Phóng sự - Ký sự - Phim tài liệu - Namdinhtv.vn http://namdinhtv.vn NTV RSS PS Giáo dục THPT Nam Định trong tình hình mới http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-giao-duc-thpt-nam-dinh-trong-tinh-hinh-moi http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-giao-duc-thpt-nam-dinh-trong-tinh-hinh-moi Tue, 21/11/2017 - 20:41 PS Giáo dục THPT Nam Định trong tình hình mới
]]>
PS Giáo dục Nam Định đổi mới để phát triển bền vững http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-giao-duc-nam-dinh-doi-moi-de-phat-trien-ben-vung http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-giao-duc-nam-dinh-doi-moi-de-phat-trien-ben-vung Mon, 20/11/2017 - 17:00 PS Giáo dục Nam Định đổi mới để phát triển bền vững
]]>
PS Trường THPT Quang Trung - Dấu ấn 10 năm đầy tự hào http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-truong-thpt-quang-trung-dau-an-10-nam-day-tu-hao http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-truong-thpt-quang-trung-dau-an-10-nam-day-tu-hao Thu, 16/11/2017 - 21:44 PS Trường THPT Quang Trung - Dấu ấn 10 năm đầy tự hào
]]>
PS Nước sạch nông thôn http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-nuoc-sach-nong-thon http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-nuoc-sach-nong-thon Mon, 13/11/2017 - 21:29 PS Nước sạch nông thôn
]]>
PS Nhìn lại việc thực hiện kế hoạch 77 của UBND tỉnh về giải tỏa hành lang ATGT đường bộ năm 2017 http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-nhin-lai-viec-thuc-hien-ke-hoach-77-cua-ubnd-tinh-ve-giai-toa-hanh http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-nhin-lai-viec-thuc-hien-ke-hoach-77-cua-ubnd-tinh-ve-giai-toa-hanh Wed, 08/11/2017 - 21:55 PS Nhìn lại việc thực hiện kế hoạch 77 của UBND tỉnh về giải tỏa hành lang ATGT đường bộ năm 2017
]]>
PS Quản lý đất nông nghiệp ở Điền Xá http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-quan-ly-dat-nong-nghiep-o-dien-xa http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-quan-ly-dat-nong-nghiep-o-dien-xa Mon, 30/10/2017 - 22:39 PS Quản lý đất nông nghiệp ở Điền Xá
]]>
PS Hội LHPN Hải Hậu " Dân vận khéo " trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-hoi-lhpn-hai-hau-dan-van-kheo-trong-cong-tac-giu-gin-ve-sinh-moi http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-hoi-lhpn-hai-hau-dan-van-kheo-trong-cong-tac-giu-gin-ve-sinh-moi Mon, 30/10/2017 - 22:37 PS Hội LHPN Hải Hậu " Dân vận khéo " trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường
]]>
PS Hội thi báo cáo viên giỏi tỉnh Nam Định 2017 http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-hoi-thi-bao-cao-vien-gioi-tinh-nam-dinh-2017 http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-hoi-thi-bao-cao-vien-gioi-tinh-nam-dinh-2017 Fri, 20/10/2017 - 21:29 PS Hội thi báo cáo viên giỏi tỉnh Nam Định 2017
]]>
PS Sáng danh BỘ ĐỘI CỤ HỒ http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-sang-danh-bo-doi-cu-ho http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-sang-danh-bo-doi-cu-ho Wed, 18/10/2017 - 21:32 PS Sáng danh BỘ ĐỘI CỤ HỒ
]]>
PS Huyện nông thôn mới Nghĩa Hưng - Nơi ý Đảng lòng dân hội tụ http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-huyen-nong-thon-moi-nghia-hung-noi-y-dang-long-dan-hoi-tu http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-huyen-nong-thon-moi-nghia-hung-noi-y-dang-long-dan-hoi-tu Thu, 12/10/2017 - 21:21 PS Huyện nông thôn mới Nghĩa Hưng - Nơi ý Đảng lòng dân hội tụ
]]>
PS Sức lan tỏa của một hội thi http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-suc-lan-toa-cua-mot-hoi-thi http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-suc-lan-toa-cua-mot-hoi-thi Thu, 28/09/2017 - 20:47 PS Sức lan tỏa của một hội thi
]]>
PS Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Nam Định - Dấu ấn 15 năm Xây dựng & Trưởng thành http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-tinh-nam-dinh-dau-an-15-nam-xay-dung http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-tinh-nam-dinh-dau-an-15-nam-xay-dung Mon, 25/09/2017 - 21:01 PS Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Nam Định - Dấu ấn 15 năm Xây dựng & Trưởng thành
]]>
PS Phát thanh - Truyền hình Nam Định ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-phat-thanh-truyen-hinh-nam-dinh-doi-moi-va-hoi-nhap http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-phat-thanh-truyen-hinh-nam-dinh-doi-moi-va-hoi-nhap Mon, 04/09/2017 - 21:23 PS Phát thanh - Truyền hình Nam Định ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP
]]>
PS Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Nam Định ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-dang-bo-khoi-cac-co-quan-tinh-nam-dinh-doi-moi-va-phat-trien http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-dang-bo-khoi-cac-co-quan-tinh-nam-dinh-doi-moi-va-phat-trien Wed, 30/08/2017 - 21:56 PS Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Nam Định ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN
]]>
PS Triển khai đồng bộ các giải pháp thu hồi nợ thuế http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-trien-khai-dong-bo-cac-giai-phap-thu-hoi-no-thue http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-trien-khai-dong-bo-cac-giai-phap-thu-hoi-no-thue Tue, 22/08/2017 - 22:30 PS Triển khai đồng bộ các giải pháp thu hồi nợ thuế
]]>
PS Nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-nang-cao-chat-luong-hoat-dong-bao-cao-vien http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-nang-cao-chat-luong-hoat-dong-bao-cao-vien Wed, 16/08/2017 - 21:03 PS Nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên
]]>
PS Công tác Tuyên giáo trong tình hình mới http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-cong-tac-tuyen-giao-trong-tinh-hinh-moi http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-cong-tac-tuyen-giao-trong-tinh-hinh-moi Wed, 02/08/2017 - 21:46 PS Công tác Tuyên giáo trong tình hình mới
]]>
PS Uống nước nhớ nguồn http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-uong-nuoc-nho-nguon http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-uong-nuoc-nho-nguon Fri, 28/07/2017 - 22:09 PS Uống nước nhớ nguồn
]]>
PS Uống nước nhớ nguồn , ân tình người lính http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-uong-nuoc-nho-nguon-an-tinh-nguoi-linh http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-uong-nuoc-nho-nguon-an-tinh-nguoi-linh Mon, 24/07/2017 - 22:36 PS Uống nước nhớ nguồn , ân tình người lính
]]>
PS Lời tri ân tháng 7 http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-loi-tri-an-thang-7 http://namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-loi-tri-an-thang-7 Thu, 20/07/2017 - 22:20 PS Lời tri ân tháng 7
]]>