Xây dựng đảng - Namdinhtv.vn http://namdinhtv.vn NTV RSS Đoàn đại biểu đại diện Uỷ ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các chức sắc tôn giáo đã đến chúc mừng Tỉnh ủy Nam Định nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2018). http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/doan-dai-bieu-dai-dien-uy-ban-mttq-cac-to-chuc-doan-the-chinh-tri-xa-hoi-cac-chuc-sac http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/doan-dai-bieu-dai-dien-uy-ban-mttq-cac-to-chuc-doan-the-chinh-tri-xa-hoi-cac-chuc-sac Fri, 02/02/2018 - 22:15 Đoàn đại biểu đại diện Uỷ ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các chức sắc tôn giáo đã đến chúc mừng Tỉnh ủy Nam Định nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2018).
Tiếp các đoàn đến chúc mừng có đồng chí Đoàn Hồng Phong - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh. ]]>
Thành ủy Nam Định tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, và triển khai nhiệm vụ năm 2018. http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/thanh-uy-nam-dinh-tong-ket-cong-tac-xay-dung-dang-nam-2017-va-trien-khai-nhiem-vu-nam http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/thanh-uy-nam-dinh-tong-ket-cong-tac-xay-dung-dang-nam-2017-va-trien-khai-nhiem-vu-nam Thu, 01/02/2018 - 22:39 Thành ủy Nam Định tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, và triển khai nhiệm vụ năm 2018.
]]>
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-xay-dung-dang-nam-2017-trien-khai-phuong-huong-nhiem-vu-nam http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-xay-dung-dang-nam-2017-trien-khai-phuong-huong-nhiem-vu-nam Mon, 22/01/2018 - 22:13 Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.
Dự hội nghị có đồng chí Bùi Xuân Đức, UVBTVTU, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, đồng chí Phan Văn Tình, UVBTVTU, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, đồng chí Khương Thị Mai, phó chủ tịch HĐND tỉnh. ]]>
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng huyện Nam Trực năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-xay-dung-dang-huyen-nam-truc-nam-2017-va-trien-khai-phuong http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-xay-dung-dang-huyen-nam-truc-nam-2017-va-trien-khai-phuong Mon, 22/01/2018 - 22:07 Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng huyện Nam Trực  năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
]]>
Huyện ủy Nam Trực sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị khóa 12 về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/huyen-uy-nam-truc-so-ket-2-nam-thuc-hien-chi-thi-05-cua-bo-chinh-tri-khoa-12-ve-day http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/huyen-uy-nam-truc-so-ket-2-nam-thuc-hien-chi-thi-05-cua-bo-chinh-tri-khoa-12-ve-day Mon, 22/01/2018 - 22:06 Huyện ủy Nam Trực sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị khóa 12 về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
]]>
Ban thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát năm 2018 và quán triệt Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của BCH TW Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/ban-thuong-vu-tinh-uy-to-chuc-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-nam-2017 http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/ban-thuong-vu-tinh-uy-to-chuc-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-nam-2017 Sat, 20/01/2018 - 22:21 Ban thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát năm 2018 và quán triệt Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của BCH TW Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.
Đồng chí Đoàn Hồng Phong - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. ]]>
Thành phố Nam Định bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho thanh niên nhập ngũ 2018 http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/thanh-pho-nam-dinh-boi-duong-doi-tuong-ket-nap-dang-cho-thanh-nien-nhap-ngu-2018 http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/thanh-pho-nam-dinh-boi-duong-doi-tuong-ket-nap-dang-cho-thanh-nien-nhap-ngu-2018 Wed, 17/01/2018 - 22:45 Thành phố Nam Định bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho thanh niên nhập ngũ 2018
]]>
Ban thường vụ tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ 18. http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/ban-thuong-vu-tinh-uy-to-chuc-hoi-nghi-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-lan-thu-18 http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/ban-thuong-vu-tinh-uy-to-chuc-hoi-nghi-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-lan-thu-18 Wed, 10/01/2018 - 22:28 Ban thường vụ tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ 18.
]]>
Đảng ủy khối doanh nghiệp tổng kết công tác năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/dang-uy-khoi-doanh-nghiep-tong-ket-cong-tac-nam-2017-va-trien-khai-phuong-huong-nhiem http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/dang-uy-khoi-doanh-nghiep-tong-ket-cong-tac-nam-2017-va-trien-khai-phuong-huong-nhiem Fri, 05/01/2018 - 21:53 Đảng ủy khối doanh nghiệp tổng kết công tác năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. ]]>
Thành ủy Nam Định tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH trung ương Đảng khóa 12 http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/thanh-uy-nam-dinh-to-chuc-hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-hoi-nghi-lan-thu-6 http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/thanh-uy-nam-dinh-to-chuc-hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-hoi-nghi-lan-thu-6 Tue, 26/12/2017 - 22:14 Thành ủy Nam Định tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH trung ương Đảng khóa 12
]]>
Huyện ủy Mỹ Lộc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW6 khóa XII của Đảng tới toàn thể lãnh đạo chủ chốt trên địa bàn. http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/huyen-uy-my-loc-to-chuc-hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/huyen-uy-my-loc-to-chuc-hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet Thu, 14/12/2017 - 22:59 Huyện ủy Mỹ Lộc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW6 khóa XII của Đảng tới toàn thể lãnh đạo chủ chốt trên địa bàn.
]]>
Đảng bộ LLVT tỉnh Nam Định chỉ đạo 100% các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020. http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/dang-bo-llvt-tinh-nam-dinh-chi-dao-100-cac-chi-bo-truc-thuoc-dang-bo-co-so-to-chuc http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/dang-bo-llvt-tinh-nam-dinh-chi-dao-100-cac-chi-bo-truc-thuoc-dang-bo-co-so-to-chuc Thu, 02/11/2017 - 22:06 Đảng bộ LLVT tỉnh Nam Định chỉ đạo 100% các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020.
]]>
Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K66-B25, khoá học 2015-2017. http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/be-giang-lop-cao-cap-ly-luan-chinh-tri-he-khong-tap-trung-k66-b25-khoa-hoc-2015-2017 http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/be-giang-lop-cao-cap-ly-luan-chinh-tri-he-khong-tap-trung-k66-b25-khoa-hoc-2015-2017 Wed, 01/11/2017 - 22:34 Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K66-B25, khoá học 2015-2017.
Dự lễ bế giảng có đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Xuân Đức, UVBTVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; PGS-TS Nguyễn Viết Thảo, phó giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ]]>
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/dang-uy-khoi-cac-co-quan-tinh-to-chuc-hoi-nghi-tap-huan-nghiep-vu-cong-tac-xay-dung http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/dang-uy-khoi-cac-co-quan-tinh-to-chuc-hoi-nghi-tap-huan-nghiep-vu-cong-tac-xay-dung Fri, 27/10/2017 - 21:48 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng
]]>
Tổng Bí thư: “Làm gì trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả” http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/tong-bi-thu-lam-gi-trai-long-dan-de-mat-niem-tin-la-mat-tat-ca http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/tong-bi-thu-lam-gi-trai-long-dan-de-mat-niem-tin-la-mat-tat-ca Wed, 11/10/2017 - 23:12 Tổng Bí thư: “Làm gì trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả”
Tổng Bí thư nêu rõ, ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Nếu làm cái gì trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả.  ]]>
Tổng Bí thư: Bí thư huyện, xã sẽ kiêm chủ tịch huyện, xã http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/tong-bi-thu-bi-thu-huyen-xa-se-kiem-chu-tich-huyen-xa http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/tong-bi-thu-bi-thu-huyen-xa-se-kiem-chu-tich-huyen-xa Wed, 11/10/2017 - 23:09 Tổng Bí thư: Bí thư huyện, xã sẽ kiêm chủ tịch huyện, xã
Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ việc cơ bản thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND; thực hiện Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã ở nơi có đủ điểu kiện; kết thúc hoạt động của 3 Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ.  ]]>
Không điều động cán bộ bị kỷ luật, uy tín giảm sút về Trung ương http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/khong-dieu-dong-can-bo-bi-ky-luat-uy-tin-giam-sut-ve-trung-uong http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/khong-dieu-dong-can-bo-bi-ky-luat-uy-tin-giam-sut-ve-trung-uong Mon, 09/10/2017 - 22:16 Không điều động cán bộ bị kỷ luật, uy tín giảm sút về Trung ương
Bộ Chính trị yêu cầu chỉ luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, không luân chuyển cán bộ làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ; không điều động về Trung ương, về địa phương hoặc sang địa phương khác những cán bộ bị kỷ luật, năng lực yếu, uy tín giảm sút.  ]]>
Tổng kiểm tra việc bổ nhiệm cán bộ để tránh "ngồi nhầm ghế" http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/tong-kiem-tra-viec-bo-nhiem-can-bo-de-tranh-ngoi-nham-ghe http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/tong-kiem-tra-viec-bo-nhiem-can-bo-de-tranh-ngoi-nham-ghe Fri, 29/09/2017 - 23:23 Tổng kiểm tra việc bổ nhiệm cán bộ để tránh "ngồi nhầm ghế"
]]>
"Trung ương đã kỷ luật nghiêm khắc, quyết liệt rồi, cấp dưới có sôi lên không?" http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/trung-uong-da-ky-luat-nghiem-khac-quyet-liet-roi-cap-duoi-co-soi-len-khong http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/trung-uong-da-ky-luat-nghiem-khac-quyet-liet-roi-cap-duoi-co-soi-len-khong Tue, 19/09/2017 - 21:43 "Trung ương đã kỷ luật nghiêm khắc, quyết liệt rồi, cấp dưới có sôi lên không?"
Ông Phạm Thế Duyệt: “Nhìn xuống hơn các Bộ, ngành, Mặt trận, đoàn thể có "sôi" lên không, hay chỉ có đồng chí Tổng Bí thư cương quyết?..." ]]>
Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khoá học 2017-2019. http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/khai-giang-lop-cao-cap-ly-luan-chinh-tri-he-khong-tap-trung-khoa-hoc-2017-2019 http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/khai-giang-lop-cao-cap-ly-luan-chinh-tri-he-khong-tap-trung-khoa-hoc-2017-2019 Thu, 07/09/2017 - 20:48 Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khoá học 2017-2019.
]]>