Tọa đàm - Namdinhtv.vn http://namdinhtv.vn NTV RSS Tọa đàm: THANH NIÊN NAM ĐỊNH KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO http://namdinhtv.vn/toa-dam/toa-dam-thanh-nien-nam-dinh-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao http://namdinhtv.vn/toa-dam/toa-dam-thanh-nien-nam-dinh-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao Thu, 19/05/2022 - 11:14 Tọa đàm:  THANH NIÊN NAM ĐỊNH KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
]]>
Tọa đàm: Tiêm Vaccine COVID-19 cho trẻ em - NHỮNG LƯU Ý QUAN TRỌNG http://namdinhtv.vn/toa-dam/toa-dam-tiem-vaccine-covid-19-cho-tre-em-nhung-luu-y-quan-trong http://namdinhtv.vn/toa-dam/toa-dam-tiem-vaccine-covid-19-cho-tre-em-nhung-luu-y-quan-trong Mon, 28/02/2022 - 21:24 Tọa đàm: Tiêm Vaccine COVID-19 cho trẻ em - NHỮNG LƯU Ý QUAN TRỌNG
]]>
Tọa đàm Nhìn lại năm 2021: Những chuyển hướng chiến lược http://namdinhtv.vn/toa-dam/toa-dam-nhin-lai-nam-2021-nhung-chuyen-huong-chien-luoc http://namdinhtv.vn/toa-dam/toa-dam-nhin-lai-nam-2021-nhung-chuyen-huong-chien-luoc Wed, 19/01/2022 - 21:11 Tọa đàm  Nhìn lại năm 2021:  Những chuyển hướng chiến lược
]]>
Tọa đàm Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp http://namdinhtv.vn/toa-dam/toa-dam-thu-hut-doanh-nghiep-dau-tu-vao-nong-nghiep http://namdinhtv.vn/toa-dam/toa-dam-thu-hut-doanh-nghiep-dau-tu-vao-nong-nghiep Sun, 26/01/2020 - 21:36 Tọa đàm  Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp
]]>
Tọa đàm: Lao động Nam Định với chương trình EPS http://namdinhtv.vn/toa-dam/toa-dam-lao-dong-nam-dinh-voi-chuong-trinh-eps http://namdinhtv.vn/toa-dam/toa-dam-lao-dong-nam-dinh-voi-chuong-trinh-eps Thu, 04/07/2019 - 16:30 Tọa đàm: Lao động Nam Định với chương trình EPS
]]>
Tọa đàm: Vang mãi KHÚC QUÂN HÀNH http://namdinhtv.vn/toa-dam/toa-dam-vang-mai-khuc-quan-hanh http://namdinhtv.vn/toa-dam/toa-dam-vang-mai-khuc-quan-hanh Wed, 24/04/2019 - 16:24 Tọa đàm: Vang mãi KHÚC QUÂN HÀNH
]]>
Tọa đàm: Nông sản sạch hướng tới tương lai http://namdinhtv.vn/toa-dam/toa-dam-nong-san-sach-huong-toi-tuong-lai http://namdinhtv.vn/toa-dam/toa-dam-nong-san-sach-huong-toi-tuong-lai Mon, 11/02/2019 - 15:51 Tọa đàm: Nông sản sạch hướng tới tương lai
]]>
Tọa đàm ASEAN (16/01/2019) http://namdinhtv.vn/toa-dam/toa-dam-asean-16012019 http://namdinhtv.vn/toa-dam/toa-dam-asean-16012019 Fri, 18/01/2019 - 16:29 Tọa đàm ASEAN (16/01/2019)
]]>
Tọa đàm (1/1/2019) http://namdinhtv.vn/toa-dam/toa-dam-112019 http://namdinhtv.vn/toa-dam/toa-dam-112019 Wed, 02/01/2019 - 17:02 Tọa đàm (1/1/2019)
]]>