You are here

Năm 2017, tỉnh Nam Định phấn đấu: tổng sản lượng NTTS đạt trên 87.400 tấn với diện tích nuôi đạt trên 16.000 ha.

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh Nam Định sẽ triển khai nhiều giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản, trong đó, công tác quản lý thức ăn và giống thủy sản được ưu tiên hàng đầu. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường biện pháp quản lý chất lượng thức ăn thủy sản, chỉ cấp phép sản xuất, kinh doanh, cung ứng cho những cơ sở, doanh nghiệp đảm bảo chất lượng sản phẩm. Đồng thời, tăng cường lấy mẫu phân tích, kiểm tra chất lượng thức ăn về các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật theo công bố hàm lượng tiêu chuẩn mà Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định để kịp thời phát hiện vi phạm và xử lý nghiêm các cơ sở sai phạm, các sản phẩm không có bao bì, nhãn mác và quá hạn sử dụng…

Về con giống, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức, kiểm tra, rà soát chất lượng các cơ sở cung ứng giống và nhu cầu giống thủy sản các loại để có kế hoạch sản xuất và quản lý chặt chẽ việc nhập giống đảm bảo con giống từ nguồn cung ngoại tỉnh có chất lượng tốt và nguồn gốc rõ ràng./.

 

 

T/h: Phạm TuânÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE