You are here

Vụ đông năm 2018, huyện Xuân Trường phấn đấu gieo trồng 250 ha cây vụ đông

Do đầu vụ mùa năm 2018 mưa nhiều, mưa lớn kéo dài làm 60% diện tích lúa mùa của huyện Xuân Trường phải gieo cấy lại nhiều lần dẫn đến chậm thời vụ, nên quỹ đất gieo trồng cây vụ đông trên đất 2 lúa của huyện đến thời điểm này mới có khoảng trên 3ha tập trung ở các xã Xuân Phương và Thọ Nghiệp. Tại các vùng trồng màu, nông dân các xã, thị trấn đang tập trung chăm sóc cho những diện tích rau màu đã gieo trồng và tiếp tục làm đất gieo trồng thay thế các cây rau màu đã thu hoạch. Để chủ động các phương án tưới, tiêu phục vụ sản xuất cây vụ đông, Phòng NN&PTNT huyện và các xã, thị trấn đã phối hợp với công ty TNHH một thành viên  khai thác công trình thuỷ lợi Xuân Thuỷ đảm bảo nguồn nước tưới ngay từ đầu vụ, vì vậy hiện nay các cây trồng đều sinh trưởng, phát triển tốt. Bên cạnh đó, phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với trạm bảo vệ thực vật, cử cán bộ kỹ thuật xuống các HTX theo dõi tình hình sâu bệnh trên cây vụ đông để có biện pháp phòng trừ kịp thời; Khuyến cáo, hướng dẫn nông dân kỹ thuật tưới dưỡng, bón phân cân đối, quản lý dịch hại tổng hợp theo yêu cầu kỹ thuật với từng loại cây trồng để bảo đảm năng suất, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm./.

                                                                                      T/h: Lệ MinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE