Phóng sự - Ký sự - Phim tài liệu - Namdinhtv.vn http://namdinhtv.vn NTV RSS PS Quỹ tín dụng nhân dân - Sát dân, gần dân để phát triển http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-quy-tin-dung-nhan-dan-sat-dan-gan-dan-de-phat-trien http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-quy-tin-dung-nhan-dan-sat-dan-gan-dan-de-phat-trien Wed, 11/07/2018 - 22:07 PS Quỹ tín dụng nhân dân - Sát dân, gần dân để phát triển
]]>
PS LED Rạng Đông http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-led-rang-dong http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-led-rang-dong Tue, 03/07/2018 - 23:04 PS LED Rạng Đông
]]>
PS Đài Phát thanh truyền hình Giao Thủy với tuyên truyền xây dựng nông thôn mới http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-dai-phat-thanh-truyen-hinh-giao-thuy-voi-tuyen-truyen-xay-dung-nong http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-dai-phat-thanh-truyen-hinh-giao-thuy-voi-tuyen-truyen-xay-dung-nong Thu, 21/06/2018 - 22:58 PS Đài Phát thanh truyền hình Giao Thủy với tuyên truyền xây dựng nông thôn mới
]]>
PS Những việc làm thiết thực http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-nhung-viec-lam-thiet-thuc http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-nhung-viec-lam-thiet-thuc Wed, 30/05/2018 - 22:14 PS Những việc làm thiết thực
]]>
PS Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh - 5 năm một nhiệm kỳ đại hội http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-hoi-truyen-thong-truong-son-duong-ho-chi-minh-5-nam-mot-nhiem-ky-dai http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-hoi-truyen-thong-truong-son-duong-ho-chi-minh-5-nam-mot-nhiem-ky-dai Thu, 10/05/2018 - 22:10 PS Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh - 5 năm một nhiệm kỳ đại hội
]]>
PS Nông thôn mới - Sức kiến tạo quê hương http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-nong-thon-moi-suc-kien-tao-que-huong http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-nong-thon-moi-suc-kien-tao-que-huong Mon, 23/04/2018 - 17:06 PS Nông thôn mới - Sức kiến tạo quê hương
]]>
PS Huyện nông thôn mới Giao Thủy - Nơi hội tụ ý Đảng lòng dân http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-huyen-nong-thon-moi-giao-thuy-noi-hoi-tu-y-dang-long-dan http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-huyen-nong-thon-moi-giao-thuy-noi-hoi-tu-y-dang-long-dan Sat, 21/04/2018 - 21:36 PS Huyện nông thôn mới Giao Thủy - Nơi hội tụ ý Đảng lòng dân
]]>
PS Xuân Trường - Phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-xuan-truong-phat-trien-kinh-te-gan-voi-xay-dung-nong-thon-moi http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-xuan-truong-phat-trien-kinh-te-gan-voi-xay-dung-nong-thon-moi Sat, 21/04/2018 - 07:45 PS Xuân Trường - Phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới
]]>
PS TRỰC NINH - Lan tỏa sức dân trong xây dựng nông thôn mới http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-truc-ninh-lan-toa-suc-dan-trong-xay-dung-nong-thon-moi http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-truc-ninh-lan-toa-suc-dan-trong-xay-dung-nong-thon-moi Thu, 19/04/2018 - 22:21 PS TRỰC NINH - Lan tỏa sức dân trong xây dựng nông thôn mới
]]>
PS Huyện nông thôn mới Nghĩa Hưng - Vươn lên từ nội lực http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-huyen-nong-thon-moi-nghia-hung-vuon-len-tu-noi-luc http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-huyen-nong-thon-moi-nghia-hung-vuon-len-tu-noi-luc Wed, 18/04/2018 - 22:17 PS Huyện nông thôn mới Nghĩa Hưng - Vươn lên từ nội lực
]]>
PS Thiên Trường sáng mãi trời xuân http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-thien-truong-sang-mai-troi-xuan http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-thien-truong-sang-mai-troi-xuan Mon, 05/03/2018 - 17:31 PS Thiên Trường sáng mãi trời xuân
]]>
PS " Hạt ngọc " Nam Định vươn xa http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-hat-ngoc-nam-dinh-vuon-xa http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-hat-ngoc-nam-dinh-vuon-xa Tue, 27/02/2018 - 21:37 PS " Hạt ngọc " Nam Định vươn xa
]]>
PS Sức mạnh từ sự đồng thuận http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-suc-manh-tu-su-dong-thuan http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-suc-manh-tu-su-dong-thuan Tue, 20/02/2018 - 23:30 PS Sức mạnh từ sự đồng thuận
]]>
PS Nam Tiến - Mùa Xuân này http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-nam-tien-mua-xuan-nay http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-nam-tien-mua-xuan-nay Tue, 20/02/2018 - 23:20 PS Nam Tiến - Mùa Xuân này
]]>
PS Xuân về trên vùng biển sáng http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-xuan-ve-tren-vung-bien-sang http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-xuan-ve-tren-vung-bien-sang Tue, 20/02/2018 - 23:03 PS Xuân về trên vùng biển sáng
]]>
PS Hạnh phúc giản đơn http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-hanh-phuc-gian-don http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-hanh-phuc-gian-don Tue, 20/02/2018 - 22:31 PS Hạnh phúc giản đơn
]]>
PS Bước đột phá Ngao thương phẩm Nam Định http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-buoc-dot-pha-ngao-thuong-pham-nam-dinh http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-buoc-dot-pha-ngao-thuong-pham-nam-dinh Tue, 20/02/2018 - 22:29 PS Bước đột phá Ngao thương phẩm Nam Định
]]>
PS Người thổi hồn cho cây http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-nguoi-thoi-hon-cho-cay http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-nguoi-thoi-hon-cho-cay Sun, 18/02/2018 - 23:02 PS Người thổi hồn cho cây
]]>
PS Mỹ Tân đi lên từ nội lực của chính mình http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-my-tan-di-len-tu-noi-luc-cua-chinh-minh http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-my-tan-di-len-tu-noi-luc-cua-chinh-minh Sun, 18/02/2018 - 23:00 PS Mỹ Tân đi lên từ nội lực của chính mình
]]>
PS Xuân về với làng nghề đan cói http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-xuan-ve-voi-lang-nghe-dan-coi http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-xuan-ve-voi-lang-nghe-dan-coi Sun, 18/02/2018 - 22:58 PS Xuân về với làng nghề đan cói
]]>