You are here

Toàn tỉnh đã cày được trên 60.800ha diện tích sản xuất vụ xuân 2018, đạt 82% tổng diện tích gieo cấy.

Trong đó các huyện có tỷ lệ cày lật đất cao là: Nghĩa Hưng đạt 100%, Xuân Trường đạt 95% và Hải Hậu đạt 86%.Theo kế hoạch, vụ xuân 2018, toàn tỉnh sẽ gieo cấy trên 74.400 ha lúa, phấn đấu đạt năng suất lúa bình quân từ 68 tạ/ha trở lên. Đến nay, Sở NN và PTNT đã xây dựng được cơ cấu giống lúa lai, lúa thuần cụ thể nhằm đảm bảo bộ giống thích ứng, phù hợp với từng vùng, miền trong đó: Các huyện phía nam tỉnh sẽ có cơ cấu lúa lai chiếm 20% diện tích, lúa thuần chiếm 80% diện tích. Các xã ven biển tập trung cấy lúa lai với các giống chịu mặn và chất lượng cao. Cơ cấu giống lúa của các huyện phía bắc tỉnh: lúa lai chiếm từ 10-12% diện tích, lúa thuần chiếm 88-90% diện tích. Mỗi huyện, thành phố lựa chọn sử dụng từ 2-3 giống lúa lai và từ 3-4 giống lúa thuần; mỗi xã, thị trấn lựa chọn sử dụng từ 1-2 giống lúa lai và từ 1-2 giống lúa thuần trong cơ cấu giống của địa phương. Sở NN và PTNT khuyến cáo nông dân và các địa phương cần cân nhắc thận trọng khi đưa giống BC 15 vào cơ cấu vụ xuân 2018 do đây là giống lúa dài ngày, nhiễm nặng bệnh đạo ôn và rất mẫn cảm với nhiệt độ thấp trong quá trình phân hóa, phát triển đòng./.

 

T/h: Kiều Oanh Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE