Kinh tế - Namdinhtv.vn http://namdinhtv.vn NTV RSS Xuân Trường phát triển kinh doanh dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản http://namdinhtv.vn/kinh-te/xuan-truong-phat-trien-kinh-doanh-dich-vu-nuoi-trong-thuy-san http://namdinhtv.vn/kinh-te/xuan-truong-phat-trien-kinh-doanh-dich-vu-nuoi-trong-thuy-san Fri, 18/03/2022 - 21:34 Xuân Trường phát triển kinh doanh dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản
Được thành lập từ năm 2014 với 18 thành viên ban đầu và tổng diện tích nuôi thủy sản 15ha, đến nay HTX sản xuất, kinh doanh dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản Xuân Hoà, huyện Xuân Trường đã phát triển lên 25 hộ thành viên với tổng diện tích 25ha.  ]]>