You are here

Toàn tỉnh thu hoạch lúa Xuân

Thời điểm này, toàn tỉnh đã thu hoạch được gần 90% diện tích lúa Xuân, năng suất lúa dự kiến đạt 69,5 tạ/ha, cao hơn so với vụ Xuân năm 2017 là 0,1 tạ/ha, sản lượng ước đạt trên 514.000 tấn.

Do làm tốt công tác dồn điền đổi thửa, không còn tình trạng sản xuất manh mún, nên việc thu hoạch lúa đã được thực hiện bằng cơ giới. Tại các địa phương trong tỉnh ngày càng xuất hiện nhiều mô hình cánh đồng lớn, liên kết với doanh nghiệp sản xuất lúa chất lượng cao và bao tiêu sản phẩm. Những địa phương đã cơ bản thu hoạch xong lúa xuân là huyện Xuân Trường, huyện Vụ Bản và huyện Nghĩa Hưng. Các huyện còn lại đang tích cực đôn đốc nông dân thu hoạch nhanh gọn lúa Xuân theo phương châm “Xanh nhà hơn già đồng” để tránh thiệt hại do thiên tai, thời tiết, đồng thời khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện máy móc tổ chức làm đất; Chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất vụ Mùa gắn với vụ Đông; Chỉ đạo các xã, thị trấn và HTX nông nghiệp khẩn trương nhập đủ lượng giống lúa trong cơ cấu và phân bón để cung ứng cho các hộ nông dân. Thực hiện quản lý chặt chẽ cơ cấu giống lúa vụ Mùa theo định hướng của tỉnh, không sử dụng giống Bắc Thơm 7 và các giống lúa nhiễm nặng rầy, bệnh bạc lá trong vụ Mùa 2018.

Đến nay, toàn tỉnh đã cung ứng được trên 1.000 tấn lúa giống cho sản xuất vụ Mùa, trong đó chủ yếu là lúa thuần với trên 940 tấn./.

                           

T/h: Phạm TuânÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE