You are here

Năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh ước tăng 12,5%. Xuất khẩu ước đạt gần 1,4 tỷ USD, tăng hơn 23% so với cùng kỳ.

Để duy trì sản xuất và đạt mức tăng trưởng khả quan, nhiều doanh nghiệp đã chủ động tái cơ cấu doanh nghiệp, tự rà soát, tính toán, tìm điểm mạnh và yếu để khắc phục, điều chỉnh cho phù hợp với xu thế mới, liên tục đổi mới công nghệ sản xuất, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; kiên trì xây dựng và áp dụng các hệ thống, công cụ quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định thương hiệu trên thị trường. Trên 7.000 doanh nghiệp trong tỉnh đã nỗ lực phát triển sản xuất, kinh doanh phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2017. Tính đến hết tháng11/ 2017, giá trị SXCN toàn tỉnh ước đạt  trên 44 nghìn 318 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,6%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt,… tăng 1,5%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,4%./.

 

 

                                                                                     

T/h: Lệ MinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE