Tọa đàm - Namdinhtv.vn http://namdinhtv.vn NTV RSS Tọa đàm: Hiện đại hóa nền hành chính " Thách thức và giải pháp " http://namdinhtv.vn/toa-dam/toa-dam-hien-dai-hoa-nen-hanh-chinh-thach-thuc-va-giai-phap http://namdinhtv.vn/toa-dam/toa-dam-hien-dai-hoa-nen-hanh-chinh-thach-thuc-va-giai-phap Tue, 31/01/2017 - 22:03 Tọa đàm: Hiện đại hóa nền hành chính " Thách thức và giải pháp "
]]>
Tọa đàm: VNEN ĐỔI MỚI ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG http://namdinhtv.vn/toa-dam/toa-dam-vnen-doi-moi-de-phat-trien-ben-vung http://namdinhtv.vn/toa-dam/toa-dam-vnen-doi-moi-de-phat-trien-ben-vung Tue, 31/01/2017 - 21:39 Tọa đàm:  VNEN ĐỔI MỚI ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
]]>
Tọa đàm: Doanh nghiệp Thành Nam căn cơ vượt khó http://namdinhtv.vn/toa-dam/toa-dam-doanh-nghiep-thanh-nam-can-co-vuot-kho http://namdinhtv.vn/toa-dam/toa-dam-doanh-nghiep-thanh-nam-can-co-vuot-kho Tue, 31/01/2017 - 21:12 Tọa đàm: Doanh nghiệp Thành Nam căn cơ vượt khó
]]>
Tọa đàm: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp http://namdinhtv.vn/toa-dam/toa-dam-day-manh-ung-dung-cong-nghe-cao-trong-san-xuat-nong-nghiep http://namdinhtv.vn/toa-dam/toa-dam-day-manh-ung-dung-cong-nghe-cao-trong-san-xuat-nong-nghiep Mon, 30/01/2017 - 02:01 Tọa đàm: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp
]]>
Tọa đàm: Nam Định mình ơi http://namdinhtv.vn/toa-dam/toa-dam-nam-dinh-minh-oi http://namdinhtv.vn/toa-dam/toa-dam-nam-dinh-minh-oi Fri, 27/01/2017 - 22:05 Tọa đàm: Nam Định mình ơi
]]>
Tọa đàm: Triển vọng thu hút đầu tư http://namdinhtv.vn/toa-dam/toa-dam-trien-vong-thu-hut-dau-tu http://namdinhtv.vn/toa-dam/toa-dam-trien-vong-thu-hut-dau-tu Tue, 03/01/2017 - 22:29 Tọa đàm: Triển vọng thu hút đầu tư
]]>
Tọa đàm: Thanh niên http://namdinhtv.vn/toa-dam/toa-dam-thanh-nien http://namdinhtv.vn/toa-dam/toa-dam-thanh-nien Tue, 05/04/2016 - 09:59 Tọa đàm: Thanh niên
]]>
Tọa đàm: Trở về http://namdinhtv.vn/toa-dam/toa-dam-tro-ve http://namdinhtv.vn/toa-dam/toa-dam-tro-ve Wed, 10/02/2016 - 11:31 Tọa đàm: Trở về
]]>
Tọa đàm: Năng suất , Chất lượng - Chìa khóa hội nhập và phát triển http://namdinhtv.vn/toa-dam/toa-dam-nang-suat-chat-luong-chia-khoa-hoi-nhap-va-phat-trien http://namdinhtv.vn/toa-dam/toa-dam-nang-suat-chat-luong-chia-khoa-hoi-nhap-va-phat-trien Wed, 10/02/2016 - 11:03 Tọa đàm: Năng suất , Chất lượng - Chìa khóa hội nhập và phát triển
]]>
Tọa đàm: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp http://namdinhtv.vn/toa-dam/toa-dam-tai-co-cau-nganh-nong-nghiep http://namdinhtv.vn/toa-dam/toa-dam-tai-co-cau-nganh-nong-nghiep Wed, 10/02/2016 - 10:10 Tọa đàm: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp
]]>
Cơ hội - Thách thức - Hội nhập http://namdinhtv.vn/toa-dam/co-hoi-thach-thuc-hoi-nhap http://namdinhtv.vn/toa-dam/co-hoi-thach-thuc-hoi-nhap Mon, 08/02/2016 - 09:20 Cơ hội - Thách thức - Hội nhập
]]>