You are here

Hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật cho 55 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

Tại hội nghị, các báo cáo viên pháp luật được cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến các quy định pháp luật mới ban hành, làm rõ một số vấn đề của Luật Tố cáo 2018. Luật Tố cáo 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày12 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Qua hội nghị tập huấn, các báo cáo viên pháp luật có điều kiện cập nhật tốt hơn các quy định pháp luật mới ban hành và vận dụng, ứng dụng phù hợp các kiến thức được tiếp nhận vào thực tế; Thực hiện đúng, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật của đội ngũ báo cáo viên pháp luật./.

T/h: Lê MinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE