You are here

Thành phố Nam Định đẩy mạnh quá trình khởi nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp.

Trên địa bàn thành phố Nam Định hiện có hơn 2.000 doanh nghiệp đang hoạt động ở 24 nhóm ngành nghề,  trong đó 1.800 doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh, 197 doanh nghiệp tư nhân , 15 doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tập thể (loại hình HTX) .

Cùng với các doanh nghiệp, các hộ sản xuất cá thể đã thu hút, tạo việc làm cho trên 58.600 lao động. Ngành sản xuất chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố đó là dệt - may 51,7%. Bên cạnh đó, nhiều ngành công nghiệp chủ lực khác của thành phố như: sản xuất thuốc và hóa dược, cơ khí, chế biến gỗ, chế biến thực phẩm - đồ uống… cũng phát triển ổn định và đạt tốc độ tăng trưởng khả quan. Để sản xuất công nghiệp của Thành phố Nam Định xứng tầm là trung tâm công nghiệp của vùng Nam đồng bằng sông Hồng, thành phố tiếp tục đẩy mạnh quá trình khởi nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp. Tập trung phát triển sản xuất công nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng các sản phẩm có công nghệ tiên tiến và giá trị gia tăng cao; Phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) bình quân thời kỳ 2015-2020 đạt 13-15%/năm./.

T/h: Bích ThủyÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE