You are here

Sở Xây dựng tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến các nghị định, thông tư về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Tham gia lớp tập huấn, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, Phòng kinh tế hạ tầng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các huyện, thành phố, chuyên viên các Sở, ngành liên quan; Các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên đại bàn tỉnh đã được phổ biến các Nghị định, thông tư về quản lý dự án đầu tư xây dựng; quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Qua đó sẽ giúp cho việc quản lý dự án đầu tư xây dựng tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả của các dự án./.

 

T/h:Bích Thủy Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE