Phóng sự - Ký sự - Phim tài liệu - Namdinhtv.vn http://namdinhtv.vn NTV RSS PS Người thổi hồn cho cây http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-nguoi-thoi-hon-cho-cay http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-nguoi-thoi-hon-cho-cay Sun, 18/02/2018 - 23:02 PS Người thổi hồn cho cây
]]>
PS Mỹ Tân đi lên từ nội lực của chính mình http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-my-tan-di-len-tu-noi-luc-cua-chinh-minh http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-my-tan-di-len-tu-noi-luc-cua-chinh-minh Sun, 18/02/2018 - 23:00 PS Mỹ Tân đi lên từ nội lực của chính mình
]]>
PS Xuân về với làng nghề đan cói http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-xuan-ve-voi-lang-nghe-dan-coi http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-xuan-ve-voi-lang-nghe-dan-coi Sun, 18/02/2018 - 22:58 PS Xuân về với làng nghề đan cói
]]>
PS Doanh nhân Nam Định vững bước thời kỳ hội nhập http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-doanh-nhan-nam-dinh-vung-buoc-thoi-ky-hoi-nhap http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-doanh-nhan-nam-dinh-vung-buoc-thoi-ky-hoi-nhap Sun, 18/02/2018 - 22:36 PS Doanh nhân Nam Định vững bước thời kỳ hội nhập
]]>
PS Tỷ phú Ngao http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-ty-phu-ngao http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-ty-phu-ngao Sun, 18/02/2018 - 22:34 PS Tỷ phú Ngao
]]>
PS Nông sản xuất khẩu - Hướng đi mới cho nông nghiệp http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-nong-san-xuat-khau-huong-di-moi-cho-nong-nghiep http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-nong-san-xuat-khau-huong-di-moi-cho-nong-nghiep Sun, 18/02/2018 - 22:30 PS Nông sản xuất khẩu - Hướng đi mới cho nông nghiệp
]]>
PS Sức Xuân vùng chân sóng http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-suc-xuan-vung-chan-song http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-suc-xuan-vung-chan-song Sat, 17/02/2018 - 00:09 PS Sức Xuân vùng chân sóng
]]>
PS Nghĩa Bình - Đổi thay vùng chân sóng http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-nghia-binh-doi-thay-vung-chan-song http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-nghia-binh-doi-thay-vung-chan-song Fri, 16/02/2018 - 23:47 PS Nghĩa Bình - Đổi thay vùng chân sóng
]]>
PS Nghề làm hương truyền thống http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-nghe-lam-huong-truyen-thong http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-nghe-lam-huong-truyen-thong Fri, 16/02/2018 - 23:42 PS Nghề làm hương truyền thống
]]>
PS Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-bac-van-cung-chung-chau-hanh-quan http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-bac-van-cung-chung-chau-hanh-quan Fri, 16/02/2018 - 23:39 PS Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân
]]>
PS Dấu ấn Tuyên giáo Nam Định năm 2017 http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-dau-an-tuyen-giao-nam-dinh-nam-2017 http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-dau-an-tuyen-giao-nam-dinh-nam-2017 Wed, 17/01/2018 - 22:33 PS Dấu ấn Tuyên giáo Nam Định năm 2017
]]>
PS Công đoàn ngành giáo dục Nam Định - DẤU ẤN SAU MỘT NHIỆM KỲ http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-cong-doan-nganh-giao-duc-nam-dinh-dau-an-sau-mot-nhiem-ky http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-cong-doan-nganh-giao-duc-nam-dinh-dau-an-sau-mot-nhiem-ky Mon, 25/12/2017 - 20:48 PS Công đoàn ngành giáo dục Nam Định - DẤU ẤN SAU MỘT NHIỆM KỲ
]]>
PS Quỹ tín dụng nhân dân - Bạn đồng hành của người dân http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-quy-tin-dung-nhan-dan-ban-dong-hanh-cua-nguoi-dan http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-quy-tin-dung-nhan-dan-ban-dong-hanh-cua-nguoi-dan Thu, 14/12/2017 - 22:04 PS Quỹ tín dụng nhân dân - Bạn đồng hành của người dân
]]>
PS Giáo dục THPT Nam Định trong tình hình mới http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-giao-duc-thpt-nam-dinh-trong-tinh-hinh-moi http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-giao-duc-thpt-nam-dinh-trong-tinh-hinh-moi Tue, 21/11/2017 - 20:41 PS Giáo dục THPT Nam Định trong tình hình mới
]]>
PS Giáo dục Nam Định đổi mới để phát triển bền vững http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-giao-duc-nam-dinh-doi-moi-de-phat-trien-ben-vung http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-giao-duc-nam-dinh-doi-moi-de-phat-trien-ben-vung Mon, 20/11/2017 - 17:00 PS Giáo dục Nam Định đổi mới để phát triển bền vững
]]>
PS Trường THPT Quang Trung - Dấu ấn 10 năm đầy tự hào http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-truong-thpt-quang-trung-dau-an-10-nam-day-tu-hao http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-truong-thpt-quang-trung-dau-an-10-nam-day-tu-hao Thu, 16/11/2017 - 21:44 PS Trường THPT Quang Trung - Dấu ấn 10 năm đầy tự hào
]]>
PS Nước sạch nông thôn http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-nuoc-sach-nong-thon http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-nuoc-sach-nong-thon Mon, 13/11/2017 - 21:29 PS Nước sạch nông thôn
]]>
PS Nhìn lại việc thực hiện kế hoạch 77 của UBND tỉnh về giải tỏa hành lang ATGT đường bộ năm 2017 http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-nhin-lai-viec-thuc-hien-ke-hoach-77-cua-ubnd-tinh-ve-giai-toa-hanh http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-nhin-lai-viec-thuc-hien-ke-hoach-77-cua-ubnd-tinh-ve-giai-toa-hanh Wed, 08/11/2017 - 21:55 PS Nhìn lại việc thực hiện kế hoạch 77 của UBND tỉnh về giải tỏa hành lang ATGT đường bộ năm 2017
]]>
PS Quản lý đất nông nghiệp ở Điền Xá http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-quan-ly-dat-nong-nghiep-o-dien-xa http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-quan-ly-dat-nong-nghiep-o-dien-xa Mon, 30/10/2017 - 22:39 PS Quản lý đất nông nghiệp ở Điền Xá
]]>
PS Hội LHPN Hải Hậu " Dân vận khéo " trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-hoi-lhpn-hai-hau-dan-van-kheo-trong-cong-tac-giu-gin-ve-sinh-moi http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-hoi-lhpn-hai-hau-dan-van-kheo-trong-cong-tac-giu-gin-ve-sinh-moi Mon, 30/10/2017 - 22:37 PS Hội LHPN Hải Hậu " Dân vận khéo " trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường
]]>