Chính trị - xã hội - Namdinhtv.vn http://namdinhtv.vn NTV RSS CÔNG ĐIỆN http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/cong-dien-5 http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/cong-dien-5 Mon, 16/07/2018 - 22:32 CÔNG ĐIỆN
CÔNG ĐIỆN TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI ]]>
Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/hoi-lien-hiep-phu-nu-thanh-pho-so-ket-nhiem-vu-6-thang-dau-nam http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/hoi-lien-hiep-phu-nu-thanh-pho-so-ket-nhiem-vu-6-thang-dau-nam Mon, 16/07/2018 - 22:13 Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm.
]]>
Hội nghị sơ kết công tác Dân Vận 6 tháng đầu năm http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/hoi-nghi-so-ket-cong-tac-dan-van-6-thang-dau-nam http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/hoi-nghi-so-ket-cong-tac-dan-van-6-thang-dau-nam Wed, 11/07/2018 - 22:45 Hội nghị sơ kết công tác Dân Vận 6 tháng đầu năm
]]>
Giáo hội phật giáo huyện Trực Ninh tổ chức lễ Khai pháp khóa An cư kết hạ phật lịch 2562, dương lịch 2018. http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/giao-hoi-phat-giao-huyen-truc-ninh-to-chuc-le-khai-phap-khoa-an-cu-ket-ha-phat-lich http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/giao-hoi-phat-giao-huyen-truc-ninh-to-chuc-le-khai-phap-khoa-an-cu-ket-ha-phat-lich Tue, 10/07/2018 - 22:40 Giáo hội phật giáo huyện Trực Ninh tổ chức lễ Khai pháp khóa An cư kết hạ phật lịch 2562, dương lịch 2018.
]]>
Công tác giải quyết việc làm 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh. http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/cong-tac-giai-quyet-viec-lam-6-thang-dau-nam-2018-tren-dia-ban-tinh http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/cong-tac-giai-quyet-viec-lam-6-thang-dau-nam-2018-tren-dia-ban-tinh Tue, 10/07/2018 - 22:31 Công tác giải quyết việc làm 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh.
]]>
Canada: 17 người chết cho do nắng nóng http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/canada-17-nguoi-chet-cho-do-nang-nong http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/canada-17-nguoi-chet-cho-do-nang-nong Thu, 05/07/2018 - 23:11 Canada: 17 người chết cho do nắng nóng
Tất cả các trường hợp tử vong được báo cáo đều ở Montreal, thủ phủ của tỉnh Quebec, nơi mức nền nhiệt độ hôm qua lên tới 40 độ C. ]]>
Khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/khai-mac-ky-hop-hdnd-tinh-khoa-xviii-nhiem-ky-2016-2021 http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/khai-mac-ky-hop-hdnd-tinh-khoa-xviii-nhiem-ky-2016-2021 Thu, 05/07/2018 - 22:52 Khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Dự kỳ họp có đồng chí Đoàn Hồng Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí Thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh; Đồng chí Trần Văn Chung – Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực HĐND, UBND tỉnh; Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh. ]]>
Triển khai kế hoạch ngày hội “Những giọt máu hồng” hè 2018. http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/trien-khai-ke-hoach-ngay-hoi-nhung-giot-mau-hong-he-2018 http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/trien-khai-ke-hoach-ngay-hoi-nhung-giot-mau-hong-he-2018 Thu, 05/07/2018 - 22:49 Triển khai kế hoạch ngày hội “Những giọt máu hồng” hè 2018.
]]>
Lễ khai trương cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/le-khai-truong-cong-cung-cap-dich-vu-cong-truc-tuyen http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/le-khai-truong-cong-cung-cap-dich-vu-cong-truc-tuyen Wed, 04/07/2018 - 22:43 Lễ khai trương cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến
]]>
Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm kiến thức về nước sạch, vệ sinh môi trường, vận động phụ nữ xây nhà tiêu hợp vệ sinh”. http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/hoi-thao-chia-se-kinh-nghiem-kien-thuc-ve-nuoc-sach-ve-sinh-moi-truong-van-dong-phu http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/hoi-thao-chia-se-kinh-nghiem-kien-thuc-ve-nuoc-sach-ve-sinh-moi-truong-van-dong-phu Mon, 02/07/2018 - 22:30 Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm kiến thức về nước sạch, vệ sinh môi trường, vận động phụ nữ  xây nhà tiêu hợp vệ sinh”.
]]>
Ra mắt câu lạc bộ Nhà báo Thành Nam tại Hà Nội http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/ra-mat-cau-lac-bo-nha-bao-thanh-nam-tai-ha-noi http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/ra-mat-cau-lac-bo-nha-bao-thanh-nam-tai-ha-noi Fri, 29/06/2018 - 20:32 Ra mắt câu lạc bộ  Nhà báo Thành Nam tại Hà Nội
]]>
UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ triển khai sản xuất vụ Mùa và thực hiện kế hoạch phòng, chống bệnh lùn sọc đen trên lúa Mùa 2018. http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/ubnd-tinh-to-chuc-hoi-nghi-danh-gia-tien-do-trien-khai-san-xuat-vu-mua-va-thuc-hien http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/ubnd-tinh-to-chuc-hoi-nghi-danh-gia-tien-do-trien-khai-san-xuat-vu-mua-va-thuc-hien Fri, 29/06/2018 - 20:29 UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ triển khai sản xuất vụ Mùa và thực hiện kế hoạch phòng, chống bệnh lùn sọc đen trên lúa Mùa 2018.
]]>
Công bố lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố 7 Luật http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/cong-bo-lenh-cua-chu-tich-nuoc-ve-viec-cong-bo-7-luat http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/cong-bo-lenh-cua-chu-tich-nuoc-ve-viec-cong-bo-7-luat Thu, 28/06/2018 - 23:58 Công bố lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố 7 Luật
Sáng 28/6, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 7 Luật: Luật An ninh mạng; Luật Quốc phòng; Luật Tố cáo; Luật Cạnh tranh; Luật sửa đổi, bổ sung 11 điều luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Luật Đo đạc và Bản đồ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. ]]>
Đoàn công tác Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi (NCT) Việt Nam có buổi làm việc với UBND tỉnh Nam Định về việc kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình hành động Quốc gia về NCT. http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/doan-cong-tac-uy-ban-quoc-gia-ve-nguoi-cao-tuoi-nct-viet-nam-co-buoi-lam-viec-voi http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/doan-cong-tac-uy-ban-quoc-gia-ve-nguoi-cao-tuoi-nct-viet-nam-co-buoi-lam-viec-voi Thu, 28/06/2018 - 23:50 Đoàn công tác Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi (NCT) Việt Nam có buổi làm việc với UBND tỉnh Nam Định về việc kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình hành động Quốc gia về NCT.
]]>
Hội thảo Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/hoi-thao-quy-hoach-bao-ton-da-dang-sinh-hoc-tinh-nam-dinh-den-nam-2020-dinh-huong http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/hoi-thao-quy-hoach-bao-ton-da-dang-sinh-hoc-tinh-nam-dinh-den-nam-2020-dinh-huong Thu, 28/06/2018 - 23:49 Hội thảo Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
]]>
Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan – Phó chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra các dự án xử lý cấp bách công trình đê biển bị sự cố do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017. http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/dong-chi-nguyen-phung-hoan-pho-chu-tich-ubnd-tinh-kiem-tra-cac-du-an-xu-ly-cap-bach http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/dong-chi-nguyen-phung-hoan-pho-chu-tich-ubnd-tinh-kiem-tra-cac-du-an-xu-ly-cap-bach Wed, 27/06/2018 - 22:32 Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan – Phó chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra các dự án xử lý cấp bách công trình đê biển bị sự cố do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017.
]]>
Hội nông dân huyện Ý Yên tổ chức Đại hội đại biểu Hội nông dân huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023. http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/hoi-nong-dan-huyen-y-yen-to-chuc-dai-hoi-dai-bieu-hoi-nong-dan-huyen-lan-thu-xi http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/hoi-nong-dan-huyen-y-yen-to-chuc-dai-hoi-dai-bieu-hoi-nong-dan-huyen-lan-thu-xi Tue, 26/06/2018 - 22:09 Hội nông dân huyện Ý Yên tổ chức Đại hội đại biểu Hội nông dân huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023.
]]>
Tổng Bí thư: Chống tham nhũng còn khó khăn, gian khổ, lâu dài và đầy thử thách http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/tong-bi-thu-chong-tham-nhung-con-kho-khan-gian-kho-lau-dai-va-day-thu-thach http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/tong-bi-thu-chong-tham-nhung-con-kho-khan-gian-kho-lau-dai-va-day-thu-thach Mon, 25/06/2018 - 23:42 Tổng Bí thư: Chống tham nhũng còn khó khăn, gian khổ, lâu dài và đầy thử thách
Sáng nay, 25.6, Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) diễn ra tại Hà Nội với sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN. ]]>
8 người chết, mất tích do mưa lũ ở vùng núi phía Bắc http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/8-nguoi-chet-mat-tich-do-mua-lu-o-vung-nui-phia-bac http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/8-nguoi-chet-mat-tich-do-mua-lu-o-vung-nui-phia-bac Mon, 25/06/2018 - 23:40 8 người chết, mất tích do mưa lũ ở vùng núi phía Bắc
Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, đến chiều tối 24/6, có 5 người chết (Hà Giang 2 người, Lai Châu 3 người) và 3 người mất tích (Lai Châu) do mưa lũ những ngày qua. ]]>
Hội nghị triển khai công tác tổ chức Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 cho Ủy ban MTTQ 10 huyện, thành phố. http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/hoi-nghi-trien-khai-cong-tac-to-chuc-dai-hoi-mttq-cac-cap-nhiem-ky-2019-2024-cho-uy http://namdinhtv.vn/chinh-tri-xa-hoi/hoi-nghi-trien-khai-cong-tac-to-chuc-dai-hoi-mttq-cac-cap-nhiem-ky-2019-2024-cho-uy Mon, 25/06/2018 - 22:40 Hội nghị triển khai công tác tổ chức Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 cho Ủy ban MTTQ 10 huyện, thành phố.
]]>