You are here

Huyện Xuân Trường cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa mùa theo đúng lịch thời vụ.

Vụ mùa năm 2019,huyện Xuân Trường gieo cấy 5.550 ha, trong đó có 900 ha gieo sạ, cơ cấu giống chủ yếu là giống lúa thuần đặc sản. Để giành thắng lợi vụ mùa,  huyện Xuân Trường đã tăng cường công tác chỉ đạo, huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung xử lý, ứng phó với các diễn biến phức tạp của thời tiết. Tăng cường sử dụng các loại giống có chất lượng tốt, giống chống chịu sâu bệnh, gắn liền với đầu tư thâm canh, đảm bảo đúng khung lịch thời vụ để tăng năng suất, sản lượng.

 

Xác định việc sản xuất vụ mùa sẽ có nhiều bất lợi vì thời gian trùng với mùa mưa bão, tình hình thời tiết có nhiều thay đổi bất thường, các loại sâu bệnh hại lúa sẽ phát sinh,phát triển mạnh, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn và bà con nông dân tăng cường bám sát đồng ruộngđể phát hiện kịp thời, chính xác các loại sâu bệnh hại, từ đó có biện pháp diệt trừ hiệu quả. Đồng thời phối hợp với công ty TNHH MTVKTCTTL Xuân Thủy điều tiết nước hợp lý giúp cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. /.

 

                                                                     T/h: Lệ MinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE