You are here

Phát triển sản xuất rau sạch, rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2015 đến nay, mỗi năm, tỉnh ta xây dựng được hàng chục mô hình sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP. 

Hiện đã có Công ty VinEco, Công ty trách nhiệm hữu hạn Tuệ Hương, Công ty cổ phần Rau quả sạch Ngọc Anh… được chứng nhận sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Bên cạnh đó, mỗi năm có thêm từ 7-10 mô hình sản xuất rau an toàn theo công nghệ Nhật Bản và đang tiếp tục nhân ra diện rộng.

Đầu tư sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch để nâng cao chất lượng, giá trị nông sản và đảm bảo an toàn thực phẩm đã thu hút được các doanh nghiệp, các HTX tham gia như: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đình Mộc huyện Xuân Trường, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Nam Cường và Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Yên Dương- Ý Yên… Việc xây dựng thành công các mô hình trồng rau an toàn, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch đã và đang tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của người nông dân, giúp bà con nông dân hiểu được tầm quan trọng của chất lượng sản phẩm với việc bảo đảm sản xuất bền vững, bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng, cũng như mang lại lợi ích cao hơn cho người sản xuất./

                                                            T/h: Tuấn ViệtÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE