Chính trị - xã hội - Namdinhtv.vn http://namdinhtv.vn NTV RSS Đồng chí bí thư Tỉnh ủy, thăm hỏi, chúc tết các bệnh nhân đang phải nằm điều trị tại khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh. http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/dong-chi-bi-thu-tinh-uy-tham-hoi-chuc-tet-cac-benh-nhan-dang-phai-nam-dieu-tri-tai http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/dong-chi-bi-thu-tinh-uy-tham-hoi-chuc-tet-cac-benh-nhan-dang-phai-nam-dieu-tri-tai Fri, 16/02/2018 - 23:17 Đồng chí bí thư Tỉnh ủy, thăm hỏi, chúc tết các bệnh nhân đang phải nằm điều trị tại khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh.
]]>
Đồng chí phó bí thư thường trực Tỉnh ủy thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Nam Định. http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/dong-chi-pho-bi-thu-thuong-truc-tinh-uy-tham-chuc-tet-can-bo-chien-si-cong-an-thanh http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/dong-chi-pho-bi-thu-thuong-truc-tinh-uy-tham-chuc-tet-can-bo-chien-si-cong-an-thanh Fri, 16/02/2018 - 23:10 Đồng chí phó bí thư thường trực Tỉnh ủy thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Nam Định.
]]>
Đồng chí chủ tịch UBND tỉnh tặng quà, chúc tết cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần môi trường Nam Định http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/dong-chi-chu-tich-ubnd-tinh-tang-qua-chuc-tet-can-bo-cong-nhan-vien-cong-ty-co-phan http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/dong-chi-chu-tich-ubnd-tinh-tang-qua-chuc-tet-can-bo-cong-nhan-vien-cong-ty-co-phan Fri, 16/02/2018 - 23:08 Đồng chí chủ tịch UBND tỉnh tặng quà, chúc tết cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần môi trường Nam Định
]]>
Đồng chí Phó bí thư thường trực tỉnh ủy thăm, chúc tết các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và cán bộ chiến sỹ biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện Hải Hậu. http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/dong-chi-pho-bi-thu-thuong-truc-tinh-uy-tham-chuc-tet-cac-gia-dinh-chinh-sach-gia http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/dong-chi-pho-bi-thu-thuong-truc-tinh-uy-tham-chuc-tet-cac-gia-dinh-chinh-sach-gia Thu, 15/02/2018 - 00:11 Đồng chí Phó bí thư thường trực tỉnh ủy thăm, chúc tết các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và cán bộ chiến sỹ biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện Hải Hậu.
]]>
Đồng chí Trần Lê Đoài – phó chủ tịch UBND tỉnh và Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức tặng quà tết cho các hộ gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh. http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/dong-chi-tran-le-doai-pho-chu-tich-ubnd-tinh-va-trung-uong-hoi-chu-thap-do-viet-nam http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/dong-chi-tran-le-doai-pho-chu-tich-ubnd-tinh-va-trung-uong-hoi-chu-thap-do-viet-nam Thu, 15/02/2018 - 00:07 Đồng chí Trần Lê Đoài – phó chủ tịch UBND tỉnh và Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức tặng quà tết cho các hộ gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh.
]]>
Đồng chí chủ tịch UBND tỉnh đi thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sỹ LLVT tỉnh và Giáo hội Phật giáo tỉnh. http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/dong-chi-chu-tich-ubnd-tinh-di-tham-tang-qua-dong-vien-can-bo-chien-sy-llvt-tinh-va http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/dong-chi-chu-tich-ubnd-tinh-di-tham-tang-qua-dong-vien-can-bo-chien-sy-llvt-tinh-va Tue, 13/02/2018 - 22:40 Đồng chí chủ tịch UBND tỉnh đi thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sỹ LLVT tỉnh và Giáo hội Phật giáo tỉnh.
]]>
Đồng chí Ngô Gia Tự - Uỷ viên ban TV tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh thăm và chúc tết cán bộ, nhân viên, người lao động các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/dong-chi-ngo-gia-tu-uy-vien-ban-tv-tinh-uy-pho-chu-tich-thuong-truc-ubnd-tinh-tham http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/dong-chi-ngo-gia-tu-uy-vien-ban-tv-tinh-uy-pho-chu-tich-thuong-truc-ubnd-tinh-tham Tue, 13/02/2018 - 22:37 Đồng chí Ngô Gia Tự - Uỷ viên ban TV tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh  thăm và chúc tết cán bộ, nhân viên, người lao động  các doanh nghiệp  trên địa bàn tỉnh.
