You are here

Tiến độ lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa tỉnh Nam Định

Sở Tài nguyên và môi trường tích cực chỉ đạo các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa.

 

Nếu như 6 tháng đầu năm, tiến độ cấp giấy chứng nhận sau dồn điền đổi thửa trên địa bàn toàn tỉnh chỉ đạt khoảng 1% kế hoạch với trên 2.000 giấy thì đến nay, công tác lập và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán chỉnh lý bản đồ, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa được các địa phương tích cực thực hiện. Dự kiến đến cuối tháng 12 năm 2015, toàn tỉnh sẽ hoàn thiện thủ tục, cấp trên 170 nghìn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt 80% kế hoạch năm 2015./.

 

T/h: Đồng Nhung  Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE