Phóng sự - Ký sự - Phim tài liệu - Namdinhtv.vn http://namdinhtv.vn NTV RSS PS Phát thanh - Truyền hình Nam Định ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-phat-thanh-truyen-hinh-nam-dinh-doi-moi-va-hoi-nhap http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-phat-thanh-truyen-hinh-nam-dinh-doi-moi-va-hoi-nhap Mon, 04/09/2017 - 21:23 PS Phát thanh - Truyền hình Nam Định ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP
]]>
PS Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Nam Định ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-dang-bo-khoi-cac-co-quan-tinh-nam-dinh-doi-moi-va-phat-trien http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-dang-bo-khoi-cac-co-quan-tinh-nam-dinh-doi-moi-va-phat-trien Wed, 30/08/2017 - 21:56 PS Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Nam Định ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN
]]>
PS Triển khai đồng bộ các giải pháp thu hồi nợ thuế http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-trien-khai-dong-bo-cac-giai-phap-thu-hoi-no-thue http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-trien-khai-dong-bo-cac-giai-phap-thu-hoi-no-thue Tue, 22/08/2017 - 22:30 PS Triển khai đồng bộ các giải pháp thu hồi nợ thuế
]]>
PS Nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-nang-cao-chat-luong-hoat-dong-bao-cao-vien http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-nang-cao-chat-luong-hoat-dong-bao-cao-vien Wed, 16/08/2017 - 21:03 PS Nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên
]]>
PS Công tác Tuyên giáo trong tình hình mới http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-cong-tac-tuyen-giao-trong-tinh-hinh-moi http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-cong-tac-tuyen-giao-trong-tinh-hinh-moi Wed, 02/08/2017 - 21:46 PS Công tác Tuyên giáo trong tình hình mới
]]>
PS Uống nước nhớ nguồn http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-uong-nuoc-nho-nguon http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-uong-nuoc-nho-nguon Fri, 28/07/2017 - 22:09 PS Uống nước nhớ nguồn
]]>
PS Uống nước nhớ nguồn , ân tình người lính http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-uong-nuoc-nho-nguon-an-tinh-nguoi-linh http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-uong-nuoc-nho-nguon-an-tinh-nguoi-linh Mon, 24/07/2017 - 22:36 PS Uống nước nhớ nguồn , ân tình người lính
]]>
PS Lời tri ân tháng 7 http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-loi-tri-an-thang-7 http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-loi-tri-an-thang-7 Thu, 20/07/2017 - 22:20 PS Lời tri ân tháng 7
]]>
PS Cty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Nam Định đảm bảo cấp nước sạch cho khách hàng http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-cty-tnhh-mtv-kinh-doanh-nuoc-sach-nam-dinh-dam-bao-cap-nuoc-sach-cho http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-cty-tnhh-mtv-kinh-doanh-nuoc-sach-nam-dinh-dam-bao-cap-nuoc-sach-cho Tue, 11/07/2017 - 21:27 PS Cty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Nam Định đảm bảo cấp nước sạch cho khách hàng
]]>
PS Kế hoạch hóa gia đình nâng cao vị thế con người và phát triển đất nước phồn vinh http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-ke-hoach-hoa-gia-dinh-nang-cao-vi-the-con-nguoi-va-phat-trien-dat http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-ke-hoach-hoa-gia-dinh-nang-cao-vi-the-con-nguoi-va-phat-trien-dat Tue, 11/07/2017 - 21:22 PS Kế hoạch hóa gia đình nâng cao vị thế con người và phát triển đất nước phồn vinh
]]>
PS Phụ nữ Nam Định tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-phu-nu-nam-dinh-tham-gia-xay-dung-dang-xay-dung-chinh-quyen http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-phu-nu-nam-dinh-tham-gia-xay-dung-dang-xay-dung-chinh-quyen Fri, 30/06/2017 - 21:44 PS Phụ nữ Nam Định tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
]]>
PS Lực lượng quản lý thị trường - 60 năm vì một thị trường phát triển lành mạnh http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-luc-luong-quan-ly-thi-truong-60-nam-vi-mot-thi-truong-phat-trien http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-luc-luong-quan-ly-thi-truong-60-nam-vi-mot-thi-truong-phat-trien Wed, 28/06/2017 - 22:26 PS Lực lượng quản lý thị trường - 60 năm vì một thị trường phát triển lành mạnh
]]>
PS Đài Phát thanh truyền hình Nam Định HỘI NHẬP & PHÁT TRIỂN http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-dai-phat-thanh-truyen-hinh-nam-dinh-hoi-nhap-phat-trien http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-dai-phat-thanh-truyen-hinh-nam-dinh-hoi-nhap-phat-trien Thu, 22/06/2017 - 22:18 PS Đài Phát thanh truyền hình Nam Định HỘI NHẬP & PHÁT TRIỂN
]]>
PS Nước nguồn ở Vụ Bản thực trạng và giải pháp http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-nuoc-nguon-o-vu-ban-thuc-trang-va-giai-phap http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-nuoc-nguon-o-vu-ban-thuc-trang-va-giai-phap Tue, 13/06/2017 - 21:10 PS Nước nguồn ở Vụ Bản thực trạng và giải pháp
]]>
PS Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em ( 22/05/2017 ) http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-phong-chong-xam-hai-tinh-duc-tre-em-22052017 http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-phong-chong-xam-hai-tinh-duc-tre-em-22052017 Tue, 23/05/2017 - 21:07 PS Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em ( 22/05/2017 )
]]>
PS An toàn vệ sinh thực phẩm ( 10/05/2017 ) http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-an-toan-ve-sinh-thuc-pham-10052017 http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-an-toan-ve-sinh-thuc-pham-10052017 Thu, 11/05/2017 - 21:46 PS An toàn vệ sinh thực phẩm ( 10/05/2017 )
]]>
PS Xuân Trường - Vươn lên từ nội lực http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-xuan-truong-vuon-len-tu-noi-luc http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-xuan-truong-vuon-len-tu-noi-luc Mon, 03/04/2017 - 20:31 PS  Xuân Trường - Vươn lên từ nội lực
]]>
PS Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ - Công tác hậu vinh danh http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-thuc-hanh-tin-nguong-tho-mau-tam-phu-cong-tac-hau-vinh-danh http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-thuc-hanh-tin-nguong-tho-mau-tam-phu-cong-tac-hau-vinh-danh Thu, 30/03/2017 - 21:28 PS  Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ - Công tác hậu vinh danh
]]>
PS Nam Trực - Tự hào một chặng đường 20 năm http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-nam-truc-tu-hao-mot-chang-duong-20-nam http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-nam-truc-tu-hao-mot-chang-duong-20-nam Wed, 29/03/2017 - 19:57 PS  Nam Trực - Tự hào một chặng đường 20 năm
]]>
PS Mỹ Lộc - 20 năm vươn lên từ nội lực http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-my-loc-20-nam-vuon-len-tu-noi-luc http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-my-loc-20-nam-vuon-len-tu-noi-luc Tue, 28/03/2017 - 21:04 PS  Mỹ Lộc - 20 năm vươn lên từ nội lực
]]>