]]>
Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ chủ chốt của tỉnh đã nghỉ hưu và các anh hùng LLVT, anh hùng lao động trên địa bàn tỉnh. http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/tinh-uy-hdnd-ubnd-tinh-to-chuc-hoi-nghi-gap-mat-can-bo-chu-chot-cua-tinh-da-nghi http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/tinh-uy-hdnd-ubnd-tinh-to-chuc-hoi-nghi-gap-mat-can-bo-chu-chot-cua-tinh-da-nghi Mon, 12/02/2018 - 22:19 Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ chủ chốt của tỉnh đã nghỉ hưu và các anh hùng LLVT, anh hùng lao động trên địa bàn tỉnh.
Dự buổi gặp mặt có đồng chí  Đoàn Hồng Phong - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Trần Văn Chung - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. ]]>
Đồng chí Ngô Gia Tự - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Lao động thương binh xã hội, lãnh đạo huyện Trực Ninh đi thăm và tặng quà người có công với cách mạng trên địa bàn huyện http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/dong-chi-ngo-gia-tu-uy-vien-ban-thuong-vu-tinh-uy-pho-chu-tich-thuong-truc-ubnd http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/dong-chi-ngo-gia-tu-uy-vien-ban-thuong-vu-tinh-uy-pho-chu-tich-thuong-truc-ubnd Mon, 12/02/2018 - 22:17 Đồng chí Ngô Gia Tự - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực  UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Lao động thương binh xã hội, lãnh đạo huyện Trực Ninh đi thăm và tặng quà người có công với cách mạng trên địa bàn huyện
]]>
Hội nghị tổng kết năm 2017 và 10 năm thực hiện công tác vận động hiến máu tình nguyện. http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/hoi-nghi-tong-ket-nam-2017-va-10-nam-thuc-hien-cong-tac-van-dong-hien-mau-tinh http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/hoi-nghi-tong-ket-nam-2017-va-10-nam-thuc-hien-cong-tac-van-dong-hien-mau-tinh Mon, 12/02/2018 - 22:05 Hội nghị tổng kết năm 2017 và 10 năm thực hiện công tác vận động hiến máu tình nguyện.
]]>
Biên chế công chức năm 2018 sẽ giảm mạnh so với năm 2017 http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/bien-che-cong-chuc-nam-2018-se-giam-manh-so-voi-nam-2017 http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/bien-che-cong-chuc-nam-2018-se-giam-manh-so-voi-nam-2017 Sat, 10/02/2018 - 21:53 Biên chế công chức năm 2018 sẽ giảm mạnh so với năm 2017
]]>
Báo chí với công tác phòng, chống tham nhũng http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/bao-chi-voi-cong-tac-phong-chong-tham-nhung http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/bao-chi-voi-cong-tac-phong-chong-tham-nhung Sat, 10/02/2018 - 21:51 Báo chí với công tác phòng, chống tham nhũng
Năm 2017, báo chí đã phát huy được vai trò quan trọng trong việc đóng góp cho các hoạt động chống tiêu cực, tham nhũng có hiệu quả, đó là: Phát hiện tham nhũng, lãng phí; giám sát và công khai các biện pháp, kết quả phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi cho dư luận xã hội nhằm đảm bảo rằng các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước giải quyết các vấn đề được công chúng quan tâm.    ]]>
Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ Tổng bí thư Trường Chinh tại làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường. http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/tinh-uy-hdnd-ubnd-tinh-to-chuc-le-dang-huong-tuong-nho-tong-bi-thu-truong-chinh-tai http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/tinh-uy-hdnd-ubnd-tinh-to-chuc-le-dang-huong-tuong-nho-tong-bi-thu-truong-chinh-tai Fri, 09/02/2018 - 23:45 Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ Tổng bí thư Trường Chinh tại làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường.
Dự lễ dâng hương có đồng chí Đoàn Hồng Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đồng chí Trần Văn Chung – Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Đình Nghị- Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí trong Ban TVTU, thường trực HĐND, UBND tỉnh. ]]>
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đi thăm , tặng quà Mẹ VNAH, thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/cac-dong-chi-lanh-dao-tinh-uy-hdnd-ubnd-tinh-di-tham-tang-qua-me-vnah-thuong-benh http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/cac-dong-chi-lanh-dao-tinh-uy-hdnd-ubnd-tinh-di-tham-tang-qua-me-vnah-thuong-benh Fri, 09/02/2018 - 23:43 Các đồng chí  lãnh đạo tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đi thăm , tặng quà Mẹ VNAH, thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công và  hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.
]]>
Ban chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác CCHC năm 2017, triển khai nhiệm vụ cải CCHC năm 2018. http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/ban-chi-dao-cai-cach-hanh-chinh-cchc-cua-chinh-phu-to-chuc-hoi-nghi-truc-tuyen-tong http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/ban-chi-dao-cai-cach-hanh-chinh-cchc-cua-chinh-phu-to-chuc-hoi-nghi-truc-tuyen-tong Fri, 09/02/2018 - 23:39 Ban chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác CCHC năm 2017, triển khai nhiệm vụ cải CCHC năm 2018.
Phó thủ tướng thường trực Chính phủ  Trương Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ chủ trì hội nghị.  ]]>
Văn phòng UBND tỉnh tổ chức gặp mặt với cán bộ hưu trí nguyên là lãnh đạo HĐND-UBND tỉnh, nguyên là cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên Văn phòng UBND qua các thời kì. http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/van-phong-ubnd-tinh-to-chuc-gap-mat-voi-can-bo-huu-tri-nguyen-la-lanh-dao-hdnd-ubnd http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/van-phong-ubnd-tinh-to-chuc-gap-mat-voi-can-bo-huu-tri-nguyen-la-lanh-dao-hdnd-ubnd Fri, 09/02/2018 - 23:36 Văn phòng UBND tỉnh tổ chức gặp mặt với cán bộ hưu trí nguyên là lãnh đạo HĐND-UBND tỉnh, nguyên là cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên Văn phòng UBND qua các thời kì.
Dự buổi gặp mặt có đồng chí Ngô Gia Tự - UV BTV tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh  ]]>
UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2017, phát động phong trào thi đua năm 2018. http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/ubnd-tinh-to-chuc-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-tdkt-nam-2017-phat http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/ubnd-tinh-to-chuc-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-tdkt-nam-2017-phat Thu, 08/02/2018 - 22:40 UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2017, phát động phong trào thi đua năm 2018.
Dự hội nghị có Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên BCH TW Đảng, phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng TW; đồng chí  Đoàn Hồng Phong - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí  Phạm Đình Nghị - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh; các đồng chí  trong BTV Tỉnh ủy, thường trực HĐND; lãnh đạo UBND tỉnh, thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh, lãnh đạo các huyện, TPNĐ. ]]>
Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Mỹ Lộc và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại KCN Bảo Minh huyện Vụ bản. http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/pho-chu-tich-nuoc-dang-thi-ngoc-thinh-di-tham-tang-qua-cac-gia-dinh-chinh-sach http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/pho-chu-tich-nuoc-dang-thi-ngoc-thinh-di-tham-tang-qua-cac-gia-dinh-chinh-sach Thu, 08/02/2018 - 22:34 Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Mỹ Lộc và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại KCN Bảo Minh huyện Vụ bản.
Cùng đi thăm và tặng quà với Phó chủ tịch nước có đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng bộ nội vụ, trưởng ban thi đua khen thưởng TƯ. Đồng chí Đoàn Hồng Phong, UV BCH TƯ Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu QH của tỉnh, đồng chí Phạm Đình Nghị, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh. ]]>
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh đi thăm, tặng quà Mẹ VNAH, gia đình chính sách, người có công và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/cac-dong-chi-lanh-dao-tinh-uy-ubnd-tinh-di-tham-tang-qua-me-vnah-gia-dinh-chinh http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/cac-dong-chi-lanh-dao-tinh-uy-ubnd-tinh-di-tham-tang-qua-me-vnah-gia-dinh-chinh Thu, 08/02/2018 - 22:30 Các đồng chí  lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh đi thăm, tặng quà Mẹ VNAH, gia đình chính sách, người có công và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
]]>
Đồng chí chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà tết tại huyện Nam Trực. http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/dong-chi-chu-tich-ubnd-tinh-tham-tang-qua-tet-tai-huyen-nam-truc http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/dong-chi-chu-tich-ubnd-tinh-tham-tang-qua-tet-tai-huyen-nam-truc Thu, 08/02/2018 - 22:24 Đồng chí chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà tết tại huyện Nam Trực.
]]>