You are here

Nghề sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ của Thị trấn Cổ Lễ huyện Trực Ninh

Nghề sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ của Thị trấn Cổ Lễ tạo việc làm cho hàng trăm lao động với thu nhập bình quân đạt 3-5 triệu đồng/người/tháng. 

 

Nghề sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ của Thị trấn Cổ Lễ huyện Trực Ninh phát triển chủ yếu ở 2 làng nghề: Mộc kênh và Đông Đò. Tại làng Mộc Kênh có hơn 300 hộ mở xưởng sản xuất đồ mộc mỹ nghệ, mộc dân dụng, tạo việc làm cho trên 1.000 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân khoảng 4-5 triệu đồng/người/tháng. Tại Thôn Đông Đò có trên 20 hộ gia đình làm nghề mộc với 6 đến 7 xưởng mộc lớn, 15 xưởng vừa và nhỏ, tạo việc làm cho hàng trăm lao động với thu nhập bình quân đạt 3-5 triệu đồng/người/tháng. Các làng nghề đã sử dụng gỗ dổi, đinh hương, huỳnh đàn, chò, lim, gụ… để đóng các sản phẩm gỗ mỹ nghệ cung ứng cho nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc./.

                                                           

 T/h: Tuấn ViệtÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE