You are here

Khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ đấu thầu qua mạng.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được học tập 04 chuyên đề Giới thiệu khung pháp lý cho đấu thầu qua mạng; Thực hành chuyên đề cấp phát chứng thư số; đăng tải thông tin về đấu thầu trên hệ thống; thực hành quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ.Lớp tập huấn nhằm cung cấp thông tin về đấu thầu qua mạng, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác đấu thầu, tạo môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch và tiết kiệm thời gian, tiền bạc cho các bên tham gia. Đấu thầu qua mạng có thể tiết kiệm được từ 3%-20% giá của mỗi gói thầu, nếu triển khai đấu thầu qua mạng sẽ mang lại lợi ích rất lớn và góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu tái cơ cấu đầu tư công. Đấu thầu qua mạng đã và đang trở thành xu thế tất yếu của nhiều dự án trong và ngoài tỉnh./.

T/h: Bích ThủyÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE