky-niem-100-nam-ngay-sinh-dong-chi-thuong-tuong-song-hao Tue, 15/08/2017 - 21:58 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ THƯỢNG TƯỚNG SONG HÀO ( 20/08/1917 - 20/08/2017 )
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ THƯỢNG TƯỚNG SONG HÀO ( 20/08/1917 - 20/08/2017 ) ]]>
Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị TW 5 khóa 12 của Đảng http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-hoi-nghi-tw-5-khoa-12-cua-dang http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-hoi-nghi-tw-5-khoa-12-cua-dang Tue, 01/08/2017 - 22:03 Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị TW 5 khóa 12 của Đảng
]]>
Tổ chức Đảng tại các doanh nghiệp sau cổ phần hóa: Thay đổi thế nào cho phù hợp? http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/to-chuc-dang-tai-cac-doanh-nghiep-sau-co-phan-hoa-thay-doi-the-nao-cho-phu-hop http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/to-chuc-dang-tai-cac-doanh-nghiep-sau-co-phan-hoa-thay-doi-the-nao-cho-phu-hop Wed, 19/07/2017 - 23:35 Tổ chức Đảng tại các doanh nghiệp sau cổ phần hóa: Thay đổi thế nào cho phù hợp?
Mô hình thay đổi, vốn Nhà nước chỉ còn dưới 50%, thậm chí không còn, nhưng nội dung, phương thức hoạt động gần như không thay đổi dẫn đến hình thức, kém hiệu quả. ]]>
Phòng, chống hoạt động lợi dụng xã hội dân sự để chống phá Đảng, Nhà nước http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/phong-chong-hoat-dong-loi-dung-xa-hoi-dan-su-de-chong-pha-dang-nha-nuoc http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/phong-chong-hoat-dong-loi-dung-xa-hoi-dan-su-de-chong-pha-dang-nha-nuoc Tue, 18/07/2017 - 22:38 Phòng, chống hoạt động lợi dụng xã hội dân sự để chống phá Đảng, Nhà nước
Trong Chiến lược “Diễn biến hòa bình” với nước ta, các thế lực thù địch triệt để sử dụng các thủ đoạn phi quân sự, lợi dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo... để phá hoại từ bên trong nội bộ, hòng tạo ra lực lượng chính trị đối lập với Đảng, Nhà nước. Trong đó, chúng đặc biệt quan tâm, lợi dụng xã hội dân sự (XHDS). ]]>
Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/uy-ban-kiem-tra-tinh-uy-to-chuc-hoi-nghi-so-ket-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-6-thang-dau http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/uy-ban-kiem-tra-tinh-uy-to-chuc-hoi-nghi-so-ket-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-6-thang-dau Tue, 11/07/2017 - 21:46 Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Chung, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Văn Tình, UV BTVTU, Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy; đồng chí Bùi Xuân Đức, UVBTVTU, Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy ]]>
Ban chấp hàng Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 12, khóa 19 http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/ban-chap-hang-dang-bo-tinh-to-chuc-hoi-nghi-lan-thu-12-khoa-19 http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/ban-chap-hang-dang-bo-tinh-to-chuc-hoi-nghi-lan-thu-12-khoa-19 Tue, 20/06/2017 - 21:30 Ban chấp hàng  Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 12, khóa 19
]]>
Thành ủy Nam Định tổ chức hội nghị triển khai kết luận số 10 của Bộ chính trị và kế hoạch số 25 của ban thường vụ tỉnh ủy về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/thanh-uy-nam-dinh-to-chuc-hoi-nghi-trien-khai-ket-luan-so-10-cua-bo-chinh-tri-va-ke http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/thanh-uy-nam-dinh-to-chuc-hoi-nghi-trien-khai-ket-luan-so-10-cua-bo-chinh-tri-va-ke Mon, 12/06/2017 - 21:42 Thành ủy Nam Định tổ chức hội nghị triển khai kết luận số 10 của Bộ chính trị và kế hoạch số 25 của ban thường vụ tỉnh ủy về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.
]]>
Huyện ủy Mỹ Lộc tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “Tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ. http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/huyen-uy-my-loc-to-chuc-hoi-nghi-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/huyen-uy-my-loc-to-chuc-hoi-nghi-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho Thu, 08/06/2017 - 21:13 Huyện ủy Mỹ Lộc tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “Tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.
]]>
Hội nghị giao ban báo chí tháng 5/2017. http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/hoi-nghi-giao-ban-bao-chi-thang-52017 http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/hoi-nghi-giao-ban-bao-chi-thang-52017 Fri, 02/06/2017 - 21:59 Hội nghị giao ban báo chí tháng 5/2017.
]]>