You are here

Thanh tra Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Định tổ chức thanh, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn tỉnh.

Qua quá trình kiểm tra tại một số cửa hàng kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn các huyện, thành phố, đoàn kiểm tra chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn tỉnh, lực lượng Thanh tra Sở NN&PTNT tiến hành kiểm tra điều kiện kinh doanh, các mặt hàng thuốc nằm trong danh mục cho phép, lấy mẫu gửi đi xét nghiệm xác định chất lượng và hàm lượng thuốc ghi trên bao bì…Đồng thời nhằm tuyên tuyền, phổ biến, hướng dẫn việc chấp hành pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh lĩnh vực này; kịp thời ngăn chặn, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về sản xuất, kinh doanh thuốc thú y. Hiện tại trên địa bàn tỉnh có gần 500 cửa hàng kinh doanh thuốc thú y. Qua quá trình kiểm tra tại một số cửa hàng kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn các huyện, thành phố, đoàn kiểm tra chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm. Nhiều cửa hàng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc thú y.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình thanh, kiểm tra chuyên ngành về vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp theo Kế hoạch số 24/KH-UBND của UBND tỉnh. Đợt thanh, kiểm tra bắt đầu từ ngày 23/5 đến hết ngày 10/6, dự kiến sẽ có khoảng trên 50 cửa hàng kinh doanh thuốc thú y được kiểm tra trong đợt này.

 

T/h: Phạm Tuân Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE