You are here

Khai thác thủy sản của tỉnh Nam Định

6 tháng đầu năm 2018, sản lượng thủy sản khai thác của tỉnh Nam Định ước đạt trên 26.700 tấn, bằng 54,6% kế hoạch, trong đó khai thác mặn lợ đạt 25.400 tấn, khai thác nội địa đạt gần 1.400 tấn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, khai thác thủy sản vẫn còn một số hạn chếnhư: ý thức của ngư dân về bảo vệ nguồn lợi thủy sản chưa cao, tình trạng vi phạm các quy định trong khai thác còn gia tăng làm suy giảm nguồn lợi và phá hủy môi trường sống của các loài thủy sản. Số lượng tàu thuyền công suất nhỏlà chủ yếu , chỉ đánh bắt ven bờ, sản lượng đánh bắt không cao. Công tác quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản còn gặp nhiều khó khăn do lực lượng kiểm tra, giám sát chưa được tăng cường. Ngoài ra, các công trình dịch vụ hậu cần nghề cá như: bến cá, cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão còn hạn chế; chưa xây dựng được mô hình liên kết giữa nhà chế biến, xuất khẩu với ngư dân khai thác, dịch vụ thủy sản. Phần lớn tàu thuyền khai thác chưa chú trọng đầu tư trang bị ngư lưới cụ hiện đại và hệ thống thông tin liên lạc đồng bộ để phục vụ cho quá trình sản xuất trên biển, vẫn còn tàu cá để quá hạn đăng kiểm hằng năm. Công tác dự báo ngư trường chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất của ngư dân. Việc bảo quản sản phẩm trên các tàu cá chưa đáp ứng được yêu cầu về đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Tổn thất sau thu hoạch còn lớn làm giảm hiệu quả kinh tế. Toàn tỉnh hiện có 2.121 tàu thuyền khai thác thủy sản với tổng công suất là trên 255 nghìn CV.

 

                                                                             T/h: Lệ MinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE