You are here

Sở NN và PTNT tỉnh tập trung xây dựng các mô hình sản xuất rau sạch, rau an toàn.

Theo thống kê của sở NN và PTNT tỉnh Nam Định, trung bình hằng năm, toàn tỉnh gieo trồng từ 30 đến 35 nghìn ha rau màu, trong đó riêng diện tích trồng rau đạt từ 16 đến 19 nghìn ha, sản lượng khoảng trên 250 nghìn tấn. Giá trị sản lượng rau hằng năm đạt từ 1.400 đến 1.500 tỷ đồng. Hiện, trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số vùng chuyên canh rau và trở thành một nghề mang lại thu nhập chính cho nhiều hộ gia đình nông dân. Giá trị sản phẩm bình quân trên 1ha trồng rau ước đạt khoảng 180 đến 200 triệu đồng/năm, lợi nhuận bình quân đạt trên 60 triệu đồng/ha/năm. Điển hình như: xã Giao Phong, Giao Thịnh (huyện Giao Thủy); Thị trấn Thịnh Long (huyện Hải Hậu); xã Yên Đồng, Yên Cường, Yên Dương (huyện Ý Yên); xã Nam Dương, Nam Hùng, Nam Hoa (huyện Nam Trực)./.

 

 

T/h: Kiều Oanh Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE