You are here

Hội nông dân tỉnh Nam Định tổ chức ra mắt mô hình điểm CLB “nông dân với pháp luật” xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản.

CLB “Nông dân với pháp luật” xã Vĩnh Hào là tổ chức pháp lý tự nguyện của cán bộ, hội viên, nông dân có cùng nguyện vọng tìm hiểu pháp luật, trao đổi kinh nghiệm, thông tin pháp luật để nâng cao nhận thức, hành vi ứng xử pháp luật của các thành viên, làm nòng cốt để phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền vận động hội viên nông dân chấp hành pháp luật, tham gia bảo vệ an ninh, đoàn kết nội bộ, phòng ngừa vi phạm pháp luật ở nông thôn. CLB sẽ phối hợp với hội nông dân, các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể của xã tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí; tham gia hòa giải mâu thuẫn; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên, nông dân tại địa phương. Ngay sau lễ ra mắt, các thành viên trong CLB đã được Sở Tư pháp tập huấn Luật dân sự./.

T/h: Kiều OanhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE